Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wyróżnienie"

 

"wyróżnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 21

wyróżnienie {rzeczownik}

wyróżnienie {n.} [komp.]

highlight {rzecz.} [komp.]

wyróżnienie {n.} [eduk.]

merit {rzecz.} [eduk.] [Bryt.]

wyróżnienie {n.} (też: odznaczenie, odróżnienie)

distinction {rzecz.}

wyróżnienie {n.} [komp.]

emphasis {rzecz.} [komp.]
commendation (award) {rzecz.}

Dostałeś wyróżnienie.

You got a commendation.

Wyróżnienia:

Special commendations:
honourable mention {rzecz.} [Bryt.]

wyróżnienie {n.} (też: odszkodowanie, nagroda)

award {rzecz.}

Ale prawdziwe wyróżnienie przyszło z Society for Newspaper Design.

But the real award came from Society for Newspaper Design.

Dostałeś pewne wyróżnienie?

This was -- you had some award I think?

Z drugiej strony, mam nadzieję, że wyróżnienie to pomoże nam powrócić do tradycyjnych wartości europejskich, a przyznanie tego znaku naprawdę będzie wyrazem uznania.

On the other hand, I hope that this award will help us return to traditional European values, and awarding the label will truly be an expression of recognition.

Nagrody i wyróżnienia

Prizes and awards:

Nagrody, wyróżnienia:

Awards, honours:

wyróżnić {czasownik}

wyróżnić {czas.} (też: dostrzec różnicę, wyróżniać, odróżniać, rozróżniać)

Wyróżnił się wybitną karierą w Brukseli i stworzył podstawy dla wprowadzenia jednolitego rynku.

He had a distinguished career in Brussels, laying the foundation for the single market.

wyróżnić (coś spośród kogoś/czegoś) {czas.} (też: wyróżniać)

to set sth apart (from sb/sth) {czas.}

wyróżnić (kogoś spośród kogoś/czegoś) {czas.} (też: wyróżnić kogoś, wyróżniać kogoś, wyróżniać)

to set sb apart (from sb/sth) {czas.}

wyróżnić (spośród kogoś/czegoś) {czas.} (też: wyróżniać)

to set apart (from sb/sth) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wyróżnienie":

Synonimy (polski) dla "wyróżnić":

 

Podobne tłumaczenia

"wyróżnienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wyróżnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dostałam wyróżnienie, ale tata był zajęty twoim zawieszeniem.

I make honor roll, Dad doesn't notice because you're in detention.

Kamera AXIS P1344 otrzymała wyróżnienie GIT Approved Test recognition w teście GIT Security Camera Test.

AXIS P1344 has received the GIT Approved Test recognition in the GIT Security Camera Test.

Kamera AXIS P3344 otrzymała wyróżnienie GIT Approved Test recognition w teście GIT Security Camera Test.

AXIS P3344 has received the GIT Approved Test recognition in the GIT Security Camera Test.

Sprzeczki w Komisji Gospodarczej i Monetarnej doprowadziły do wyróżnienia niektórych poprawek.

Quibbling in the Committee on Economic and Monetary Affairs led to certain amendments being singled out.

Dlatego musimy zastanowić się, jaki jest najlepszy sposób skutecznego wyróżnienia naszych produktów spośród innych.

We therefore have to see which is the best way to successfully differentiate our products from the others.

Nagrody i wyróżnienia:

50 Directors working in Germany Top

Ustawiając kolory tekstu i tła przy użyciu reguł, możesz tworzyć style zapewniające wizualne wyróżnienie złożonych lub zmieniających się danych.

By setting text and background colors with rules, you can create styles that offer a visual summary of complex or changing data.

Rok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wolontariatu mającym na celu uczczenie i wyróżnienie wolontariuszy i ich wkładu w społeczeństwo - to wspaniała propozycja.

The year 2011 will be the European Year of Volunteering, and will be intended to honour and distinguish volunteers and their contribution to society. It is a wonderful proposal.
 

Wyniki z forum

"wyróżnienie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.