Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wykazywać się"

 

"wykazywać się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 82

wykazywać się {czasownik}

wykazywać się {czas.} (też: wykazywać, wykazać, wykazać się)

to exhibit [exhibited|exhibited] (skill, dexterity) {czas. przech.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"wykazywać się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wykazywać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

All three portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.

Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Both portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.

Insulina glulizynowa wykazuje się słabym wiązaniem z białkami osocza, podobnie jak insulina ludzka.

Insulin glulisine shows low plasma protein binding, similar to human insulin.

Aby wykazywać się elastycznością, ludzie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa.

People need to be safe and secure in order to be flexible.

Parlament Europejski będzie musiał również wykazywać się większym zaangażowaniem w dziedzinie ochrony danych.

The European Parliament will also have to be more involved regarding data protection.

Duże gospodarstwa rolne muszą wykazywać się większymi osiągnięciami, jeśli chodzi o miejsca pracy i środowisko.

Large farms need to deliver more when it comes to jobs and the environment.

Posunę się nawet dalej i powiem, że w tej sprawie powinniśmy wykazywać się innowacyjnością, postępując konsekwentnie.

I would go so far as to say that, on this issue, we should be innovative by being consistent.

Czasami polują, choć niezbyt często, podczas polowania wykazują się złożoną współpracą, i dzielą się później zdobyczą.

Sometimes they hunt -- not that often, but when they hunt, they show sophisticated cooperation, and they share the prey.

Osoby te wykazują się wielkim oddaniem i poświęceniem.

They are very dedicated and committed.

Wykazują się złożoną współpracą.

They have very sophisticated cooperation.

Dlatego członkowie jego zarządu muszą wykazywać się nadzwyczajnymi predyspozycjami i doświadczeniem.

For this reason, it is crucial that the members of its executive committee are equipped with exceptional qualities and experience.

Poszukując rozwiązań musimy wykazywać się dalekowzrocznością, co zaowocowało zachęcaniem do dokonywania inwestycji w celu ograniczenia zależności od ropy naftowej.

We have to be much more forward-looking when trying to find solutions and here we have encouraged investments in reducing the dependency on oil.

Ich rozwój zawodowy będzie podążał nieprzewidywalnymi ścieżkami oraz będą musieli wykazywać się szerokim spektrum ogólnych umiejętności, by się dostosować do warunków.

Their professional evolution will follow unpredictable paths and they will need a broad range of general skills in order to adjust.

Musimy nadal udowadniać, że nie jesteśmy skoncentrowani tylko na celu instytucjonalnym i wykazywać, że zajmujemy się rzeczywistymi kwestiami, wobec jakich stoi Europa.

We need to keep proving that we are not engaged in institutional navel-gazing and show that we are dealing with the real issues facing Europe.

Moim zdaniem w stosunkach z Rosją powinniśmy zawsze wykazywać się stanowczością ze strategicznego punktu widzenia, a elastycznością z praktycznego punktu widzenia.

As far as I am concerned, we should always show firmness from the strategic point of view, but flexibility from the tactical point of view, in our relations with Russia.

Maropitant podawany doustnie w dawkach od 1 do 16 mg/ kg wykazuje nieliniowe (AUC zwiększa się więcej niż proporcjonalnie do dawki) właściwości farmakokinetyczne.

Maropitant displays non-linear pharmacokinetics (AUC increases more than proportionally with increasing dose) when administered orally within the 1 - 16 mg/kg dose range.

Jednakże niektórzy uważają, że taką solidarnością powinny wykazywać się głównie te kraje, w których znajdowały się tajne ośrodki przetrzymywania CIA, o czym pisała wcześniej prasa.

However, some think that such solidarity should be demonstrated primarily by the countries mentioned before in the press as hosting secret CIA detention centres.

Zbadaliśmy je w laboratorium. ~~~ Mapa termiczna wykazuje, że dokument jest jasny.

When I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.

Laktacja Badania u kobiet wykazują, że takrolimus wydziela się z mlekiem matki.

Lactation Human data demonstrate that tacrolimus is excreted in breast milk.

Wirus HIV wykazujący tropizm do CCR5 wykorzystuje to białko, aby dostać się do komórek.

The CCR5-tropic HIV 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.