Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zależeć od"

 

"zależeć od" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 588

zależeć od {czasownik}

zależeć od {czas.} (też: zależeć, polegać)

to depend on {czas.}

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Wybór drogi podania produktu powinien zależeć od indywidualnej sytuacji klinicznej.

The choice of route should depend on the individual clinical circumstance.

Wprowadzenie programu nie powinno zależeć od zgody rodziców na dofinansowanie.

The introduction of the scheme should not depend on parents' agreement to cofinance it.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

The target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.

Będą one w szczególności zależeć od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania.

The cost will notably depend on the production processes and technical marking rules.

zależeć od {czas.}

to depend upon {czas.} [form.]

Czas trwania terapii zależy od odpowiedzi mikologicznej i klinicznej reakcji pacjenta.

Treatment duration depends upon patients’ clinical and mycological response.

Czas terapii zależy od klinicznej i mikologicznej odpowiedzi pacjenta.

Treatment duration depends upon patients’ clinical and mycological response.

Dawka i długość okresu leczenia zależy od nasilenia objawów i rodzaju zakażenia.

The dose and the duration of the treatment are depending upon the severity and type of your infection.

Optymalna ilość miejsc wstrzykiwania zależy od wielkości mięśnia, który ma zostać chemicznie odnerwiony.

The optimum number of injection sites is dependent upon the size of the muscle to be chemically denervated.

To zależy od tego, jak się patrzy na ludzkie życie.

It depends upon how you look at the life of the people.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"zależeć od" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zależeć od" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

Do not use ADVATE after the expiry date, which is stated on the label after EXP.

Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia leku i ciężkości objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

Please record the beginning of storage at room temperature on the product carton.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Dokładność badania w bardzo dużej mierze zależy od jakości analizy oddechowej.

The accuracy of the test strongly depends on the quality of the breath analysis.

Wymagane leczenie zależy od istoty i ciężkości przebiegu działań niepożądanych.

The treatment required depends on the nature and severity of the adverse reaction.

U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależy od dawki leku.

The occurrence of hypotension was dose related in these heart failure patients.

W przypadku pacjentów otyłych dawka sugammadeksu zależy od rzeczywistej masy ciała.

In obese patients, the dose of sugammadex should be based on actual body weight.

Jestem głęboko przekonany, że rezultaty będą zależeć od rozgrywek politycznych.

I strongly believe that the outcome will be decided in the political domain.

Dawka preparatu Angiox i czas trwania leczenia zależą od przyczyny leczenia.

The dose of Angiox and duration of treatment depend on why it is being used.

Wiązanie z albuminami nie zależy od stężenia mykafunginy w osoczu (10- 100µg/ ml).

Binding to albumin is independent of micafungin concentration (10-100µg/ml).

Wiązanie z albuminami nie zależy od stężenia mykafunginy w osoczu (10– 100µg/ ml).

Binding to albumin is independent of micafungin concentration (10-100µg/ml).

Rozpuszczalność i stabilność preparatu Methoxasol- T w wodzie do picia zależą od pH.

Solubility and stability of Methoxasol-T in drinking water are pH-dependent.

Z danych nieklinicznych wynika, że rozpuszczalność dazatynibu zależy od pH.

Non-clinical data demonstrate that the solubility of dasatinib is pH-dependent.

Podawana dawka zależy od masy ciała dziecka lub nastolatka, wyrażonej w kilogramach.

The dose for children and adolescents is based on body weight in kilograms.

Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Wybór drogi podania produktu powinien zależeć od indywidualnej sytuacji klinicznej.

The choice of route should depend on the individual clinical circumstance.

Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia preparatu i nasilenia objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia preparatu oraz nasilenia objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Czas trwania terapii zależy od odpowiedzi mikologicznej i klinicznej reakcji pacjenta.

Treatment duration depends upon patients’ clinical and mycological response.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

zalesienie · zalesiony · zaleta · zalety · zalew · zalewa · zalewać · zalewajka · zalewanie · zależeć · zależeć-od · zależnie · zależność · zależny · zaliczać · zaliczenie · zaliczka · zaliczony · zaliczyć · zalotnie · zalotnik

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.