Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wyrazy współczucia"

 

"wyrazy współczucia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 47

wyrazy współczucia {rzeczownik}

wyrazy współczucia {niemęskoos.} (też: kondolencje)

condolences {l.mn.}

Składamy ludności greckiej kondolencje i wyrazy współczucia.

Our condolences and sympathy go to the people of Greece.

Komisja kieruje wyrazy współczucia zwłaszcza do rodzin i przyjaciół tych, którzy ponieśli śmierć.

The Commission's condolences go in particular to the families and friends of those that have lost their lives.

W imieniu Parlamentu Europejskiego przekazuję kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom ofiar.

On behalf of the European Parliament, I offer condolences and expressions of sympathy to the victims' families.

Madera doświadczyła nieprawdopodobnej klęski żywiołowej i składamy wyrazy współczucia dotkniętym rodzinom.

Madeira has been hit by an unbelievable natural disaster and we extend our condolences to the families affected.

Panie przewodniczący, panie i panowie! W imieniu mojej grupy również składam wyrazy współczucia pani poseł Klamt.

Mr President, ladies and gentlemen, on behalf of my group, I would also like to express my condolences to Mrs Klamt.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wyrazy współczucia":

 

Podobne tłumaczenia

"wyrazy współczucia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wyrazy współczucia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlatego po raz kolejny pragnę złożyć szczere wyrazy współczucia społeczeństwu Japonii.

That is why I once again wish to express my deepest sympathies to the Japanese people.

Nie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.

Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.

Wyrazy współczucia odnajdujemy również w międzynarodowych biurach.

And expressions of compassion are also found in our international offices.

Panie przewodniczący! Składam przede wszystkim wyrazy współczucia rodzinom ofiar.

(PL) Mr President, first of all, I would like to express my sympathy to the victims' families.

Chciałbym przekazać najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i krewnym żołnierza.

I should like to express our deepest sympathy to the late sergeant's family and to all his relations.

Wyrazy współczucia dla tych, którzy stracili dzieci, żony i mężów.

I wish to express my heartfelt sympathy to all those who have lost their children, wives or husbands.

Chciałbym przekazać wyrazy współczucia wszystkim mieszkańcom Madery, którzy ucierpieli z powodu klęski.

I would like to extend my sympathy to all of the inhabitants of Madeira affected by the disaster.

Wszyscy składamy rodzinom ofiar wyrazy głębokiego współczucia.

We all offer our deep sympathy to the victims' families.

Oczywiście nasze wyrazy współczucia kierujemy do ofiar.

First of all, our sympathy, clearly, goes to the victims.

Jeżeli pan nie jest ich wart, proszę przyjąć ode mnie wyrazy współczucia.

If you are not worth yours, then you have my sympathy.

W swoim liście do premiera Australii wyraziłem szczere wyrazy współczucia ze strony Parlamentu Europejskiego.

I have written to the Australian Prime Minister to convey the sincere sympathy of the European Parliament.

(SK) Pragnę wyrazić najszczersze wyrazy współczucia i solidarności z ofiarami klęski żywiołowej na Maderze.

(SK) Allow me to express my deep sympathy and solidarity with the victims of the natural disaster in Madeira.

W imieniu całej Izby, chciałbym złożyć ich rodzinom i narodowi fińskiemu wyrazy najgłębszego współczucia.

On behalf of the House, I should like to express our deepest sympathy to their families and the Finnish nation.

Dzięki temu mogliśmy im przekazać wyrazy współczucia i solidarności oraz wysłuchać tego, co mają do powiedzenia.

We have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.

Składam wyrazy współczucia rodzinom tych osób.

I would like to express my sympathy to the families of these persons.

Chcemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia dla ofiar i wyrazić dezaprobatę dla morderców, którzy za to odpowiadają.

We wish to extend our deepest sympathy to the victims and express our outrage at the murderers who were responsible.

(DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Wyrazy współczucia kieruję, oczywiście, ku ofiarom tej awarii.

(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, my sympathy, of course, goes out to the victims of this disaster.

Oczywiście ja i inni moi koledzy przesyłamy ofiarom pożarów w Grecji serdeczne wyrazy współczucia.

Obviously I, alongside my other colleagues, express my deepest sympathy for those who have suffered from the fires in Greece.

Panie przewodniczący! Dziękuję za wyrazy współczucia z powodu śmierci naszych brytyjskich żołnierzy w ostatnią sobotę wieczorem.

Mr President, thank you for your words of condolence on behalf of our British soldiers who lost their lives on Saturday evening.

w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Najpierw chcę przekazać wyrazy współczucia tym, którzy zostali zakażeni.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, first of all, I would also like to express my sympathy to those who have been affected.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.