polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zaniepokojony"

PL zaniepokojony polskie tłumaczenie

zaniepokojony {przym. m.}

PL zaniepokojony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

zaniepokojony (też: zatrwożony, przestraszony)
volume_up
alarmed {przym.}
Słyszałem pana wyjaśnienie i muszę panu powiedzieć, że jestem zaniepokojony.
Madam President, Commissioner, I have heard your explanations and I must tell you that I am alarmed.
Jestem zaniepokojony doniesieniami w dzisiejszej prasie na temat przemówienia wygłoszonego wczoraj przez prezydenta Karzaja w sprawie korupcji.
I am rather alarmed at reports in today's press of the speech given yesterday by President Karzai on the corruption issue.
Dlatego zaniepokojony tym aktem ludobójstwa złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawiciela MFW w Rumunii pana Jeffreya Franksa, a także jego lokalnych sługusów.
This is why, alarmed at this act of genocide, I lodged a criminal complaint against the IMF's representative in Romania, Jeffrey Franks, as well as against the local henchmen.
zaniepokojony
volume_up
concerned {przym.} (about)
Jestem zaskoczony, zadowolony i zaniepokojony.
Madam President, I am surprised, pleased and concerned all at the same time.
Jestem głęboko zaniepokojony dzisiejszymi wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim.
I am deeply concerned regarding today's events on the Korean Peninsula.
Jestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.
I am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.
zaniepokojony
volume_up
bothered {przym.}
zaniepokojony
zaniepokojony
To nie jest kryptoreklama, właściwie na miejscu Coca Coli byłbym tym nieźle zaniepokojony, (Śmiech) ale... ale tak to właśnie wygląda.
. ~~~ It's just -- in fact, if I was Coca Cola, I'd be pretty distressed about this -- (Laughter) -- but basically, this is it.
zaniepokojony (też: zmartwiony, zafrasowany)
volume_up
troubled {przym.}
zaniepokojony (też: niepokojący, skrępowany, kłopotliwy, niespokojny)
volume_up
uneasy {przym.}
zaniepokojony (też: zmartwiony, zatroskany, zafrasowany, przejęty)
volume_up
worried {przym.}
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Wiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.
You know when Mugabe is worried: he starts to panic.
zaniepokojony (też: zmartwiony, zły, zdenerwowany, podenerwowany)
volume_up
upset {przym.}
zaniepokojony (też: nerwowy, zamartwiający się)
volume_up
angsty {przym.}
zaniepokojony (też: niepokojący, trwożny, niespokojny, pragnący)
volume_up
anxious {przym.}
Zazwyczaj zgadzam się z moimi przyjacielem, panem Wolfem Klinzem, ale, o ile dobrze go zrozumiałem, zauważyłem, że nie jest on zaniepokojony sprawą zamiany kont bankowych.
I usually agree with my friend Mr Wolf Klinz but, unless I misunderstood, I detected that he was not so anxious about the switching of bank accounts.

trending_flat
"czymś"

zaniepokojony (też: poruszony)
volume_up
disturbed {przym.} (by sth)
Jestem zaniepokojony nieobecnością Europy w historycznym procesie.
I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
Jestem zaniepokojony - powiem to tu otwarcie -oświadczeniami składanymi przez niektórych europejskich polityków.
I am - and I will say this quite openly here - disturbed by the statements made by some European politicians.
Byłem tak zaniepokojony tym, co zobaczyłem, i tak niezadowolony z artykułu, który pojawił się później, że postanowiłem wziąć sześć miesięcy wolnego.
So, I was so disturbed by what I saw, and I was so unhappy with the article that ran afterwards, that I decided I would take six months off.

Przykłady użycia - "zaniepokojony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
PolishJestem trochę zaniepokojony opóźnieniami zaproponowanymi przez Francję, przewodniczącą w tym półroczu pracom Rady.
I am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.
PolishPo drugie, jestem zaniepokojony propozycją wykonania uprzedniego badania rynkowego, przeprowadzanego przez niezależny podmiot nadzorujący.
Secondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.
PolishW przeciwieństwie do pana posła Briana Crowleya jestem zaniepokojony tym, że na szczycie prawdopodobnie pojawi się również dyktator Robert Mugabe z Zimbabwe.
What concerns me, unlike Brian Crowley, is that Zimbabwe's dictator Robert Mugabe will probably be attending the summit.