Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zamek"

 

"zamek" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 42

zamek {rzeczownik}

zamek {m.} (też: wieża)

castle {rzecz.}

To dmuchany zamek z listwami wentylacyjnymi po bokach, żeby mogło ujść powietrze.

It's a bouncy castle with slats in the side to allow the air to escape.

Zamek praski jest siedzibą Václava Klausa, który będzie przemawiać do nas w lutym, gdy przyjedzie do Brukseli.

Prague Castle is the seat of Václav Klaus, who will be speaking to us in February, when he comes to Brussels.

Strona odwrotna: Zamek Toompea w Tallinnie

Reverse: A view of Toompea Castle in Tallinn

Tylko tyle, nadmuchiwany zamek.

That's all it is, a bouncy castle.

Zakup obejmował prawo do eksploatacji górniczej i urządzania polowań, własność całej powierzchni wyspy oraz zamek, który nie był umeblowany.

This purchase included mining and hunting rights, ownership of all land on the island, and a castle with no furniture included.

zamek {m.} (też: lok)

lock {rzecz.}

Moim zdaniem właśnie udało się nam otworzyć pierwszy zamek, jakim jest Unia Europejska.

In my opinion, we have now opened the first lock, which is the European Union.

Kryptonite musiało poprawić zwój zamek, musieli to zrobić żeby uniknąć linczu od użytkowników.

Kryptonite had to adjust the lock, and they had to address it to avoid too many customer concerns.

Niektórzy mogli pozwolić sobie na zamek w drzwiach i czuć się bezpiecznie.

Maybe they could afford a lock for the door and feel secure.

Ale ja byłem w WC, i zamek się zatrzasnął...

Hi, I was in the bathroom, and the lock was stuck...

zamek {m.}

locking {rzecz.}

zamek {m.} (też: zamknięcie, zapięcie, zamocowanie)

fastener {rzecz.}

zamek {m.} (też: wrzeciądz, zameczek, skobel)

hasp {rzecz.}

zamek {m.} (też: tylec)

breech (gun) {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamek":

 

Podobne tłumaczenia

"zamek" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.

I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.

I mieszkał Dawid na onym zamku; dla tego nazwano go miastem Dawidowem.

And David dwelt in the stronghold; therefore they called it the city of David.

Albowiem Dawid natenczas mieszkał na zamku, a stanowisko Filistyńskie było natenczas w Betlehem.

And David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Beth-lehem.

I stało się miesiąca Chyslew, roku dwudziestego (Aswerusa króla) gdym był na zamku w Susan,.

Now it came to pass in the month Chislev, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace,.

Wszakże wziął Dawid zamek Syoński, a toć jest miasto Dawidowe.

Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.

Ale Dawid wziął zamek Syoński, który jest miastem Dawidowem.

Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.

A wszystkie miasta ich, w których mieszkali, i wszystkie zamki ich popalili ogniem;

And all their cities in the places wherein they dwelt, and all their encampments, they burnt with fire.

Rzekł potem Gad prorok do Dawida: Nie mieszkaj więcej na tym zamku; idź, a wróć się do ziemi Judzkiej.

And the prophet Gad said unto David, Abide not in the stronghold; depart, and get thee into the land of Judah.

matura w Gotha; przewodnik na zamku Friedenstein

Abitur in Gotha; tourist guide at the Friedenstein Palace

Szło na śmietnik. ~~~ Nawet zamek jest pewnie wart 200$.

Even the lockset is probably worth 200 dollars.

Wkrótce zamek zapełnił się gwiżdżącymi książętami.

Soon the palace filled with princes whistling.

(Video) Butler: Nie znajdziesz tam zamka.

(Video) Butler: You won't find a keyhole.

I mieszkał Dawid na onym zamku a przezwał go miastem Dawidowem, a pobudował je Dawid wszędy w koło od Mello, i wewnątrz.

And David dwelt in the stronghold, and called it the city of David.

Ten rocznik i ten zamek nabrały tej aury tajemniczości, która sprawiła, że wino to stało się kultowe.

And just together, that vintage and that chateau took on this aura that eventually kind of gave it this cultish following.

Rozporek na zamek czy guziki?

You want button fly or zipper fly?

I znaleziono w Achmecie na zamku, który jest w ziemi Medskiej, księgę jednę, a taka była zapisana w niej pamięć:

And there was found at Achmetha, in the palace that is in the province of Media, a roll, and therein was thus written for a record:

Ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego; chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną.

He shall dwell on high; his place of defence shall be the munitions of rocks; his bread shall be given [him]; his waters shall be sure.

Karyjot wzięte będzie, i zamki wzięte będą, a serce mocarzów Moabskich dnia onego będzie jako serce niewiasty bolejącej.

Kerioth is taken, and the strongholds are seized, and the heart of the mighty men of Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.

A bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy ją też przykryli i przyprawili wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.

And the fish gate did the sons of Hassenaah build; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the bolts thereof, and the bars thereof.

Albowiem pałac opuszczony będzie, huk miasta ustanie, zamek i baszty jaskiniami zostaną aż na wieki, na radość dzikim osłom i na pastwiska trzodom.

For the palace shall be forsaken; the populous city shall be deserted; the hill and the watch-tower shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.