Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdarza sie"

Tłumaczenie

"zdarza sie" tłumaczenie angielskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdarza sie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zdarza się, że robimy to kosztem religii, która ma w Europie najwięcej wyznawców.

It so happens that we are doing this at the expense of Europe's majority religion.

Bardzo często zdarza się to, gdy śledztwo dotyczy wysokiej rangi urzędników.

This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.

Ponieważ, znowu uważam, że kiedy jestem ich świadoma, zdarza się ich więcej.

Because, again, I think that when I am aware of them, more of them happen.

Kiedy mówi o zwierzętach, zdarza mu się pominąć fakt, że rośliny istnieją.

When he speaks about animals, [he] tends to remove the fact that plants exist.

Myślę, że połowa wypadków w Unii Europejskiej zdarza się w obszarze miast.

I think that half of the accidents in the European Union happen in urban areas.

Zdarza się, że tego rodzaju działania przekraczają granice Rosji i pojawiają się w UE.

Sometimes this sort of activity even goes beyond Russian borders and even into the EU.

Niestety, zdarza się, że osoby otrzymujące "pomoc” muszą za nią zapłacić.

Unfortunately it does happen that persons receiving 'aid' have to pay for it.

Bardzo często zdarza się, że robi się coś innego, coś niezgodnego z traktatami.

It happens very often that you do something else that is not in line with the Treaties.

Wszystkie zdarzą się w okresie równym 10 do potęgi 10 do potęgi 120 lat.

They all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.

Mamy tu również, co zdarza się niesłychanie rzadko, korzyści ekonomiczne.

But this is one of the incredibly rare situations where you also have economic benefits.

Rzadko zdarza się, że naród otrzymuje taką samą szansę dwukrotnie w swej historii.

It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.

Wyglądali na naprawdę szczęśliwych, bo zdaje się, że nie zdarza im się to zbyt często.

And they looked really happy, because I don't think this happens to them all that often.

Niestety, jak to się często zdarza, najwyższą cenę płacą tu kobiety i dzieci.

Unfortunately, as is often the case, it is women and children who pay the highest price.

Zdarza się, że wytworzą planetę, gwiazdę, lub galaktykę. ~~~ albo sto miliardów galaktyk.

Occasionally, you will make a planet or a star or a galaxy or a hundred billion galaxies.

Może nasz wszechświat to tylko jedno z tych zaburzeń, które zdarza się od czasu do czasu.

Maybe our universe is just one of those things that happens from time to time.

Kiedy sprawy idą źle, co się oczywiście zdarza, sięgamy po dwa narzędzia, by je naprawić.

When things go wrong, as of course they do, we reach for two tools to try to fix them.

Często się zdarza, że jest ona ponownie inwestowana w aktywa przynoszące wyższe odsetki.

Often, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.

Więcej zmian zdarza się teraz niż kiedykolwiek indziej w historii człowieka.

There's more change going on than ever has occurred in the history of human life on earth.

Pierwsza to wojna, nasza armia, ale nie lubimy, gdy zdarza się często.

One was war, the Indian army, which we don't like to happen very often.

Ale co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.

But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

zbłąkany · ZCAV · zdać · zdalnie · zdalny · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarza-sie · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny · zdawać · zdawkowy · zdążać · zdążyć · zdębieć

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.