Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdanie"

 

"zdanie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 479

zdanie {rzeczownik}

zdanie {n.} (też: opinia, pogląd)

opinion {rzecz.}

Nie jest to wyłącznie moje zdanie, lecz opinia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

That is not just my opinion, but also the opinion of the European Court of Human Rights.

Panie przewodniczący, chciałbym wyraźnie usłyszeć, jakie jest pana zdanie w tej kwestii.

Mr Barroso, I would like to hear clearly what your opinion is on this question.

Każdy z nas ma własne zdanie na temat sposobu, w jaki możemy usprawniać nasze działanie.

Each one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.

Każdy w tej Izbie ma prawo wyrazić swoje zdanie, zaś decyduje większość,

Everyone is entitled to express his or her opinion in this House, and the majority decides.

Ludzie na Kubie nadal ryzykują życiem, gdy wyrażają swoje własne zdanie.

People there continue to risk their lives when voicing their opinion.

zdanie {n.}

sentence {rzecz.}

Panie ministrze! Wygłosił pan między innymi jedno zdanie, na które czekałem.

Minister, you have uttered, among other things, the sentence I was waiting for.

I tak, poza strażnikami więziennymi, to zdanie jest dosłownie fałszywe.

Now, unless you're a prison guard, the sentence "Some jobs are jails" is literally false.

Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:

I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:

Aby rozwiązać tę kwestię, wystarczyłoby dodać zdanie nawiązujące do poprawki 3.

A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.

Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym razie zdanie nie będzie miało sensu w języku angielskim.

This is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.

zdanie {n.} (też: instrukcja, twierdzenie, rozkaz, wypowiedź)

statement {rzecz.}

W pełni popieram pańskie zdanie, uznające konieczność kontynuowania procesu ratyfikacyjnego.

I fully endorse your statement on the need to continue the ratification process.

Panie komisarzu! Pamiętam pana zdanie, że Tybet słusznie nas martwi.

I would note, Commissioner, your statement that Tibet is our legitimate concern.

Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.

This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.

Powyższe zdanie jest dość oczywiste.

Well, that's kind of an obvious statement up there.

Jest to również wspólne oświadczenie, panie pośle, więc jeśli pana zdanie jest takie, jakie właśnie pan wyraził, to sprzeciwia się pan wspólnemu oświadczeniu.

That is in the joint statement too, Mr McMillan-Scott, and if you hold the opinion you have been expressing, you are against the joint statement.

zdanie {n.} (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)

phrase {rzecz.}

Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.

The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.

Panie pośle Alvaro! Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.

Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.

Co to zdanie naprawdę oznacza?

What does this phrase really mean?

Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.

But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.

W moim kraju mamy zdanie opisujące kogoś, kto jest gotów oddać wszystko w zamian za zysk i korzyść: "sprzedaliby nawet własną babcię”. Panie komisarzu!

If someone is prepared to give away everything for a profit or an advantage, then we have a phrase to describe them: 'They would sell their own grandmothers'.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdanie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Więc dla mnie, wykorzystanie tego, moim zdaniem jest teraz poza wyobrażeniami.

So for me, the applications of it, to me, are beyond imagination at the moment.

Niezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.

I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.

Jedno ostatnie zdanie: uważam grożenie traktatem lizbońskim za całkowicie haniebne.

One final word: I find the threat with the Treaty of Lisbon utterly disgraceful.

I wchodzi kobieta z dzieckiem, a Conan Doyle opisuje następującą wymianę zdań.

And a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.

Doceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.

We cherish the opportunity to have our say, to help decide the future of the country.

W czasie przerwy kilka osób zapytało mnie o moje zdanie na temat debaty o starzeniu.

At the break, I was asked by several people about my comments about the aging debate.

Jeżeli rodzina sprzeciwia się pobraniu narządów, jej zdanie jest szanowane.

If the relatives oppose the organ removal, then their view will be respected.

Jest multimilionerem, co moim zdaniem tłumaczy jego uśmiech na tym zdjęciu.

He's a multi-millionaire, and I think that's why he's smiling in this photograph.

Jeden z najmniej, moim zdaniem, ciekawych głosił, że piękno bierze się z symetrii.

And one of the most tedious ones, I think, was saying that beauty was about symmetry.

Miejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.

Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.

Ten projekt, moim zdaniem, ma świetne połączenia z istniejącymi osiedlami.

This project, I think, has great connectivity to the existing neighborhoods.

Co , twoim zdaniem, było tym kluczowym elementem, który wywołał oburzenie?

What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?

W istocie duża większość mieszkańców Islandii wydaje się mieć takie samo zdanie.

Indeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.

To moim zdaniem jeden z najpiękniejszych klasycznych pojazdów podwodnych.

This, I think, represents one of the most beautiful classic submersibles built.

(PL) Uważam, że należy się koleżankom i kolegom jedno zdanie wyjaśnienia.

(PL) Mr President, I think the Members should be given a word of explanation.

Jest to projekt gotowy od dwóch lat, który moim zdanie trzeba teraz wprowadzić w życie.

It is a project that is two years old and I think that it needs to be implemented now.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.

Kierowanie różnicą zdań polega na uznawaniu wartości niezgody, dysonansu i odmienności.

Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.

Rozumiem jego zdanie dotyczące inicjatyw podjętych przez irlandzki rząd.

I understand what he said concerning the initiatives taken by the Irish Government.
 

Wyniki z forum

"zdanie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

zbywalność · zbywalny · zbzikować · zbzikowany · zbłąkany · ZCAV · zdać · zdalnie · zdalny · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny · zdawać · zdawkowy

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.