Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wychowany"

 

"wychowany" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-12 z 12

wychowany {przymiotnik}

wychowany {przym. m.}

brought up {przym.}

Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.

I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.

To nie tak byłem wychowany.

It's not the way I was brought up.

I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bóżnicy, i wstał, aby czytał.

And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

wychowany {przym. m.} (też: wyhodowany)

bred {przym.}

(RO) Mamy w Rumunii powiedzenie: dobrze wychowany człowiek to taki, który "pierwsze siedem lat życia spędził w domu”.

(RO) We have a saying in Romania: a well-bred man is said to have had his 'first seven years at home'.

wychować {czasownik}

wychować {czas.} (też: postawić, zgłaszać, zebrać, hodować)

Być może przerwały pracę zawodową, aby wychować dzieci, a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyła ich dochody z całego życia zawodowego.

Perhaps they interrupted their careers to raise children and part-time work has reduced their income over the course of their entire working life.

Przywiązanie, trzeci system, wyewoluowało, byśmy mogli się znieść (śmiech), przynajmniej tak długo, by wychować dziecko.

And I think that attachment, the third brain system, evolved to enable you to tolerate this human being -- (Laughter) -- at least long enough to raise a child together as a team.

Wystarczy pojechać dokądkolwiek w Afryce i zobaczyć sieroty, których rodzice zmarli w wyniku AIDS, zobaczyć i spotkać dziadków próbujących wychować wnuki, skoro rodzice nie żyją.

Go anywhere in Africa and see the AIDS orphans and see and meet the grandparents trying to raise the grandchildren because the parents are dead.

Tak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.

Just as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.

Został wychowany przez bardzo wspierających i zaangażowanych rodziców.

He was raised by very supportive and interested parents.

wychować (jako(o) ojciec) {czas.} (też: spłodzić, płodzić, zrodzić, być ojcem)

wychować {czas.} (też: wychowywać, niańczyć, matkować)

to mother [mothered|mothered] {czas. przech.}

Jeśli chodzi o dzieci, to chcą one oczywiście widzieć uśmiechniętą mamę, która się nie boi, że straci pracę oraz nie boi się, że nie będzie mogła ich wykarmić i wychować.

As far as the children are concerned, of course they want a happy mother who is not afraid that she will lose her job and who is not afraid that she will not be able to feed them or bring them up.

wychować {czas.} (też: dochować się, dochowywać się)

to bring up {czas.}

Przegrywają rodziny z Gazy, próbujące w sposób pokojowy wychować swe dzieci przerażone tym piekłem ostrzałów rakietowych.

There are Gazan families peaceably trying to bring up their children, who are horrified at the hell unleashed on them by the rocket launches.

C.A.: ~~~ Czy badania mogą prowadzić do zaleceń w edukacji, np. by wychować pokolenie bardziej sprawiedliwe moralnie?

CA: Is your work going to lead to any recommendations in education, to perhaps bring up a generation of kids able to make fairer moral judgments?

Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.

I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.

(Śmiech) "Prof. ~~~ Hordleya wychowano w duchu całkowitej i niezachwianej wiary...

(Laughter) "Professor Hordley Was Brought Up to Have Total and Unquestioning Faith" -- (Laughter) -- "...

Ci, którzy jadali potrawy rozkoszne, giną na ulicach, a którzy byli wychowani w szarłacie, przytulają się do gnoju.

They that did feed delicately are desolate in the streets: They that were brought up in scarlet embrace dunghills.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wychować":

 

Podobne tłumaczenia

"wychowany" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wychowany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Został wychowany przez bardzo wspierających i zaangażowanych rodziców.

He was raised by very supportive and interested parents.

Codzienny widok umierających ludzi, widok mojej płaczącej matki, to tak jak bym został wychowany w przemocy.

Seeing people die every day, my mother crying, it's like I was raised in a violence.

Urodzony i wychowany w Baltimore studiował nieruchomości i pracował w komercyjnej agencji. ~~~ Po 11 września wrócił do Pakistanu, żeby dokonać zmian.

Born and raised in Baltimore, he studied real estate, worked in commercial real estate, and after 9/11 decided he was going to Pakistan to make a difference.

Mąż pieszczotliwy między wami, i w rozkoszy wychowany, będzie zajrzał bratu swemu, i własnej żonie swej, i ostatkowi synów swych, który pozostanie.

The man that is tender among you, and very delicate, his eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children whom he hath remaining;
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.