polsko-angielskie tłumaczenie słowa "załącznik"

PL załącznik polskie tłumaczenie

PL załącznik
play_circle_outline
{męski}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

załącznik (też: dodatek, ślepa kiszka)
Załącznik II niczego tu nie zmieni.
Niestety stanowi ona tylko załącznik do Traktatu, ale w ten sposób została stworzona podstawa prawna, aby uczynić te postanowienia wiążącymi.
Unfortunately, it is only an appendix of the Treaty, but the legal basis for making its provisions mandatory is thus created.
- (SK) Proszę mi pozwolić przyłączyć się do podziękowań dla sprawozdawcy za przedłożony projekt dyrektywy o organizacji czasu pracy, która stanowi załącznik do dyrektywy nr 88 z 2003 r.
- (SK) Allow me to add my thanks to the rapporteur for the submitted draft directive on the organisation of working time, which forms an appendix to Directive No. 88 of 2003.
załącznik (też: ogrodzenie, aneks, miejsce odgrodzone, ogradzanie)
załącznik (też: aneks)
play_circle_outline
addendum {rzecz.} (to document)
załącznik (też: ogrodzenie, aneks, miejsce odgrodzone, ogradzanie)
play_circle_outline
inclosure {rzecz.} [Amer.]
załącznik
załącznik (też: aneks, oficyna)
Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: załącznik XI (
Coordination of social security systems: Annex XI (
Załącznik: historia unii gospodarczej i walutowej.
Annex on the history of Economic and Monetary Union.
Załącznik I — Lista określona w artykule III 226 Konstytucji
Annex I - List referred to in Article III-226 of the Constitution

2. IT

załącznik
play_circle_outline
attachment {rzecz.} [komp.]
Przykład: label:praca filename:pdfCzyli: wiadomości oznaczone etykietą „praca”, które mają także załącznik będący plikiem PDF
Example: label:work filename:pdfMeaning: Messages labeled"work" that also have a PDF file as an attachment
Możesz również wysłać dokument jako załącznik w e-mailu, a w przypadku dokumentów publicznych i niepublicznych – użyć opcji Uzyskaj link do udostępnienia.
You can also Get the link to share for public or unlisted docs, or e-mail a doc as an attachment.

Synonimy (polski) dla "załącznik":

załącznik

Przykłady użycia - "załącznik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan O'Sullivan jest ten sam i pani in 't Veld jest ta sama, czyli pani otrzymała ten załącznik.
Mr O'Sullivan is the same and Ms in 't Veld is the same, so you got it.
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank is today publishing an indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2009 (see the attached document).
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2008 (see the document attached).
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2006 (see the document attached).
PolishWyszczególnia je Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiący załącznik do Traktatu w formie protokołu.
the European Community. They are specified in the Statute of the European System of Central Banks (ESCB) and of the European Central Bank (ECB). The Statute is a protocol attached to the Treaty.