polsko-angielskie tłumaczenie słowa "załącznik"

PL załącznik polskie tłumaczenie

PL załącznik
volume_up
{męski}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

załącznik (też: dodatek, ślepa kiszka)
volume_up
appendix {rzecz.}
Załącznik II niczego tu nie zmieni.
W pewnym sensie to samo dotyczy raf koralowych i wpisania ich do wykazu załącznika II.
In some ways, the same goes for the issue of coral and for its inclusion in Appendix II.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wykreśleniu go z wykazu załącznika I i przeniesieniu do wykazu załącznika II.
We are most definitely opposed to the downlisting of this animal from Appendix I to Appendix II.
załącznik (też: aneks)
volume_up
addendum {rzecz.} (to document)
załącznik (też: ogrodzenie, aneks, miejsce odgrodzone, ogradzanie)
volume_up
enclosure {rzecz.}
załącznik (też: aneks, oficyna)
volume_up
annex {rzecz.}
Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: załącznik XI (
Coordination of social security systems: Annex XI (
Załącznik I — Lista określona w artykule III 226 Konstytucji
Annex I - List referred to in Article III-226 of the Constitution
Załącznik I — Lista określona w artykule III-226 Konstytucji
Annex I - List referred to in Article III-226 of the Constitution
załącznik
volume_up
annexe {rzecz.}
załącznik (też: ogrodzenie, aneks, miejsce odgrodzone, ogradzanie)
volume_up
inclosure {rzecz.} [Amer.]

2. IT

załącznik
volume_up
attachment {rzecz.} [komp.]
Przykład: label:praca filename:pdfCzyli: wiadomości oznaczone etykietą „praca”, które mają także załącznik będący plikiem PDF
Example: label:work filename:pdfMeaning: Messages labeled"work" that also have a PDF file as an attachment
Dzięki tej funkcji nie trzeba też ponownie wysyłać załączników e-mail.
It also prevents you from ever having to send an email attachment again.
Możesz również wysłać dokument jako załącznik w e-mailu, a w przypadku dokumentów publicznych i niepublicznych – użyć opcji Uzyskaj link do udostępnienia.
You can also Get the link to share for public or unlisted docs, or e-mail a doc as an attachment.

Synonimy (polski) dla "załącznik":

załącznik

Przykłady użycia - "załącznik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan O'Sullivan jest ten sam i pani in 't Veld jest ta sama, czyli pani otrzymała ten załącznik.
Mr O'Sullivan is the same and Ms in 't Veld is the same, so you got it.
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank is today publishing an indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2009 (see the attached document).
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2008 (see the document attached).
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2006 (see the document attached).
PolishWyszczególnia je Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiący załącznik do Traktatu w formie protokołu.
the European Community. They are specified in the Statute of the European System of Central Banks (ESCB) and of the European Central Bank (ECB). The Statute is a protocol attached to the Treaty.