Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Search for the most beautiful word
cobby
pretenses

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zawsze tak"

Tłumaczenie

"zawsze tak" tłumaczenie angielskie

 

Podobne tłumaczenia

"zawsze tak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zawsze tak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie zawsze tak postępujemy, zwłaszcza w przypadku prawa do wolności słowa.

We do not always do that, especially in the case of the right to freedom of expression.

Tak, zawsze wiedziałem, że wy z marynarki to grupa pieprzonych skurwysynów.

Yeah, I always knew you Marines were a weepy bunch of motherfuckers.

Nie odpowiadam, bo nie robię "wciąż", tylko tak, jak zawsze robiłam.

I don't answer because I'm not doing things still, I'm doing it like I always did.

Obecnie nie zawsze mamy pewność, że tak jest i chcemy, aby czyniono w tym względzie postępy.

At present we are not always sure about that, and want the country to move ahead.

Trzeci problem polega na tym, że życie nie zawsze jest tak cudowne.

The third big problem is that life isn't usually as wonderful as it could be.

W bezchmurny dzień zawsze wyglądało to tak, więc nigdy nie było tego widać.

And on a clear day it always looked like this, so you never saw it.

Wyjaśnienie brzmi zawsze tak samo: zawsze mamy pakiety ratunkowe, z których możemy skorzystać.

The explanation is always the same: we always have the rescue packages to fall back on.

Jest to główny problem, jednakże w odbiorze opinii publicznej nie zawsze tak to wygląda.

It is a main issue, but the public perception is not always there.

Pani poseł baronesso Ludford! Nie zawsze tak wszystko dobrze się układało w naszej współpracy.

In the course of our work together, this has not always been the case, Baroness Ludford.

A przecież zawsze nie będzie tak, że Stany Zjednoczone będą chciały, aby ich waluta była słaba.

We cannot, however, expect the United States to wish its currency to be weak forever.

Jestem tym bardziej zadowolona, że wiem, iż nie zawsze tak bywa.

I am all the more pleased since I know that this cannot be taken for granted.

Zawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.

We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.

Zawsze tak robiliśmy w przeszłości i robimy to ponownie teraz.

We have always done this in the past, and we are doing it again now.

Co więcej, fotografie te na zawsze przekreśliły tak zwaną przewagę moralną sił okupujących.

Furthermore, those images forever removed the so-called moral high ground of the occupying forces.

Jednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.

Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.

Rodzina jest najbardziej naturalnym miejscem rozwoju dziecka i tak zawsze będzie.

The family is the most natural place for the development of a child and it will always be that way.

Zaczyna się od przewagi gospodarczej, ale tak jest zawsze.

Now that begins with economic power, but that's the way it always begins.

Zwykle owoce i warzywa należą do zdrowej żywności, ale niestety nie zawsze tak się dzieje.

Fruit and vegetables are normally healthy types of food, but unfortunately this is not always the case.

Zamysł, sam w sobie, logiczny, ale nie zawsze tak było.

It's a very logical plan, but it was not always like this.

Tak jak zawsze, Unia Europejska ukrywa swoje obowiązki.

As on every occasion the European Union is concealing its own responsibilities.
 

Wyniki z forum

"zawsze tak" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.