Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zawsze razem"

Tłumaczenie

"zawsze razem" tłumaczenie angielskie

 

Podobne tłumaczenia

"zawsze razem" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zawsze razem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W leczeniu zakażeń HIV lek Emtriva należy zawsze stosować razem z innymi lekami.

Emtriva should always be combined with other medicines to treat HIV infection.

Zażywanie leku APTIVUS z jedzeniem i piciem APTIVUS należy zawsze przyjmować razem z posiłkiem.

Taking APTIVUS with food and drink APTIVUS should be taken with food.

Należy przyjmować lek PREZISTA codziennie i zawsze razem z rytonawirem w dawce 100 mg oraz z jedzeniem.

You must take PREZISTA every day and always in combination with 100 mg of ritonavir and with food.

Dialog nas przybliża do siebie, ale nie może nas zawsze trzymać razem, podczas gdy inne siły nas rozdzielają.

Dialogue brings us together, but it cannot always keep us together when other forces are driving us apart.

Siostry zjednoczone więzami krwi, razem na zawsze.

Sisters united in blood, together forever.

Poprzednim razem zawsze mnie wpuszczałeś.

Last time you used to always let me in.

Panie Przewodniczący! Słowa uznania dla pana sprawozdawcy Bloklanda; jak zawsze, tak i tym razem wykonał dobrą pracę.

(PL) Mr President, some words of acknowledgement for the rapporteur, Mr Blokland; as always, once again he has done some excellent work.

Będziemy zawsze razem.

We will be together.

Na zawsze razem?

Together forever?

Na zawsze razem.

Together forever.

Oczywiste jest jednak, że przemysł farmaceutyczny generuje olbrzymie zyski dzięki temu, że te dwa wyroby muszą zawsze być sprzedawane razem.

However, it is clear that the pharmaceuticals industry makes a huge amount of money from the fact that the two products must always be sold together.

Pod częścią z nich znajdować się będą bardzo niestabilne kładki, które mogą po prostu w jednej chwili zniknąć, a wasze sanie, i wy razem z nimi, znikniecie na zawsze w czeluściach.

Some of them have a very precarious thin footbridge underneath them that could give way at a moment's notice, taking your sled, you, into the abyss, never to be seen again.

Za każdym razem, kiedy interesy społeczne są przeciwstawiane interesom gospodarki światowej, ta druga zawsze wygrywa.

Whenever the interests of society face the interests of the global economy, the latter always wins.

W ten sam sposób, w Chinach, zawsze mi mówią: "To jak orzeźwiający wiatr na pustyni, że możemy występować razem".

And in the same way, in China, they always tell me, "It's like a fresh wind in the desert when we can come together."

Zawsze pytałam, dlaczego te opracowania zniknęły, ale prawda jest taka, że były one niepokojące - tak nam mówiono raz za razem.

I have always asked why those studies disappeared, but the truth is that it was worrying, so they have told us time and time again.

W mojej opinii zawsze istniało kompromisowe rozwiązanie, za którym agitowałem razem z komisarzem Monti w latach dziewięćdziesiątych.

In my view there has always been a compromise solution, for which I canvassed together with Commissioner Monti back in the nineties.

Drażni mnie też, że Rada za każdym razem przypiera nas do muru i zawsze musimy ulegać.

I also find it annoying that the Council leaves us with our backs to the wall every time, and that we just have to like it or lump it.

Kapsułki elastyczne preparatu APTIVUS, podawane razem z małą dawką rytonawiru, należy zawsze przyjmować z pożywieniem (patrz punkt 5. 2).

APTIVUS soft capsules co-administered with low dose ritonavir should be taken with food (see section 5.2).

Za każdym razem kiedy odwiedzam Skopje, zawsze wyraźnie mówię, że to państwo odpowiada za znalezienie rozwiązania z Grecją, swoim sąsiadem.

Whenever I visit Skopje, I always make it clear to them that they are responsible for finding a solution with Greece, their neighbour.

Mówię: "Musze porozmawiać z grupą fajnych osób" "Przecież zawsze rozmawiasz z fajnymi ludźmi, no może poza tym razem kiedy byłaś w Białym Domu".

I said, "I've got to talk to a bunch of nice people." ~~~ "You're always talking to nice people, except when you went to the White House."
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.