Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "załącznik"

 

"załącznik" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 26

załącznik {rzeczownik}

załącznik {m.} [komp.]

attachment {rzecz.} [komp.]

Przykład: label:praca filename:pdfCzyli: wiadomości oznaczone etykietą „praca”, które mają także załącznik będący plikiem PDF

Example: label:work filename:pdfMeaning: Messages labeled"work" that also have a PDF file as an attachment

Możesz również wysłać dokument jako załącznik w e-mailu, a w przypadku dokumentów publicznych i niepublicznych – użyć opcji Uzyskaj link do udostępnienia.

You can also Get the link to share for public or unlisted docs, or e-mail a doc as an attachment.

Zobacz, jak możesz uzyskiwać dostęp do załączników w Google Mailu i udostępniać je.

See how you can access and share attachments with Google Mail.

Zachowuj więc podobną ostrożność, gdy otrzymujesz od nieznanej osoby podejrzanego e-maila z załącznikami lub obrazami.

Similarly, you should be wary if a random person sends you a suspicious email containing attachments or images.

Zanim nawiążesz komunikację z nadawcą, pobierzesz załączniki lub klikniesz linki w wiadomości, upewnij się, że znasz jej pochodzenie.

Make sure you know where a message originated from before you communicate with the sender, download attachments, or click on links.

załącznik {m.} (też: dodatek, ślepa kiszka)

appendix {rzecz.}

Załącznik II niczego tu nie zmieni.

Appendix II will make no difference.

Niestety stanowi ona tylko załącznik do Traktatu, ale w ten sposób została stworzona podstawa prawna, aby uczynić te postanowienia wiążącymi.

Unfortunately, it is only an appendix of the Treaty, but the legal basis for making its provisions mandatory is thus created.

- (SK) Proszę mi pozwolić przyłączyć się do podziękowań dla sprawozdawcy za przedłożony projekt dyrektywy o organizacji czasu pracy, która stanowi załącznik do dyrektywy nr 88 z 2003 r.

- (SK) Allow me to add my thanks to the rapporteur for the submitted draft directive on the organisation of working time, which forms an appendix to Directive No. 88 of 2003.

załącznik {m.} (też: ogrodzenie, aneks, miejsce odgrodzone, ogradzanie)

enclosure {rzecz.}

załącznik {m.} (też: aneks)

addendum (to document) {rzecz.}

załącznik {m.} (też: aneks, oficyna)

annex {rzecz.}

Pytanie nr 31 nie jest dopuszczalne (załącznik II, część A, ust. 2 Regulaminu).

Question No 31 is inadmissible (Annex II, Part A, paragraph 2 of the Rules of Procedure).

Przedstawiliśmy załącznik zawierający wybrane dane liczbowe oraz ocenę skutków dla spójności.

There is an annex which gives some quantification and also the impact assessment on cohesion.

Jak dotychczas debata skłania mnie do wiary, iż załącznik 2 zostanie utrzymany w obecnej formie.

The debate so far leads me to believe that Annex 2 will be retained in its present form.

Jako przykład pragnę przywołać załącznik do przygotowanego przez Komisję Europejską przeglądu.

As an example, I would like to mention the Annex to the review drafted by the European Commission.

Załącznik I — Lista określona w artykule III 226 Konstytucji

Annex I - List referred to in Article III-226 of the Constitution
annexe {rzecz.}

załącznik {m.} (też: ogrodzenie, aneks, miejsce odgrodzone, ogradzanie)

inclosure {rzecz.} [Amer.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "załącznik":

 

Podobne tłumaczenia

"załącznik" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "załącznik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pan O'Sullivan jest ten sam i pani in 't Veld jest ta sama, czyli pani otrzymała ten załącznik.

Mr O'Sullivan is the same and Ms in 't Veld is the same, so you got it.

W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.

Enclosed you will find two copies of the contract.

W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.

Please find my résumé / CV attached.

W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.

Enclosed you will find our order.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dzisiaj orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2009 r. (zob. załącznik).

The European Central Bank is today publishing an indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2009 (see the attached document).

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2008 r. (zob. załącznik).

The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2008 (see the document attached).

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2006 r. (zob. załącznik).

The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2006 (see the document attached).

9 Regulaminu, konkretnie Załącznika I, Artykułu 1. We wczorajszej debacie wieczornej, starałem się bardzo, aby pozyskać uwagę zgromadzonych, jednak obawiam się, że bezskutecznie.

I did try to catch the eye last night in the debate, I am afraid to no avail.

Wyszczególnia je Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiący załącznik do Traktatu w formie protokołu.

the European Community. They are specified in the Statute of the European System of Central Banks (ESCB) and of the European Central Bank (ECB). The Statute is a protocol attached to the Treaty.
 

Wyniki z forum

"załącznik" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.