Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wygląd"

 

"wygląd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 87

wygląd

Próbują wytworzyć charakterystyczny wygląd, estetykę, które oddadzą, kim naprawdę są.

They're trying to put together a signature look, an aesthetic that reflects who they are.

Google Mail zapyta Cię o chęć przejścia na nowy wygląd za kilka dni.

Google Mail will offer the new look to you again after several days.

Wygląd tekstu i nagłówków w dokumencie możesz dostosować w menu Style na pasku narzędzi.

You can customize the look of text and headings in your document using the styles toolbar menu.

Oto zdjęcie, jedno z wielu podobnych, przedstawiające wygląd szelfów kontynentalnych.

This is a photograph, a typical photograph, of what the continental shelves of the world look like.

Przed wstrzyknięciem starannie sprawdzić wygląd roztworu.

Look carefully at the reconstituted solution prior to administration.

wygląd {rzeczownik}

wygląd {m.} (też: pozór, powierzchowność, wystąpienie, aparycja)

appearance {rzecz.}

Po zmieszaniu, zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.

After mixing, the insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.

Roztwór do wstrzykiwań Wygląd: przezroczysty, bezbarwny roztwór bez cząstek stałych.

Solution for injection Visual appearance: clear, colourless solution without particles.

Przez większość tego niewyobrażalnego okresu, wygląd Ziemi zmieniał się bardzo powoli.

Over nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.

Przez swój surowy wygląd ten betonowy kompleks zyskał przydomek „nowy brutalizm".

The stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.

Więc wygląd twarzy jest dla nas istotny, bo usiłujemy zaprezentować się światu.

So our facial appearance is vital to us as we're trying to project ourselves to the world.

wygląd {m.} (też: widok, aspekt)

aspect {rzecz.}

wygląd {m.}

grooming (appearance) {rzecz.}

wygląd {m.}

turnout {rzecz.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wygląd":

 

Podobne tłumaczenia

"wygląd" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wygląd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.

The reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.

Niezależnie od wyglądu tabletki, kapsułka będzie zawsze od niej skuteczniejsza.

If you have capsules, they're more effective than tablets in any form.

Roztwór powinien mieć wygląd od bezbarwnego do lekkoróżowego, nieprzejrzystego roztworu.

The solution appears as a colourless to slightly pink, hazy solution.

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparatu należy sprawdzić jego wygląd.

Immediately before administration, check that the solution is clear.

Zawiesina po wstrząśnięciu będzie mieć wygląd mętnego płynu z wolno wytrącającym się osadem.

The shaken suspension will appear as a turbid liquid with a slow settling white deposit.

W przypadku stwierdzenia zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.

In the event of other variation being observed, discard the vaccine.

W przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.

In the event of other variation being observed, discard the vaccine.

Należy pamiętać, że wygląd tego leku może przyciągać uwagę dziecka.

Bear in mind that the design of this medicinal product could be tempting to a child.

Dostosowany wygląd może też zmieniać się zależnie od lokalizacji.

To choose a theme, click a thumbnail on the Themes tab of your Settings page.

Szczepionka po zmieszaniu będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.

The mixed vaccine will appear more turbid than the solvent alone.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyglądzie szczepionki, nie należy jej podawać.

Any unused vaccine or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Idealną okazją do tego jest zmiana wyglądu witryny lub planowane uruchomienie nowej witryny.

A great time to hire is when you're considering a site redesign, or planning to launch a new site.

Należy sprawdzić wygląd insuliny przed każdym wstrzyknięciem.

Lietuva Eli Lilly Holdings Limited atstovybė Tel. +370 (5) 2649600

Należy sprawdzić wygląd insuliny przed każdym wstrzyknięciem.

The cartridges come in packs of 5 cartridges or a multipack of 2 x 5 cartridges.

Przyzwyczaili się do ich wyglądu; uważają, że są wyjątkowe.

They've grown used to their face; they think they're special.

Celem drobiazgowej restauracji fug jest wierne odtworzenie pierwotnego wyglądu elewacji.

The aim of the careful restoration of the joints is to replicate this original feature of the facade.

Szczepionka po rekonstytucji ma wygląd białej, jednorodnej emulsji.

The reconstituted vaccine is a homogeneous white emulsion.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyglądzie szczepionki, szczepionki nie należy podawać.

Before administration, the vaccine should be well shaken to obtain a slightly opaque, white suspension.

Oto przykładowy wygląd reklam w telefonie komórkowym:

Here's an example of how ads might appear on a mobile device:

Odniósł się pan do niezwykłego wyglądu pańskiego krawata.

You referred to the particular quality of your tie.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.