polsko-angielskie tłumaczenie słowa "z tyłu"

PL z tyłu polskie tłumaczenie

z tyłu {przysł.}
EN

PL z tyłu
volume_up
{przysłówek}

z tyłu (też: na rufie)
volume_up
astern {przysł.}

Synonimy (polski) dla "z tyłu":

z tyłu

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "z tyłu"

z przyimek
z
English
tył rzeczownik

Przykłady użycia - "z tyłu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishkara za  atak z tyłu
PolishObecnie jesteśmy tak daleko z tyłu, jak niektóre z państw, o których mówiliśmy.
We are now even as far behind as some of the countries were that we are talking about.
PolishUsłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem, i dotknęła się szaty jego;
having heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.
PolishMy natomiast wprowadziliśmy ekran oświetlany i z tyłu, i z przodu.
Now, what we're doing is, we're doing one that will be both frontlit and backlit.
PolishMy wszyscy siedzieliśmy z tyłu, ponieważ pan Perialas miał tak nie świeży oddech.
We all sat in the back because Mr. Perialas had such a bad breath.
PolishKiedy spojrzysz w lustro, widać jak wyglądasz z tyłu, czy dookoła.
So you can see what you look like from the back or all the way around, as you look.
PolishTo właśnie mój ukochany, tam z tyłu. ~~~ Jak zwykle naciska guziki i pociąga za sznurki.
That's him pressing my buttons back there, which he does all the time.
PolishZ tyłu są makiety osób, które nie mogły pojawić się w programie.
And in the back are foam-core cutouts of the people who couldn't make it to the show.
PolishZawartość pipety wyciska się na skórę psa, po rozchyleniu sierści z tyłu głowy.
The contents of the pipette are squeezed onto the skin after parting the fur at the back of the head.
Polish(Śmiech) Publiczność z tyłu myśli "Nie widziałem tego za dobrze."
(Laughs) And the people in the back go, "OK, I didn't really see that."
Polish(Śmiech) Nawet nie mowie o tych którzy siedzą za mną bo mam oczy z tyłu głowy".
(Laughter) "And I'm not even talking about you behind me, because I've got eyes in the back of my head."
PolishKolory oznaczają kierunki, z tyłu do przodu lub odwrotnie.
The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.
PolishTeraz zobaczę jak - w tym i tak nic nie widzę Chcę zobaczyć jak wiele osób z tyłu sali dosięgnie na scenę.
Now, what I’m going to do is, I’m going to see how -- I can’t see out of these, OK.
PolishJako Unia Europejska nie możemy sobie pozwolić na pozostanie z tyłu w niezgodzie i niezdecydowaniu.
We cannot allow ourselves, the European Union, to be left behind in discord and indecision.
PolishNiestety jest wielu młodych i zdolnych, którzy z różnych przyczyn zostali z tyłu.
Unfortunately, there are many young and talented people who, for a variety of reasons, have been left behind.
Polishtworząc pole magnetyczne o dużej częstotliwości Umieszczamy drugą cewkę z tyłu telewizora.
That coil is connected to an R.F. amplifier that creates a high-frequency oscillating magnetic field.
Polish(Śmiech) Kabelek z tyłu służy do poruszania jego mordką i oczami.
(Laughter) So, a little tether coming off, it's just a control for the Fur's mouth and his eyes.
PolishZ tyłu i z przodku otoczyłeś mię, a położyłeś na mię rękę twoję.
Thou hast beset me behind and before, And laid thy hand upon me.