Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wyparcie"

 

"wyparcie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-15 z 15

wyparcie {rzeczownik}

wyparcie {n.} (też: zastąpienie)

supersession {rzecz.} [form.]

wyprzeć {czasownik}

wyprzeć {czas. dk} [żegl.] (też: wypierać)

to displace [displaced|displaced] {czas.} [żegl.]

W wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.

Due to the administration of certain medicinal products after sugammadex, theoretically rocuronium or vecuronium could be displaced from sugammadex.

wyprzeć {czas. dk} (też: eliminować, wyeliminować, wypierać)

to displace [displaced|displaced] (competitor, leader) {czas.}

wyprzeć {czas. dk} (też: wyrzucić, wyrzucać, wypierać, eksmitować)

to eject [ejected|ejected] (throw out) {czas. przech.} [pot.]

wyprzeć {czas. dk}

to supplant {czas.}

wyprzeć {czas. dk} (też: zmusić do dymisji, usunąć, wypierać, zdymisjonować)

wyprzeć {czas. dk} (też: wypierać)

to supersede (set aside as inferior) {czas.}

wyprzeć {czas. dk} (też: wypychać, wypierać, wypchnąć)

to crowd out {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"wyparcie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wyparcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Podanie leku, który spowodował wyparcie, należy przerwać w przypadku infuzji.

Administration of the medicinal product which caused displacement should be stopped in case of an infusion.

Akacje, choć mało wydajne, umożliwią odtworzenie mikroklimatu, zabezpieczenie gleby i wyparcie traw.

The acacia trees are of a very low value but we need them to restore the micro-climate, to protect the soil and to shake out the grasses.

W wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.

Due to the administration of certain medicinal products after sugammadex, theoretically rocuronium or vecuronium could be displaced from sugammadex.

Po podaniu dożylnym kwasu fusydowego i dużej dawki flukloksacyliny (500 mg lub więcej we wlewie) mogą spowodować wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.

Intravenous administration of fusidic acid and high dose flucloxacillin (infusion of 500 mg or more), may cause some displacement of rocuronium or vecuronium from sugammadex.

To jest niewątpliwe wyparcie się miejsca, w którym człowiek się uczył - wygłaszam tę uwagę dla dobra wszystkich uniwersytetów w Europie, a nie tylko słynnych uniwersytetów brytyjskich.

That is a distinct and very terrible denial of a seat of learning - and I make that remark for all the universities of Europe and not just those famous ones in Britain.

W przypadku toremifenu, który ma stosunkowo wysoką stałą powinowactwa oraz stosunkowo duże stężenia w osoczu, może wystąpić wyparcie wekuronium lub rokuronium z kompleksu z sugammadeksem.

For toremifene, which has a relatively high affinity constant and relatively high plasma concentrations, some displacement of vecuronium or rocuronium from the complex with sugammadex could occur.
 

Wyniki z forum

"wyparcie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.