"wysokie ciśnienie krwi" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysokie ciśnienie krwi" po angielsku

PL wysokie ciśnienie krwi
volume_up
{nijaki}

1. Medycyna

Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków serca.
High blood pressure increases the risk of heart attacks.
jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
if you have low blood pressure or uncontrolled high blood pressure.
niewydolność nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca
kidney failure, high blood pressure, diabetes

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wysokie ciśnienie krwi"

wysoki przymiotnik
ciśnienie rzeczownik
krew rzeczownik
English

Przykłady użycia - "wysokie ciśnienie krwi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishjeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
if you have low blood pressure or uncontrolled high blood pressure.
Polishie którykolwiek składnik oraz u pacjentów u których wysokie ciśnienie krwi jest niekontrolowane.
is greater than its risks for the treatment of anaemia in patients with chronic renal failure.
PolishWysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków serca.
High blood pressure increases the risk of heart attacks.
Polishcierpią na zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).
from congestive heart failure or from an uncontrolled hypertension (high blood pressure).
Polish.: pocenie się, lepka skóra, lęk, przyspieszona praca serca, wysokie ciśnienie krwi, kołatania serca, y
ut – you are taking or have stopped taking certain other medicines (see section 2, “Taking other medicines”).
Polishniewydolność nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca
kidney failure, high blood pressure, diabetes
PolishDiovan należy do klasy leków tzw. antagonistów receptory angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi.
Diovan belongs to a class of medicines known as angiotensin II receptor antagonist, which help to control high blood pressure.
Polishwyjątkowo wysokie ciśnienie krwi
Polishwysokie ciśnienie krwi;
Polishwysokie ciśnienie krwi
PolishU niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Exelon, zaobserwowano nudności, wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy.
Some people who have accidentally taken too much Exelon have experienced nausea, vomiting, diarrhoea, high blood pressure and hallucinations.
PolishSiedzący tryb życia i otyłość często wywołują wysokie ciśnienie krwi i cukrzycę, które stopniowo dotykają coraz większą część populacji UE.
A sedentary life and obesity often cause high blood pressure and diabetes, which affect a steadily increasing proportion of the EU's population.
PolishU niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Prometax, zaobserwowano nudności, wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy.
Some people who have accidentally taken too much Prometax have experienced nausea, vomiting, diarrhoea, high blood pressure and hallucinations.
PolishNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Onsenal (obserwowane u więcej niż 1 pacjenta na 10) to nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi) i biegunka.
The most common side effects with Onsenal (seen in more than 1 patient in 10) are hypertension (high blood pressure) and diarrhoea.
PolishU niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Exelon wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy.
Some people who have accidentally taken too much Exelon have experienced feeling sick (nausea), being sick (vomiting), diarrhoea, high blood pressure and hallucinations.
PolishU niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Prometax wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy.
Some people who have accidentally taken too much Prometax have experienced feeling sick (nausea), being sick (vomiting), diarrhoea, high blood pressure and hallucinations.
PolishPreparatu Nespo nie należy stosować u osób, które mogą być nadwrażliwe (uczulone) na darbepoetynę alfa lub którykolwiek składnik lub u pacjentów, których wysokie ciśnienie krwi jest z
Nespo should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to darbepoetin alfa or any of the other ingredients, or in patients who have poorly controlled high blood pressure. ct
PolishU dzieci, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były zaparcie, nadmierny wzrost włosów, nieżyt błony śluzowej nosa, gorączka, wysokie ciśnienie krwi i różne rodzaje zakażeń.
In children, the most commonly reported side effects were constipation, excessive growth of normal hair, runny or blocked nose, fever, high blood pressure, and various kinds of infections.
PolishLeczenia preparatem Yentreve nie należy rozpoczynać u pacjentów z niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi, ze względu na ryzyko ataku nadciśnienia (nagłe, niebezpiecznie wysokie ciśnienie krwi).
Treatment with Yentreve should not be started in patients with uncontrolled high blood pressure, because of a risk of hypertensive crisis (sudden, dangerously high blood pressure).
PolishAranesp nie należy stosować u osób, które mogą być nadwrażliwe (uczulone) na darbepoetynę alfa lub którykolwiek składnik lub u pacjentów, których wysokie ciśnienie krwi jest słabo kontrolowane.
Aranesp should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to darbepoetin alfa or any of the other ingredients, or in patients who have poorly controlled high blood pressure.