Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "za dużo"

 

"za dużo" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 91

za dużo {przysłówek}

za dużo {przysł.} (też: za wiele, zbytnio, zbyt dużo)

too much {przysł.}

Zawsze dobrze jest, kiedy spostrzeże, że od czasu do czasu robi za dużo hałasu.

It is always good when he notices that he occasionally makes too much noise.

Jeśli jest za dużo uranu, potasu czy toru, też prawdopodobnie nie ma życia.

Because can you imagine everything boiling? ~~~ It's too much energy on a planet.

Uważam, że obecnie zwykły konsument w Europie otrzymuje o wiele za dużo informacji.

I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.

Rakiety często wymykają się spod kontroli -- za dużo materiału pędnego.

Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.

Nie mają wystarczającej ilości wody przez większość dni i za dużo do złapania kiedy pada.

They have not enough water on most days and too much to handle when it rains.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "za dużo":

 

Podobne tłumaczenia

"za dużo" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "za dużo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Każdego roku na drogach Europy ginie 40 000 osób; to jest o 40 000 za dużo.

Every year 40 000 people die on the roads of Europe; that is 40 000 too many.

Jeszcze większym problemem są fundusze strukturalne: 12% to oczywiście o wiele za dużo.

An even greater problem is the Structural Funds; 12% is of course far too high.

Jeśli zrobimy za dużo wyjątków, damy przewoźnikom możliwość obchodzenia przepisów.

If we make too many exceptions, we give operators the opportunity to circumvent the rules.

a ludzie naprawdę mają zdanie. ~~~ Lecz wydaje się, że ludzie nie chcą za dużo słyszeć.

But it seems like people don't want to hear so much, or listen, or try to have an exchange.

Zastanówmy się, daje to 7000 języków, z czego 350 to główne języki -- trochę za dużo roboty.

Let's see, that's about 7,000 languages, 350 major languages -- a lot of work there.

I co się stało to to -- więcej z mniej -- sami widzicie jak dużo więcej za jak dużo mniej.

And what happened was that -- more from less -- you can see how much more for how much less.

Nie więcej. ~~~ Wczoraj przekręciliśmy kilka razy za dużo i o mało nie rozbiło się to o dach.

PM: Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also.

Rada nie zgadza się, ale myślę że jest to dla niej o jedno ustępstwo za dużo.

The Council disagrees, but I think this is one concession too many.

Ponad dziesięć lat debat toczonych między instytucjami to naprawdę za dużo.

More than ten years of debates among the institutions are enough.

Moim zdaniem w odniesieniu do tego czeskiego intryganta, nasza reakcja to o jeden krok za dużo.

In my opinion, that would be one step too far in relation to this Czech troublemaker.

Martwi mnie, że obecnie w polityce, w różnych rozwiązaniach jest za dużo abstrakcji.

And one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract.

Jest wiele sprytnych sposobów tego typu, które jednak nie dają za dużo dobrego.

Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one, but they don't really add up to much.

W Unii Europejskiej jedno na pięcioro dzieci żyje obecnie na skraju ubóstwa - to o wiele za dużo.

One in five children lives on the brink of poverty in the EU - that is one too many.

W obu przypadkach potrzebujemy zdecydowanie lepszych usług za dużo mniejsze pieniądze.

In both cases, we need far better service for much less money.

Choć producenci napojów płacą za składowanie butelek, dużo z nich trafia do morza.

In spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.

Jest to ważne, ale jak wskazała pani poseł Figueiredo, ubóstwa jest również o wiele za dużo w Europie.

It is important but, as Mrs Figueiredo pointed out, poverty is far too prevalent in Europe too.

Różnego typu rupiecie przeznaczone na sprzedaż, bo za dużo chomikuję".

Just assorted garage sale junk, because I'm a pack rat."

Uważają też, że za dużo inwestujemy w ich rehabilitację.

They also claim that we spend too many resources in their rehabilitation.

Lub gdy jesz za dużo, bo ktoś cię zranił lub cokolwiek.

Or when you overeat because your feelings are hurt, or whatever.

Nie mam nic przeciwko procedurze, ale co za dużo to niezdrowo.

I have nothing against procedure, but enough is enough.
 

Wyniki z forum

"za dużo" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.