Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zaproszenie"

 

"zaproszenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 26

zaproszenie {rzeczownik}

zaproszenie {n.} (też: inwitacja)

invitation {rzecz.}

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2003 ze sztuką Vorher/Nachher (Przedtem / Potem)

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2003 for his play Vorher/Nachher ("Before/After")

Zaproszenie i Nagroda Mülheimskich Dni Teatru 2010 za sztukęDer goldene Drache (Złoty smok)

Invitation to and prize at the 2010 Mülheim Theatertage with The Golden Dragon

Panie Boulland! Dziękuję Panu za zaproszenie i zobaczę, co się da zrobić.

Thank you for the invitation, Mr Boulland, I shall see what I can do.

Sądzę, że Unia Europejska musi przemyśleć, jak odpowiedzieć na to zaproszenie.

I think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.

zaproszenie {n.} [pot.]

invite {rzecz.}

Panie Przewodniczący, sądzę, że powinien Pan wystosować do niego zaproszenie.

Mr President, I think that you should invite him to do so.

Ale konieczne jest zaproszenie nie tylko przedsiębiorstw, ale również organizacji dobrowolnych, również z krajów trzecich.

But invite, not only businesses, but also voluntary organisations, including those from third countries.

Być może właściwe będzie zaproszenie w odpowiednim czasie państw członkowskich, w celu przypomnienia im o ustalonym terminie.

It may be proper to invite the Member States at the appropriate time, i.e. to remind them of the set deadline.

Popieram zaproszenie wystosowane przez mego kolegę, pana posła Penedę, aby pan komisarz Špidla wraz Komisją odwiedzili Portugalię.

I second the invite issued by my colleague, Mr Peneda, for Mr Špidla and the Commission to visit Portugal.

Jednak w przypadku przywrócenia usuniętego kontaktu po upływie 24 godzin będzie konieczne ponowne zaproszenie tej osoby do swojej listy czatu.

But if yourestore a deleted contact after 24 hours, you'll need to re-invite thatperson to your Chat list.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zaproszenie":

 

Podobne tłumaczenia

"zaproszenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zaproszenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dzisiejsza rezolucja to prawdziwie budujący znak i zaproszenie do dialogu z Turcją.

Today's resolution is a genuinely constructive signal for positive dialogue with Turkey.

Przyjął zaproszenie. ~~~ (Śmiech) (Oklaski) i od tej pory stał się gorącym orędownikiem naszej sprawy

Which he did -- (Laughter) (Applause) -- and has since become a great advocate of the whole idea.

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2000, 2001 i 2002

Einladung zu den Mülheimer Theatertagen 2000, 2001 und 2002

W tym miesiącu zostanie opublikowane zaproszenie do składania wniosków dotyczących biomonitoringu człowieka.

In any case, a new call will be published this month to submit proposals on human biomonitoring.

zaproszenie uniwersytetu w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki

Einladung der Universität Johannesburg in Südafrika

Kilka razy otrzymywał zaproszenie na berliński festiwal Theatertreffen.

Here, once again, a classic was thoroughly stripped to the bones, Thalheimer called it “an essence of Lessing”.

Wspomniane zaproszenie do składania ofert jest otwarte i ważne do 11 lutego.

This call is now open and runs until 11 February.

Zaproszenie do udziału parlamentów krajowych to nie lobbing - jest to raczej kształtowanie europejskiej agendy.

To engage the national parliaments in this is not lobbying; rather, it is shaping the European agenda.

FN: Dziękujemy TED i Tobie Chris za zaproszenie.

FN: Thank you TED. ~~~ And thank you Chris, for having us.

Zaproszenie do składania wniosków będzie otwarte dla wszystkich podmiotów utworzonych w państwach członkowskich.

The call for proposals will be open to all legal entities established in the Member States.

Zaproszenie to zostało ogłoszone z zachowaniem zasad pełnej przejrzystości, poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym.

This call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.

Wystosowaliśmy zaproszenie do składania wniosków.

We have launched a call for proposals.

Chciałabym bardzo, by podjęta dzisiaj w Parlamencie Europejskim decyzja oznaczała zaproszenie dla Gruzji i jej mieszkańców.

I would very much like to welcome Georgia and its people with this decision, adopted today in the European Parliament.

Dziękuję za zaproszenie.

Thank you for having me.

Pragnę państwu podziękować za zaproszenie do udziału w tej ważnej, przypadającej we właściwym czasie debacie w sprawie stosunków transatlantyckich.

In fact I arrived only this morning from Washington.

Sprawozdanie ukazuje się we właściwym momencie, bo obecnie przygotowywane jest wspólne zaproszenie do składania wniosków dotyczących badań morskich.

The report comes at the right moment with the preparation of the joint call on marine and maritime research under way.

Zaproszenie z 2008 roku było zgodne z priorytetem przyznanym małym i średnim przedsiębiorstwom, spośród których rekrutowało się 74% ogółu uczestników.

The 2008 call notably succeeded in covering the priority given to small and medium-sized enterprises. In total, 74% of all participations were SMEs.

A gdy Niemcy przyjęli zaproszenie, powiedzieli, że obowiązkowa jest również obecność Włoch, które wówczas sprawowały sześciomiesięczną prezydencję w Unii Europejskiej.

And when the Germans accepted, they then said that Italy was chairing the European Union for these six months, so they had to be there.

Jossi Wieler przyjął też zaproszenie z dalekiej Japonii i jako pierwszy europejski reżyser przeniósł na scenę klasyczną pozycję teatru kabuki („Yotsuya Ghost Stories”).

With "Yotsuya Ghost Stories", he became the first European director to stage a classic piece of kabuki theatre.

W szczególności doceniam fakt, że zgodzili się państwo na szybkie rozpatrzenie wniosku, co pozwoli nam wnieść wkład w pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie Eurostars.

I particularly appreciate the fact that you agreed to handle this proposal swiftly, so that we will be able to contribute to the first Eurostars call.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.