Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zaniepokojony"

 

"zaniepokojony" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-14 z 14

zaniepokojony {przymiotnik}

zaniepokojony {przym. m.}

concerned (about) {przym.}

Panie przewodniczący! Muszę powiedzieć, że jestem dość zaniepokojony tonem tej debaty.

Mr President, I must say I am rather concerned about the tone of this debate.

A więc jestem bardzo zaniepokojony wdrażaniem tej dyrektywy w państwach członkowskich.

So I am very concerned about the implementation of this directive within Member States.

Jestem głęboko zaniepokojony dzisiejszymi wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim.

I am deeply concerned regarding today's events on the Korean Peninsula.

Jestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.

I am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.

Pani przewodnicząca! Jestem zaskoczony, zadowolony i zaniepokojony.

Madam President, I am surprised, pleased and concerned all at the same time.

zaniepokojony (czymś) {przym. m.} (też: poruszony)

disturbed (by sth) {przym.}

Jestem zaniepokojony nieobecnością Europy w historycznym procesie.

I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.

Jestem zaniepokojony - powiem to tu otwarcie -oświadczeniami składanymi przez niektórych europejskich polityków.

I am - and I will say this quite openly here - disturbed by the statements made by some European politicians.

Byłem tak zaniepokojony tym, co zobaczyłem, i tak niezadowolony z artykułu, który pojawił się później, że postanowiłem wziąć sześć miesięcy wolnego.

So, I was so disturbed by what I saw, and I was so unhappy with the article that ran afterwards, that I decided I would take six months off.

zaniepokojony {przym. m.} (też: przestraszony, zatrwożony)

alarmed {przym.}

Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Słyszałem pana wyjaśnienie i muszę panu powiedzieć, że jestem zaniepokojony.

Madam President, Commissioner, I have heard your explanations and I must tell you that I am alarmed.

Jestem zaniepokojony doniesieniami w dzisiejszej prasie na temat przemówienia wygłoszonego wczoraj przez prezydenta Karzaja w sprawie korupcji.

I am rather alarmed at reports in today's press of the speech given yesterday by President Karzai on the corruption issue.

Dlatego zaniepokojony tym aktem ludobójstwa złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawiciela MFW w Rumunii pana Jeffreya Franksa, a także jego lokalnych sługusów.

This is why, alarmed at this act of genocide, I lodged a criminal complaint against the IMF's representative in Romania, Jeffrey Franks, as well as against the local henchmen.

zaniepokojony {przym. m.} (też: zmartwiony, zafrasowany)

troubled {przym.}

zaniepokojony {przym. m.} (też: kłopotliwy, niepewny, niespokojny, niewłaściwy)

uneasy {przym.}

zaniepokojony {przym. m.}

bothered {przym.}

zaniepokojony {przym. m.}

distressed {przym.}

To nie jest kryptoreklama, właściwie na miejscu Coca Coli byłbym tym nieźle zaniepokojony, (Śmiech) ale... ale tak to właśnie wygląda.

This is not a product placement. ~~~ It's just -- in fact, if I was Coca Cola, I'd be pretty distressed about this -- (Laughter) -- but basically, this is it.

zaniepokojony {przym. m.}

disquieted {przym.}

zaniepokojony {przym. m.} (też: zmartwiony, zatroskany, zafrasowany, przejęty)

worried {przym.}

Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.

I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.

Wiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.

You know when Mugabe is worried: he starts to panic.

Jestem zaniepokojony faktem, że zgodnie z publikowanymi dotychczas informacjami z Włoch wydalono jedynie obywateli rumuńskich.

I am worried by the fact that, according to the information published so far, only Romanian citizens have been expelled from Italy.

(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, panie komisarzu Špidla, jestem ogromnie zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami we Włoszech.

(IT) Madam President, ladies and gentlemen, Commissioner Špidla, I am extremely worried by the recent events in Italy.

Jestem zaniepokojony.

I am worried.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zaniepokojony":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zaniepokojony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.

I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.

Jestem trochę zaniepokojony opóźnieniami zaproponowanymi przez Francję, przewodniczącą w tym półroczu pracom Rady.

I am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.

Po drugie, jestem zaniepokojony propozycją wykonania uprzedniego badania rynkowego, przeprowadzanego przez niezależny podmiot nadzorujący.

Secondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.

W przeciwieństwie do pana posła Briana Crowleya jestem zaniepokojony tym, że na szczycie prawdopodobnie pojawi się również dyktator Robert Mugabe z Zimbabwe.

What concerns me, unlike Brian Crowley, is that Zimbabwe's dictator Robert Mugabe will probably be attending the summit.

Zazwyczaj zgadzam się z moimi przyjacielem, panem Wolfem Klinzem, ale, o ile dobrze go zrozumiałem, zauważyłem, że nie jest on zaniepokojony sprawą zamiany kont bankowych.

I usually agree with my friend Mr Wolf Klinz but, unless I misunderstood, I detected that he was not so anxious about the switching of bank accounts.
 

Wyniki z forum

"zaniepokojony" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.