polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wynajmować"

PL wynajmować polskie tłumaczenie

wynajmować {czas. ndk}

PL wynajmować
play_circle_outline
[wynajmuję|wynajmowałbym] {czasownik niedokonany}

wynajmować (też: wynająć, wypożyczać, dzierżawić, wydzierżawić)
Pan też będzie w niej uczestniczył i po raz pierwszy nie musimy wynajmować biura w centrum miasta.
You will also be attending and, for the first time, we do not have to rent an office in the city.
Kupują lub wynajmują budynek albo tylko wynajmują przestrzeń i wypełniają ją rzeczami.
They go out and they buy a building, or they rent a building, or they lease some space, and they fill the space with stuff.
Wynajmowanie pomieszczeń lobbystom może być dobrym pomysłem, ale w takim razie należałoby zaprosić każdego, a działalność byłaby nadzorowana przez wybraną radę.
It may be a good idea to rent facilities to lobbyists, but then everyone should be invited and an elected board could supervise the activities.
wynajmować (też: zatrudnić, angażować, wynająć, wypożyczać)
Pomówmy o bezrobociu, niedostatecznym zatrudnieniu, niepewności pracy oraz przedyskutujmy sprawę agencji, które wynajmują pracowników, choć powinnam może powiedzieć, wykorzystują ich.
Let us talk about unemployment, under-employment, and job insecurity, and also about agencies which hire out workers, or, perhaps I should say, exploit them.
W związku z tym określone zostaną nowe kryteria dotyczące wykupywania przez osoby starsze ubezpieczeń, wakacji lub wynajmowania samochodów.
Thus, new criteria are to be laid down for older people in connection with concluding insurance policies, booking holidays and hiring cars.
wynajmować (też: wynająć)

Synonimy (polski) dla "wynajmować":

wynajmować

Przykłady użycia - "wynajmować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan też będzie w niej uczestniczył i po raz pierwszy nie musimy wynajmować biura w centrum miasta.
You will also be attending and, for the first time, we do not have to rent an office in the city.