Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zawał mięśnia sercowego"

 

"zawał mięśnia sercowego" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-20 z 20

zawał mięśnia sercowego {rzeczownik}

myocardial infarction (MI) {rzecz.} [med.]

Zawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4. 4), tachykardia, kołatanie serca

Myocardial infarction (see section 4.4), Tachycardia, Palpitations,

Jaka jest reakcja organizmu na zawał mięśnia sercowego, atak serca?

What is the response to acute myocardial infarction, a heart attack, today?

Pierwotne złożone punkty końcowe Zawał mięśnia sercowego Zgon z przyczyn sercowo - naczyniowych

Primary combined events Myocardial infarction Death from cardiovascular causes Stroke

Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia

Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia

u pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub

if you have recently experienced a myocardial infarction (heart attack), or if you are suffering
acute myocardial infarction (AMI) {rzecz.} [med.]

Jaka jest reakcja organizmu na zawał mięśnia sercowego, atak serca?

What is the response to acute myocardial infarction, a heart attack, today?

ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG

acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT

ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG, bradykardia zatokowa, częstoskurcz, palpitacje

acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT, sinus bradycardia, tachycardia, palpitations
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"zawał mięśnia sercowego" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zawał mięśnia sercowego" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia Bardzo rzadko: sercowego Arytmia Nieznana:

Pancreatitis, ischaemic colitis, ulcerative colitis, gingival bleeding

zawał mięśnia sercowego lub inna choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca lub

a heart attack or any other diseases of the heart including cardiac arrythmias, or any other disease

Zgon z przyczyn sercowo- naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, lub udar niezakończony zgonem

CV death, nonfatal MI, or nonfatal stroke CV death Nonfatal MI Nonfatal stroke STEMI Primary Composite Outcome Events

Udar mózgu, zawał mięśnia sercowego

Stroke (cerebrovascular accident), myocardial infarct

Zawał mięśnia sercowego (zakończony lub niezakończony zgonem ostry zawał mięśnia sercowego, niemy zawał mięśnia sercowego)

Atorvastatin is metabolized by cytochrome P450 3A4 to ortho- and parahydroxylated derivatives and various beta-oxidation products.

Zakończona zgonem choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem

Major cardiovascular events (fatal and non-fatal AMI, silent MI, acute CHD death, unstable angina, CABG, PTCA, revascularization, stroke)

zawał mięśnia sercowego2

Ear and labyrinth

Zawał mięśnia sercowego

Cardiac disorders

Zawał mięśnia sercowego

Unplanned revasc.

Pierwszorzędowy punkt końcowy badania podlegał weryfikacji i miał charakter złożony (zgon lub ponowny zawał mięśnia sercowego w ciągu 30 dni od randomizacji).

The primary adjudicated endpoint was a composite of death and recurrent MI (re-MI) within 30 days of randomisation.

W niektórych przypadkach u pacjentów z chorobą wieńcową, bradykardią lub niedociśnieniem wystąpiło również niedokrwienie mięśnia sercowego i(lub) zawał mięśnia sercowego.

In some of these cases, in patients with underlying coronary artery disease, bradycardia and hypotension were accompanied by myocardial ischemia and/ or myocardial infarctions.

Zastosowano złożony główny punkt końcowy (udar mózgu, zawał mięśnia sercowego [ w tym nagły zgon ], niewydolność serca lub zgon z jakiejkolwiek innej przyczyny sercowo- naczyniowej).

The primary end-point was the combination of stroke, MI (including sudden death), heart failure or death from any other cardiovascular cause (composite end-point).

Złożony pierwszorzędowy punkt końcowy Zgon z przyczyn sercowo- naczyniowych, Zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, lub udar niezakończony zgonem Pierwszorzędowy punkt końcowy

Primary Composite Outcome Events Cardiovascular (CV) death, non fatal MI, or non fatal stroke Primary Individual Outcome Events

Ciąża i laktacja; Poważne upośledzenie czynności wątroby; Dusznica bolesna; Zawał mięśnia sercowego; Choroby naczyń mózgowych; Zwężenie tętnicy nerkowej; Obecność nerki przeszczepionej.

Pregnancy and lactation; Severely reduced liver function; Angina pectoris; Myocardial infraction; Cerebrovascular disease; Renal artery stenosis; Kidney transplant patients.

Badanie CLARITY obejmowało 3 491 pacjentów, u których w ciągu ostatnich 12 godzin wystąpił zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, i zakwalifikowanych do leczenia trombolitycznego.

The CLARITY trial included 3,491 patients presenting within 12 hours of the onset of a ST elevation MI and planned for thrombolytic therapy.

Efient został przepisany, ponieważ u pacjenta wystąpił zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica piersiowa, a pacjent był uprzednio poddany zabiegowi udrażniającemu zablokowane tętnice w sercu.

You have been prescribed Efient because you have already had a heart attack or unstable angina and you have been treated with a procedure to open blocked arteries in the heart.

Niedokrwienie mięśnia sercowego i(lub) zawał:

Cardiac ischaemia and/ or infarction:
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

zawalisty · zawalony · zawaodnie · zawarczeć · zawarować · zawarowywać · zawartość · zawarty · zaważyć · zawał · zawał-mięśnia-sercowego · zawczasu · zawdzięczać · zawędrować · zawekować · zawężać · zawęzić · zawęźlenie · zawezwać · zawiać · zawiadacki

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.