Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zaniepokojony"

 

"zaniepokojony" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 21

zaniepokojony {przymiotnik}

zaniepokojony {przym. m.}

concerned (about) {przym.}

Panie przewodniczący! Muszę powiedzieć, że jestem dość zaniepokojony tonem tej debaty.

Mr President, I must say I am rather concerned about the tone of this debate.

A więc jestem bardzo zaniepokojony wdrażaniem tej dyrektywy w państwach członkowskich.

So I am very concerned about the implementation of this directive within Member States.

Jestem głęboko zaniepokojony dzisiejszymi wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim.

I am deeply concerned regarding today's events on the Korean Peninsula.

Jestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.

I am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.

Pani przewodnicząca! Jestem zaskoczony, zadowolony i zaniepokojony.

Madam President, I am surprised, pleased and concerned all at the same time.

zaniepokojony (czymś) {przym. m.} (też: poruszony)

disturbed (by sth) {przym.}

Jestem zaniepokojony nieobecnością Europy w historycznym procesie.

I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.

Jestem zaniepokojony - powiem to tu otwarcie -oświadczeniami składanymi przez niektórych europejskich polityków.

I am - and I will say this quite openly here - disturbed by the statements made by some European politicians.

Byłem tak zaniepokojony tym, co zobaczyłem, i tak niezadowolony z artykułu, który pojawił się później, że postanowiłem wziąć sześć miesięcy wolnego.

So, I was so disturbed by what I saw, and I was so unhappy with the article that ran afterwards, that I decided I would take six months off.

zaniepokojony {przym. m.} (też: przestraszony, zatrwożony)

alarmed {przym.}

Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Słyszałem pana wyjaśnienie i muszę panu powiedzieć, że jestem zaniepokojony.

Madam President, Commissioner, I have heard your explanations and I must tell you that I am alarmed.

Jestem zaniepokojony doniesieniami w dzisiejszej prasie na temat przemówienia wygłoszonego wczoraj przez prezydenta Karzaja w sprawie korupcji.

I am rather alarmed at reports in today's press of the speech given yesterday by President Karzai on the corruption issue.

Dlatego zaniepokojony tym aktem ludobójstwa złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawiciela MFW w Rumunii pana Jeffreya Franksa, a także jego lokalnych sługusów.

This is why, alarmed at this act of genocide, I lodged a criminal complaint against the IMF's representative in Romania, Jeffrey Franks, as well as against the local henchmen.

zaniepokojony {przym. m.}

bothered {przym.}

zaniepokojony {przym. m.} (też: kłopotliwy, niepewny, niespokojny, niewłaściwy)

uneasy {przym.}

zaniepokojony {przym. m.} (też: zmartwiony, zafrasowany)

troubled {przym.}

zaniepokojony {przym. m.}

distressed {przym.}

To nie jest kryptoreklama, właściwie na miejscu Coca Coli byłbym tym nieźle zaniepokojony, (Śmiech) ale... ale tak to właśnie wygląda.

This is not a product placement. ~~~ It's just -- in fact, if I was Coca Cola, I'd be pretty distressed about this -- (Laughter) -- but basically, this is it.

zaniepokojony {przym. m.}

disquieted {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zaniepokojony":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zaniepokojony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.

I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.

Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.

I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.

Wiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.

You know when Mugabe is worried: he starts to panic.

Jestem trochę zaniepokojony opóźnieniami zaproponowanymi przez Francję, przewodniczącą w tym półroczu pracom Rady.

I am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.

Jestem zaniepokojony faktem, że zgodnie z publikowanymi dotychczas informacjami z Włoch wydalono jedynie obywateli rumuńskich.

I am worried by the fact that, according to the information published so far, only Romanian citizens have been expelled from Italy.

Po drugie, jestem zaniepokojony propozycją wykonania uprzedniego badania rynkowego, przeprowadzanego przez niezależny podmiot nadzorujący.

Secondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.

(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, panie komisarzu Špidla, jestem ogromnie zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami we Włoszech.

(IT) Madam President, ladies and gentlemen, Commissioner Špidla, I am extremely worried by the recent events in Italy.

Jestem zaniepokojony.

I am worried.

(FI) Panie przewodniczący! Jestem szczególnie zaniepokojony sytuacją w Egipcie ze względu na jej podłoże historyczne, etniczne i polityczne.

(FI) Mr President, I am especially worried about the situation in Egypt because of the historical, ethnic and political background connected with it.

Pani przewodnicząca! Przede wszystkim jestem naprawdę zaniepokojony postawą grupy PPE-DE odnośnie do sytuacji w zakresie praw człowieka w Uzbekistanie.

Madam President, first of all, I am really worried about the PPE-DE Group's attitude concerning the human rights situation in Uzbekistan.

W przeciwieństwie do pana posła Briana Crowleya jestem zaniepokojony tym, że na szczycie prawdopodobnie pojawi się również dyktator Robert Mugabe z Zimbabwe.

What concerns me, unlike Brian Crowley, is that Zimbabwe's dictator Robert Mugabe will probably be attending the summit.

Zazwyczaj zgadzam się z moimi przyjacielem, panem Wolfem Klinzem, ale, o ile dobrze go zrozumiałem, zauważyłem, że nie jest on zaniepokojony sprawą zamiany kont bankowych.

I usually agree with my friend Mr Wolf Klinz but, unless I misunderstood, I detected that he was not so anxious about the switching of bank accounts.

przewodniczący Komisji. - Jak publicznie oświadczyłem podczas szczytu wysokiego szczebla w Nowym Jorku, a także w Pittsburgu, jestem bardzo zaniepokojony powolnym tempem negocjacji kopenhaskich.

President of the Commission. - As I said publicly at the high-level event in New York, and also in Pittsburgh, I am very worried at the slow pace of negotiations for Copenhagen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.