Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zapalenie płuc"

 

"zapalenie płuc" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 42

zapalenie płuc {rzeczownik}

zapalenie płuc {n.} [med.]

pneumonia {rzecz.} [med.]

Jedna trzecia tych zakażeń to przypadki ciężkie (np. posocznica, zapalenie płuc).

One third of these infections have to be considered as severe (e. g. septicaemia, pneumonia).

zakażenia dolnych dróg oddechowych w tym z zapalenie płuc wywołane przez Gram- ujemne

infections of the lower respiratory tract including pneumonia caused by aerobic gram-negative

ob (oporna), zapalenie błony śluzowej nosa Zapalenie płuc§ Rzadko:

Bronchitis, sinusitis, herpes simplex (resistance), rhinitis Pneumonia§

pacjent powinien być pod ścisłą obserwacją, czy nie rozwija się u niego ciężkie zapalenie płuc

you should be observed closely for the development of a serious form of pneumonia called

Zapalenie płuc zgłaszano najczęściej u pacjentów z CML po transformacji oraz u pacjentów z GIST.

Pneumonia was reported most commonly in patients with transformed CML and in patients with GIST.

zapalenie płuc {n.} [med.]

bronchopneumonia {rzecz.} [med.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"zapalenie płuc" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zapalenie płuc" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Duszność Zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc)

Dyspnoea Respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)

choroba śródmiąższowa płuc (obejmująca zapalenie płuc oraz zwłóknienie płuc) *

Interstitial lung disease (including pneumonitis and pulmonary fibrosis)*

Leku Doribax nie należy wdychać, gdyż to może spowodować zapalenie płuc.

Doribax should not be inhaled as it may cause inflammation of the lung (pneumonitis).

Bardzo rzadko obserwowano śródmiąższowe zapalenie płuc/ zapalenie płuc.

Cases of interstitial pneumonitis/pneumonitis have been reported very rarely.

Podczas doświadczalnego podawania produktu Doribax w inhalacji, wystąpiło zapalenie płuc.

When Doribax was used investigationally via inhalation, pneumonitis occurred.

u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, z wyjątkiem leczenia ostrego zapalenia płuc w

Children and growing adolescents except for the treatment of acute pulmonary exacerbations of

Nacieki w płucach *, zapalenie płuc *, śródmiąższowe zapalenie płuc *

Pulmonary infiltrates*, pneumonitis*, interstitial pneumonitis* 35

śródmiąższowe choroby płuc (w tym śródmiąższowe zapalenie płuc), które mogą prowadzić do zgonu

Rare: interstitial lung disease (including interstitial pneumonitis), which may be fatal

wystapi kaszel lub problemy z oddychaniem mogące spowodować zapalenie płuc

a cough or breathing problems as these may indicate inflammation of the lung (interstitial lung

Zespół ostrego wyczerpania oddechowego, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc

Respiratory distress including pneumonitis and pulmonary oedema

zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)

transient blurred vision, xanthopsia respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)

zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli), zakażenia wirusowe (w tym grypa, zakażenia wirusem

candidiasis, bacterial infections (including urinary tract infections), upper respiratory infection na

oddechowych (krwioplucie, krwotok płucny), skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc,

Respiratory tract bleeding (haemoptysis, pulmonary haemorrhage), bronchospasm, interstitial pneumonitis

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze zapalenie płuc Zaburzenia wątroby i dróg marskość wątroby żółciowych

Infections and infestations Hepatobiliary disorders Psychiatric disorders

Skuteczność telitromycyny w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc wykazano na niedużej grupie

In areas with a high incidence of erythromycin A resistance, it is especially important to take into rod

ciężkie infekcje (w tym zapalenie płuc, zapalenie tkanki łącznej, infekcyjne zapalenie stawów, posocznica) *

Infections (including upper respiratory tract infections, bronchitis, cystitis, skin infections)* Uncommon:

U pacjentów przyjmujących równocześnie radioterapię zgłaszano rzadkie przypadki popromiennego zapalenia płuc.

Rare cases of radiation pneumonitis have been reported in patients receiving concomitant radiotherapy.

zapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc),

inflammation of the lung (interstitial lung disease),

długo, zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a nawet zgon.

ge cough may last for 1-2 months or longer.

Rzadko obserwowano śródmiąższowe zapalenie płuc u pacjentów poddawanych równolegle radioterapii i (lub) gemycytabiną.

Pneumonitis in patients receiving concomitant radiotherapy and/ or gemcitabine has been reported very rarely.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.