Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wy jestescie"

Tłumaczenie

"wy jestescie" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o gęstości, jesteś?
 

Podobne tłumaczenia

"wy jestescie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wy jestescie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.

And the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.

Czy to prawda, że wy goście jesteście wyposażeni w niesamowicie..... wielkie...

Is it true that you fellas are equipped with incredibly..... large...

Słuchajcie mię, wy upornego serca, którzy jesteście dalekimi od sprawiedliwości.

Hearken unto me, ye stout-hearted, that are far from righteousness:

Wy jesteście sól ziemi; jeźli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą?

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted?

Nie ważne, czy na obrazku jesteście wy, czy coś pod waszym biurkiem.

Whether that's you in that picture or something under your desk.

Słyszałem takowych rzeczy wiele; przykrymi cieszycielami wy wszyscy jesteście.

I have heard many such things: Miserable comforters are ye all.

A wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich.

But ye are they that have continued with me in my temptations;

Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystus, ale żem posłany przed nim.

Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but, that I am sent before him.

Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna.

Now ye are the body of Christ, and severally members thereof.

Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.

If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;

Przeciwnie, każdy skorzysta z okazji, aby uzyskać większą kontrolę, kiedy wy jesteście na kolanach.

Instead, they take the opportunity to seize greater control while you are on your knees.

Nie bójcie się tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście.

Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

Ale są to sieci, a najważniejszą siecią miasta jesteście wy.

But they are networks, and the most important network of cities is you.

Wy jesteście przyjaciele moi, jeźli czynić będziecie, cokolwiek ja wam przykazuję.

Ye are my friends, if ye do the things which I command you.

Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.

I said, Ye are gods, And all of you sons of the Most High.

Już wy jesteście czystymi, dla słów, którem do was mówił.

Already ye are clean because of the word which I have spoken unto you.

To jest w porządku, to jest fajne, wy idziecie i jesteście męscy, a my będziemy tak trochę jak kobiety.

You go off and be manly. ~~~ We're going to be a little bit more female.

Tak zaiste i wy, bywszy nie jesteście; widząc utrapienie moje, lękacie się.

For now ye are nothing; Ye see a terror, and are afraid.

A wy, na tej konferencji, jesteście w wyjątkowej sytuacji.

And you, at this conference, are in a unique position.

To wy jesteście największymi ciemięzcami ludzi pracy.

You are the greatest oppressors of the working people.
 

Wyniki z forum

"wy jestescie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.