"zamknąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zamknąć" po angielsku

volume_up
zamknąć {czas. dk}

PL zamknąć
volume_up
[|zamknąłbym] {czasownik dokonany}

zamknąć (też: zamykać, pozamykać, domykać, zamykać się)
To bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
Jednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
Zamknąć szczelnie butelkę nakrętką (na końcu łącznika).
Close the bottle tightly with the cap (on the top of the bottle adapter).
zamknąć
To nic nowego: propozycja przebudowy, budowy lub stworzenia państwa, w którym wszyscy obywatele romscy będą przebywali w zamknięciu,.
This is a completely unoriginal proposal: to rebuild, build or conceive a State to which all Roma citizens are confined.
zamknąć (też: usunąć, usuwać, zredukować, redukować)
volume_up
to ax [axed|axed] {czas.} [Amer.]
zamknąć (też: stłoczyć, mieszkać w chacie, mieszkać w domku)
zamknąć (też: zamykać)
zamknąć (też: zamykać, zlikwidować, likwidować, ulec likwidacji)
Chcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.
It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
Dlatego, jeśli rzeczywiście chcemy wdrażać zasady efektywności energetycznej, powinniśmy zamknąć parlament w Strasburgu.
Therefore, if we really want to take a lead on energy efficiency, we should close down the Strasbourg Parliament.
zamknąć (też: zamykać, więzić, uwięzić, zamurować)
volume_up
to immure [immured|immured] {czas.} [poet.]
zamknąć (też: blokować, zablokować, ryglować, zaryglować)
Wysłano mnie tam, by mnie zamknąć, myśląc, że teraz nie będzie samochodów i VIP-ów, którym daje się mandaty.
They sent me to prison to lock me up, thinking, "Now there will be no cars and no VIPs to be given tickets to.
Nie mogę zamknąć drzwi.
zamknąć (też: zamykać, więzić, uwięzić, zamurować)
volume_up
to mure {czas.} [arch.]
zamknąć (też: zamykać, blokować, zablokować)
volume_up
to occlude [occluded|occluded] {czas. przech.} (passage, opening)
zamknąć (też: zamykać, przymknąć, zabudowywać, zabudować)
Nie jest to więc właściwa chwila, abyśmy mieli nagle zamknąć usta.
This, then, is not the moment for us to start to keep our mouths shut.
Chyba nadszedł czas, aby zamknąć ten parlament.
Surely the time has come for this place to be shut down.
Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.
This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
zamknąć (też: zamykać, uciszyć się)
Innymi słowy, komuniści w Kiszyniowie życzyliby sobie, aby Bukareszt się zamknął.
In other words, the Communists in Chişinău would like Bucharest to shut up.
Nie możesz się zamknąć?
Ktoś wrzeszczy "Zamknij się!", psy szaleńczo warczą,
A man shouting, "Shut up!" ~~~ The dogs frantically snarling,
zamknąć (też: zamykać, uwięzić, więzić)
zamknąć (też: zamykać, zakończyć, kończyć, dokończyć)
Celem jest postawienie ostatnich kropek nad "i” oraz zamknięcie negocjacji.
The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.

trending_flat
"czymś"

zamknąć (też: zamykać)
volume_up
to flank [flanked|flanked] {czas. przech.} (by sth)

trending_flat
"na klucz"

zamknąć (też: przymknąć, przymykać, więzić, uwięzić)
Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.
We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.

Przykłady użycia - "zamknąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzamknąć coś gwałtownie
Polishzamknąć gębę na kłódkę
Polishzamknąć gębę na kłódkę
Polishzamknąć gębę na kłódkę
PolishPonadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
You can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
PolishJuż nadszedł czas, aby po 13 latach zamknąć karygodny epizod Srebrenicy.
After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
PolishPodczas przejazdu przez otwartą przestrzeń ze zwierzętami proszę zamknąć okna.
When driving through animal compounds, please keep all car windows closed.
PolishWłaśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.
This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
PolishMając te klucze mogą otworzyć drzwi do otwartego rynku, ale mogą je również zamknąć.
With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.
PolishTo bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
PolishWiele rodzin musiało opuścić swoje domy, a szkoły trzeba było zamknąć.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
PolishUpewnić się, że nie pozostały kropelki wody, a następnie zamknąć ustnik.
Thoroughly rinse the soap out of the chamber and mouthpiece with warm water.
PolishIstnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.
It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.
PolishAby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.
To exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.
PolishJednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
PolishPomyślałem, że wystąpię jeszcze raz żeby raz na zawsze zamknąć temat sosu.
And so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.