Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "za duzo"

Tłumaczenie

"za duzo" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o stać się, wsadzać, wsadzić, sadzać, sądzić?
 

Podobne tłumaczenia

"za duzo" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "za duzo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zawsze dobrze jest, kiedy spostrzeże, że od czasu do czasu robi za dużo hałasu.

It is always good when he notices that he occasionally makes too much noise.

Jeśli jest za dużo uranu, potasu czy toru, też prawdopodobnie nie ma życia.

Because can you imagine everything boiling? ~~~ It's too much energy on a planet.

Każdego roku na drogach Europy ginie 40 000 osób; to jest o 40 000 za dużo.

Every year 40 000 people die on the roads of Europe; that is 40 000 too many.

Uważam, że obecnie zwykły konsument w Europie otrzymuje o wiele za dużo informacji.

I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.

zaburzenia czynności tarczycy (jest wytwarzane zbyt dużo lub za mało hormonu),

disturbance in the functioning of the thyroid gland (too much or too little hormone is

nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy (która wytwarza zbyt dużo lub za mało hormonu),

the thyroid gland does not work properly (too much or too little hormone is produced),

Jeszcze większym problemem są fundusze strukturalne: 12% to oczywiście o wiele za dużo.

An even greater problem is the Structural Funds; 12% is of course far too high.

Jednej nocy wypił trochę za dużo i obrabował taksówkarza -- ukradł $50.

One night, he drank a little too much, and he robbed a cab driver -- stole 50 dollars.

Rakiety często wymykają się spod kontroli -- za dużo materiału pędnego.

Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.

Nie mają wystarczającej ilości wody przez większość dni i za dużo do złapania kiedy pada.

They have not enough water on most days and too much to handle when it rains.

Jeśli zrobimy za dużo wyjątków, damy przewoźnikom możliwość obchodzenia przepisów.

If we make too many exceptions, we give operators the opportunity to circumvent the rules.

a ludzie naprawdę mają zdanie. ~~~ Lecz wydaje się, że ludzie nie chcą za dużo słyszeć.

But it seems like people don't want to hear so much, or listen, or try to have an exchange.

Zastanówmy się, daje to 7000 języków, z czego 350 to główne języki -- trochę za dużo roboty.

Let's see, that's about 7,000 languages, 350 major languages -- a lot of work there.

I co się stało to to -- więcej z mniej -- sami widzicie jak dużo więcej za jak dużo mniej.

And what happened was that -- more from less -- you can see how much more for how much less.

W rezultacie opracowano zespół przepisów, które stwarzają o wiele za dużo formalności.

The result is a set of provisions that create far too much red tape.

Nie więcej. ~~~ Wczoraj przekręciliśmy kilka razy za dużo i o mało nie rozbiło się to o dach.

PM: Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also.

Rada nie zgadza się, ale myślę że jest to dla niej o jedno ustępstwo za dużo.

The Council disagrees, but I think this is one concession too many.

Prostym faktem jest, że wykorzystujemy na naszej planecie za dużo.

The simple fact of the matter is that we use too much on our planet.

Następuje długa cisza. ~~~ Po czym słyszę: ”Na świecie jest po prostu za dużo kurczaków".

There was a long pause on the line, and he said, "There's just too much chicken in the world."

Ponad dziesięć lat debat toczonych między instytucjami to naprawdę za dużo.

More than ten years of debates among the institutions are enough.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niedożywiony, impas, płaz bezogonowy, zagiąć kogoś, zerowy

Podobne słowa

XMS · XON/XOFF · XX · Yale · Yaren · YMCA · York · yrast · z · za · za-duzo · za/wołać · zaabsorbować · zaabsorbowanie · zaabsorbowany · zaadaptowany · zaadiustować · zaadoptować · zaadoptowana · zaadoptowane · zaadoptowany

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.