Językowy Mundial bab.la 2016

KU
VS
NS
Ez te hez dikem Ke a go rata

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wyróżnienie"

 

"wyróżnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 27

wyróżnienie {rzeczownik}

wyróżnienie {n.} (też: odznaczenie, odróżnienie)

distinction {rzecz.}

wyróżnienie {n.} [komp.]

emphasis {rzecz.} [komp.]

wyróżnienie {n.} [komp.]

highlight {rzecz.} [komp.]

wyróżnienie {n.} [eduk.]

merit {rzecz.} [eduk.] [Bryt.]
commendation (award) {rzecz.}

Dostałeś wyróżnienie.

You got a commendation.

Wyróżnienia:

Special commendations:
honourable mention {rzecz.} [Bryt.]

wyróżnić {czasownik}

wyróżnić {czas.} (też: dostrzec różnicę, wyróżniać, odróżniać)

Wyróżnił się wybitną karierą w Brukseli i stworzył podstawy dla wprowadzenia jednolitego rynku.

He had a distinguished career in Brussels, laying the foundation for the single market.

wyróżnić (coś spośród kogoś/czegoś) {czas.} (też: wyróżniać)

to set sth apart (from sb/sth) {czas.}

wyróżnić (kogoś spośród kogoś/czegoś) {czas.} (też: wyróżnić kogoś, wyróżniać kogoś, wyróżniać)

to set sb apart (from sb/sth) {czas.}

wyróżnić (spośród kogoś/czegoś) {czas.} (też: wyróżniać)

to set apart (from sb/sth) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wyróżnienie":

Synonimy (polski) dla "wyróżnić":

 

Podobne tłumaczenia

"wyróżnienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wyróżnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dostałam wyróżnienie, ale tata był zajęty twoim zawieszeniem.

I make honor roll, Dad doesn't notice because you're in detention.

Ale prawdziwe wyróżnienie przyszło z Society for Newspaper Design.

But the real award came from Society for Newspaper Design.

Kamera AXIS P1344 otrzymała wyróżnienie GIT Approved Test recognition w teście GIT Security Camera Test.

AXIS P1344 has received the GIT Approved Test recognition in the GIT Security Camera Test.

Kamera AXIS P3344 otrzymała wyróżnienie GIT Approved Test recognition w teście GIT Security Camera Test.

AXIS P3344 has received the GIT Approved Test recognition in the GIT Security Camera Test.

Sprzeczki w Komisji Gospodarczej i Monetarnej doprowadziły do wyróżnienia niektórych poprawek.

Quibbling in the Committee on Economic and Monetary Affairs led to certain amendments being singled out.

Dlatego musimy zastanowić się, jaki jest najlepszy sposób skutecznego wyróżnienia naszych produktów spośród innych.

We therefore have to see which is the best way to successfully differentiate our products from the others.

Dostałeś pewne wyróżnienie?

This was -- you had some award I think?

W tym jednak przypadku musimy zachować tradycję przyznawania tego wyróżnienia wartościom, które naprawdę są położone na terytorium UE.

In this case, however, we must preserve the tradition of giving this award to values actually located within the EU.

Nagrody i wyróżnienia:

50 Directors working in Germany Top

Nagrody i wyróżnienia

Prizes and awards:

Ustawiając kolory tekstu i tła przy użyciu reguł, możesz tworzyć style zapewniające wizualne wyróżnienie złożonych lub zmieniających się danych.

By setting text and background colors with rules, you can create styles that offer a visual summary of complex or changing data.

Nagrody, wyróżnienia:

Awards, honours:

Z drugiej strony, mam nadzieję, że wyróżnienie to pomoże nam powrócić do tradycyjnych wartości europejskich, a przyznanie tego znaku naprawdę będzie wyrazem uznania.

On the other hand, I hope that this award will help us return to traditional European values, and awarding the label will truly be an expression of recognition.

Uważam, że wartości europejskie, takie jak starowęgierskie pismo runiczne, mają wielką wartość, a ich uznawanie i docenianie poprzez wyróżnienia - za nieodzowne.

I consider European values, such as the Old Hungarian runic script, to be of great importance, and their recognition and appreciation through awards to be indispensable.

Rok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wolontariatu mającym na celu uczczenie i wyróżnienie wolontariuszy i ich wkładu w społeczeństwo - to wspaniała propozycja.

The year 2011 will be the European Year of Volunteering, and will be intended to honour and distinguish volunteers and their contribution to society. It is a wonderful proposal.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, gorliwy, cwany, sfrustrowany, rozgniewany

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.