polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wyróżnienie"

PL wyróżnienie polskie tłumaczenie

wyróżnić {czas.}

PL wyróżnienie
play_circle_outline
{nijaki}

  1. IT
  2. Edukacja
  3. inne

1. IT

wyróżnienie
play_circle_outline
emphasis {rzecz.} [komp.]
wyróżnienie
play_circle_outline
highlight {rzecz.} [komp.]

2. Edukacja

wyróżnienie
play_circle_outline
merit {rzecz.} [eduk.] [Bryt.]

3. inne

wyróżnienie
Dostałeś wyróżnienie.
wyróżnienie (też: odznaczenie, odróżnienie)
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie (też: odszkodowanie, nagroda)
Ale prawdziwe wyróżnienie przyszło z Society for Newspaper Design.
But the real award came from Society for Newspaper Design.
Dostałeś pewne wyróżnienie?
Z drugiej strony, mam nadzieję, że wyróżnienie to pomoże nam powrócić do tradycyjnych wartości europejskich, a przyznanie tego znaku naprawdę będzie wyrazem uznania.
On the other hand, I hope that this award will help us return to traditional European values, and awarding the label will truly be an expression of recognition.

Synonimy (polski) dla "wyróżnienie":

wyróżnienie
wyróżnić

Przykłady użycia - "wyróżnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDostałam wyróżnienie, ale tata był zajęty twoim zawieszeniem.
I make honor roll, Dad doesn't notice because you're in detention.
PolishKamera AXIS P1344 otrzymała wyróżnienie GIT Approved Test recognition w teście GIT Security Camera Test.
AXIS P1344 has received the GIT Approved Test recognition in the GIT Security Camera Test.
PolishKamera AXIS P3344 otrzymała wyróżnienie GIT Approved Test recognition w teście GIT Security Camera Test.
AXIS P3344 has received the GIT Approved Test recognition in the GIT Security Camera Test.
PolishNa zakończenie zacytuję Charlesa Baudelaire'a, który powiedział, że najlepszym sposobem na wyróżnienie się jest bezwzględna prostota.
To end with, I will quote Charles Baudelaire who said that absolute simplicity is the best way to distinguish oneself.
PolishUstawiając kolory tekstu i tła przy użyciu reguł, możesz tworzyć style zapewniające wizualne wyróżnienie złożonych lub zmieniających się danych.
By setting text and background colors with rules, you can create styles that offer a visual summary of complex or changing data.
PolishRok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wolontariatu mającym na celu uczczenie i wyróżnienie wolontariuszy i ich wkładu w społeczeństwo - to wspaniała propozycja.
The year 2011 will be the European Year of Volunteering, and will be intended to honour and distinguish volunteers and their contribution to society. It is a wonderful proposal.