Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zamek"

 

"zamek" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 46

zamek {rzeczownik}

zamek {m.} (też: wieża)

castle {rzecz.}

Strona odwrotna: Zamek Toompea w Tallinnie

Reverse: A view of Toompea Castle in Tallinn

Tylko tyle, nadmuchiwany zamek.

That's all it is, a bouncy castle.

Zakup obejmował prawo do eksploatacji górniczej i urządzania polowań, własność całej powierzchni wyspy oraz zamek, który nie był umeblowany.

This purchase included mining and hunting rights, ownership of all land on the island, and a castle with no furniture included.

- (CS) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałabym porozmawiać o wizycie delegacji Parlamentu Europejskiego, która w dniu 5 grudnia odwiedziła zamek na Hradczanach.

- (CS) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to talk about the visit of a delegation from the European Parliament to Prague Castle on 5 December.

A jak powiedział kiedyś wielki Jimi Hendrix, zamki na piasku w końcu rozpływają się w morzu.

As the late, great Jimi Hendrix once said, castles made of sand fall into the sea eventually.

zamek {m.} (też: lok)

lock {rzecz.}

Moim zdaniem właśnie udało się nam otworzyć pierwszy zamek, jakim jest Unia Europejska.

In my opinion, we have now opened the first lock, which is the European Union.

Kryptonite musiało poprawić zwój zamek, musieli to zrobić żeby uniknąć linczu od użytkowników.

Kryptonite had to adjust the lock, and they had to address it to avoid too many customer concerns.

Niektórzy mogli pozwolić sobie na zamek w drzwiach i czuć się bezpiecznie.

Maybe they could afford a lock for the door and feel secure.

Ale ja byłem w WC, i zamek się zatrzasnął...

Hi, I was in the bathroom, and the lock was stuck...

Jeżeli uda się nam otworzyć wszystkie zamki, to podpiszemy nowe światowe porozumienie dotyczące ochrony klimatu od 2013 r.

If we manage to open all those locks then we will conclude a new global agreement on climate protection to run from 2013.

zamek {m.}

locking {rzecz.}

zamek {m.} (też: zamknięcie, zapięcie, zamocowanie)

fastener {rzecz.}

zamek {m.} (też: tylec)

breech (gun) {rzecz.}

zamek {m.} (też: wrzeciądz, zameczek, skobel)

hasp {rzecz.}

zamek (u małży) {m.} [zool.]

operculum {rzecz.} [zool.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamek":

 

Podobne tłumaczenia

"zamek" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.

I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.

Demokrację buduje się od dołu, a nie od góry, ze szczytu niedostępnego zamku.

Democracy is built from the bottom upwards: not downwards from some ivory tower up above.

I mieszkał Dawid na onym zamku; dla tego nazwano go miastem Dawidowem.

And David dwelt in the stronghold; therefore they called it the city of David.

Albowiem Dawid natenczas mieszkał na zamku, a stanowisko Filistyńskie było natenczas w Betlehem.

And David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Beth-lehem.

I stało się miesiąca Chyslew, roku dwudziestego (Aswerusa króla) gdym był na zamku w Susan,.

Now it came to pass in the month Chislev, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace,.

Wszakże wziął Dawid zamek Syoński, a toć jest miasto Dawidowe.

Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.

Ale Dawid wziął zamek Syoński, który jest miastem Dawidowem.

Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.

Parlament Europejski buduje zamki na piasku, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

That is the difference between the reality of the situation and the European Parliament's pipe dream.

Na wielu szczytach znajdują się zamki obronne świadczące o burzliwej historii podbojów Słowacji.

Perched on many hilltops are fortifications that bear witness to Slovakia’s long history of invasions.

A wszystkie miasta ich, w których mieszkali, i wszystkie zamki ich popalili ogniem;

And all their cities in the places wherein they dwelt, and all their encampments, they burnt with fire.

Rzekł potem Gad prorok do Dawida: Nie mieszkaj więcej na tym zamku; idź, a wróć się do ziemi Judzkiej.

And the prophet Gad said unto David, Abide not in the stronghold; depart, and get thee into the land of Judah.

matura w Gotha; przewodnik na zamku Friedenstein

Abitur in Gotha; tourist guide at the Friedenstein Palace

Szło na śmietnik. ~~~ Nawet zamek jest pewnie wart 200$.

Even the lockset is probably worth 200 dollars.

Wkrótce zamek zapełnił się gwiżdżącymi książętami.

Soon the palace filled with princes whistling.

(Video) Butler: Nie znajdziesz tam zamka.

(Video) Butler: You won't find a keyhole.

I mieszkał Dawid na onym zamku a przezwał go miastem Dawidowem, a pobudował je Dawid wszędy w koło od Mello, i wewnątrz.

And David dwelt in the stronghold, and called it the city of David.

Ten rocznik i ten zamek nabrały tej aury tajemniczości, która sprawiła, że wino to stało się kultowe.

And just together, that vintage and that chateau took on this aura that eventually kind of gave it this cultish following.

Rozporek na zamek czy guziki?

You want button fly or zipper fly?

I znaleziono w Achmecie na zamku, który jest w ziemi Medskiej, księgę jednę, a taka była zapisana w niej pamięć:

And there was found at Achmetha, in the palace that is in the province of Media, a roll, and therein was thus written for a record:

Ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego; chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną.

He shall dwell on high; his place of defence shall be the munitions of rocks; his bread shall be given [him]; his waters shall be sure.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.