Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wychowany"

 

"wychowany" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-11 z 11

wychowany {przymiotnik}

wychowany {przym. m.}

brought up {przym.}

Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.

I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.

To nie tak byłem wychowany.

It's not the way I was brought up.

I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bóżnicy, i wstał, aby czytał.

And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

wychowany {przym. m.} (też: wyhodowany)

bred {przym.}

(RO) Mamy w Rumunii powiedzenie: dobrze wychowany człowiek to taki, który "pierwsze siedem lat życia spędził w domu”.

(RO) We have a saying in Romania: a well-bred man is said to have had his 'first seven years at home'.

wychować {czasownik}

wychować {czas. dk} (też: wynosić, postawić, podnieść, podnosić)

Być może przerwały pracę zawodową, aby wychować dzieci, a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyła ich dochody z całego życia zawodowego.

Perhaps they interrupted their careers to raise children and part-time work has reduced their income over the course of their entire working life.

Przywiązanie, trzeci system, wyewoluowało, byśmy mogli się znieść (śmiech), przynajmniej tak długo, by wychować dziecko.

And I think that attachment, the third brain system, evolved to enable you to tolerate this human being -- (Laughter) -- at least long enough to raise a child together as a team.

Wystarczy pojechać dokądkolwiek w Afryce i zobaczyć sieroty, których rodzice zmarli w wyniku AIDS, zobaczyć i spotkać dziadków próbujących wychować wnuki, skoro rodzice nie żyją.

Go anywhere in Africa and see the AIDS orphans and see and meet the grandparents trying to raise the grandchildren because the parents are dead.

Tak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.

Just as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.

W sprawozdaniu podniesiona została kwestia wychowania fizycznego i roli sportu w szkołach.

It raises the issue of physical education and the role of sport in schools.

wychować {czas. dk} (też: niańczyć, wychowywać, matkować)

to mother [mothered|mothered] {czas. przech.}

Jeśli chodzi o dzieci, to chcą one oczywiście widzieć uśmiechniętą mamę, która się nie boi, że straci pracę oraz nie boi się, że nie będzie mogła ich wykarmić i wychować.

As far as the children are concerned, of course they want a happy mother who is not afraid that she will lose her job and who is not afraid that she will not be able to feed them or bring them up.

Połowa z nich to matki z małymi dziećmi na wychowaniu, a większość była ofiarami przemocy i wykorzystywania w przeszłości.

Half of these are mothers with young children and most of them have suffered violence and abuse in the past.

wychować (jako(o) ojciec) {czas. dk} (też: spłodzić, płodzić, zrodzić, być ojcem)

wychować {czas. dk} (też: wychowywać, dochować się, dochowywać się)

to bring up {czas.}

C.A.: ~~~ Czy badania mogą prowadzić do zaleceń w edukacji, np. by wychować pokolenie bardziej sprawiedliwe moralnie?

CA: Is your work going to lead to any recommendations in education, to perhaps bring up a generation of kids able to make fairer moral judgments?

Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.

I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.

To kobiety ponoszą konsekwencje wynikające z macierzyństwa i trudu wychowania dzieci.

It is women who accept the consequences of motherhood and who bear the burden of bringing up children.

(Śmiech) "Prof. ~~~ Hordleya wychowano w duchu całkowitej i niezachwianej wiary...

(Laughter) "Professor Hordley Was Brought Up to Have Total and Unquestioning Faith" -- (Laughter) -- "...

Wiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

This is partly due to their role in childbearing and bringing up their families.

wychować {czas. dk} (też: wychowywać)

to raise up {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wychować":

 

Podobne tłumaczenia

"wychowany" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wychowany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Codzienny widok umierających ludzi, widok mojej płaczącej matki, to tak jak bym został wychowany w przemocy.

Seeing people die every day, my mother crying, it's like I was raised in a violence.

Urodzony i wychowany w Baltimore studiował nieruchomości i pracował w komercyjnej agencji. ~~~ Po 11 września wrócił do Pakistanu, żeby dokonać zmian.

Born and raised in Baltimore, he studied real estate, worked in commercial real estate, and after 9/11 decided he was going to Pakistan to make a difference.
 

Wyniki z forum

"wychowany" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.