Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdarza sie"

Tłumaczenie

"zdarza sie" tłumaczenie angielskie

Wyślij prośbę o dodanie tego tłumaczenia. Staramy się uzupełniać słownik o nowe hasła w ciągu 24 godzin.
Jeśli szukasz tłumaczenia całego zwrotu lub zdania, możesz zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdarza sie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ponieważ, znowu uważam, że kiedy jestem ich świadoma, zdarza się ich więcej.

Because, again, I think that when I am aware of them, more of them happen.

Myślę, że połowa wypadków w Unii Europejskiej zdarza się w obszarze miast.

I think that half of the accidents in the European Union happen in urban areas.

Zdarza się, że tego rodzaju działania przekraczają granice Rosji i pojawiają się w UE.

Sometimes this sort of activity even goes beyond Russian borders and even into the EU.

Niestety, zdarza się, że osoby otrzymujące "pomoc” muszą za nią zapłacić.

Unfortunately it does happen that persons receiving 'aid' have to pay for it.

Mamy tu również, co zdarza się niesłychanie rzadko, korzyści ekonomiczne.

But this is one of the incredibly rare situations where you also have economic benefits.

Rzadko zdarza się, że naród otrzymuje taką samą szansę dwukrotnie w swej historii.

It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.

Niestety, jak to się często zdarza, najwyższą cenę płacą tu kobiety i dzieci.

Unfortunately, as is often the case, it is women and children who pay the highest price.

Zdarza się, że wytworzą planetę, gwiazdę, lub galaktykę. ~~~ albo sto miliardów galaktyk.

Occasionally, you will make a planet or a star or a galaxy or a hundred billion galaxies.

Może nasz wszechświat to tylko jedno z tych zaburzeń, które zdarza się od czasu do czasu.

Maybe our universe is just one of those things that happens from time to time.

Często się zdarza, że jest ona ponownie inwestowana w aktywa przynoszące wyższe odsetki.

Often, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.

Więcej zmian zdarza się teraz niż kiedykolwiek indziej w historii człowieka.

There's more change going on than ever has occurred in the history of human life on earth.

Pierwsza to wojna, nasza armia, ale nie lubimy, gdy zdarza się często.

One was war, the Indian army, which we don't like to happen very often.

Ale co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.

But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.

Pijaństwo i jego skutki to nie problem Szwecji, jak to czasem zdarza mi się słyszeć.

Drunkenness and its consequences is not a Swedish problem, as I sometimes hear people say.

Bardzo rzadko zdarza się zobaczyć na własne oczy obrót góry lodowej.

It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.

Czasami późno wieczorem denerwujemy się, ale zdarza się, że z uzasadnionych powodów.

Sometimes late at night we get cross, but sometimes it is justified.

Mam na myśli taką sytuację: zdarza się tu terroryzm; my przesadzamy z reakcją.

What I have in mind is: terrorism happens here; we overreact to it.

Musimy także mieć świadomość, że nie zdarza się to po raz pierwszy.

We need also to be aware that this is not happening for the first time.

Zdarza się, że bardzo często nie zauważamy, co robią nasi sąsiedzi.

It so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.

Obecnie często się zdarza, że nasze działania nie pokrywają się z ustnymi ustaleniami.

At the moment, we are sometimes saying one thing and doing another.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

ZCAV · zdać · zdalne · zdalnie · zdalny · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarza-sie · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny · zdawać · zdawkowy · zdążać · zdążyć · zdębieć

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.