Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wtórny"

 

"wtórny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 29

wtórny {przymiotnik}

wtórny {przym. m.} (też: drugorzędny, podrzędny, poboczny)

secondary {przym.}

Liczba (odsetek) chorych, u których czas ON wydłużył się ≥ 1 godziny Wtórny punkt końcowy

Number (proportion) with ≥ 1 hour ON time response Secondary Outcome

Efekt ten uważa się za wtórny do toksycznego działania na matkę.

This effect was considered to be secondary to maternal toxicity.

Skuteczność szczepionki przeciwko OZUŚ została oceniona jako wtórny parametr końcowy w badaniu Kaiser Permanente.

Efficacy of Prevenar against AOM was assessed as a secondary endpoint in the Kaiser Permanente trial.

Skuteczność szczepionki Prevenar przeciwko OZUŚ została oceniona jako wtórny parametr końcowy w badaniu Kaiser Permanente.

Efficacy of Prevenar against AOM was assessed as a secondary endpoint in the Kaiser Permanente trial.

Określonemu reżimowi wyłączeń podlegałby jedynie rynek wtórny (usługi naprawy i obsługi technicznej oraz dostarczanie części zamiennych).

Only the secondary market (repair and maintenance services and supply of spare parts) would remain subject to a specific exemption regime.

wtórny {przym. m.} (też: referencyjny)

referential {przym.}

wtórny {przym. m.} (też: pochodny, naśladowczy, zapożyczony, niepierwotny)

derivate {przym.}

wtórny {przym. m.} (też: naśladowczy, odbity, powstały wskutek powielenia)

ectypal {przym.} [form.]

wtórny {przym. m.} (też: uboczny)

spin-off {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wtórny":

 

Podobne tłumaczenia

"wtórny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wtórny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Leczenie tymi lekami związane jest z występowaniem wtórnych nowotworów.

Treatment with these agents is associated with the occurrence of second malignancies.

Określenie „ wtórna ” oznacza, że nadczynność przytarczyc jest wywołana przez inną chorobę.

It can lead to bone and joint pain and deformities of the arms and legs.

Ten odzysk wtórny funkcjonuje od miliardów lat.

This recycling system has been in place for the last billion years.

Następnie część tych pieniędzy przekazano firmom detalicznym i innym podmiotom w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego.

Some of this cash was passed on to retailers and other companies (“sub-frontloading”).

Część środków została następnie przekazana firmom detalicznym i innym podmiotom (w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego).

Some of this cash was then pre-distributed to retailers and other companies (“sub-frontloading”).

Występowanie nowotworów uznano za wtórne do wywołanej stosowaniem prasugrelu indukcji enzymów wątrobowych.

The rodent-specific association of liver tumours and drug-induced enzyme induction is well documented in the literature.

Wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej.

Efficacy has been shown in primary pulmonary hypertension and pulmonary hypertension associated with connective tissue disease.

Jest prawdopodobne, że mogą zachodzić wtórne, specyficzne i ulegajce wysyceniu mechanizmy eliminacji z udziałem receptorów dla tazonerminy.

A second specific and saturable elimination mechanism involving tasonermin receptors seems likely.

Wtórnie Wtórnie

Relapsing- Remitting

Wspaniałe jest to, że możemy potem pobrać z pamięci, z kory asocjacyjnej, i stworzyć obrazy wtórne w tych samych rejonach odpowiedzialnych za percepcję.

And the great beauty is that you can then go from memory, out of those association cortices, and produce back images in the very same regions that have perception.

Preparat Thelin okazał się skuteczny w leczeniu pierwotnych postaci nadciśnienia tętniczego (brak innej przyczyny) oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej.

Thelin has been shown to be effective in primary (no other cause) pulmonary hypertension and pulmonary hypertension caused by connective tissue disease.

Część projektów związana jest z promowanie odzyskiwania surowców wtórnych, inne promują udostępnianie ogródków dla osób pragnących uprawiać własne warzywa i owoce.

Promoting recycling, things like garden-share, that matches up people who don't have a garden who would like to grow food, with people who have gardens they aren't using anymore.

Więc coś co jest śmieciem, co dusi nadmorskie ptactwo, można wtórnie wykorzystać jako źródło radości. ~~~ Tak można zrobić wszystkie wielościany foremne. ~~~ To znowu słomka.

So something which is trash, which is choking all the seabirds, you could just recycle this into a very, very joyous -- all the platonic solids can be made with things like this.

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących innych form wtórnego nadciśnienia płucnego oprócz tych związanych z chorobami tkanki łącznej i naprawczymi zabiegami chirurgicznymi.

No studies have been performed in related forms of pulmonary arterial hypertension other than related to connective tissue disease and surgical repair.

Doszli oni do wniosku, że wtórny dym jest rakotwórczy, a osoby na niego wystawione mają ryzyko zachorowania na raka płuc zwiększone aż o 25-30%.

They concluded that second-hand smoke is carcinogenic and that exposure to other people's smoke increases the risk of lung cancer in non-smokers by 25-30% - quite a staggering figure.

Opinia w sprawie podstawy prawnej dla wymiany gotówkowej oraz zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro (CON/2006/43)Słowenia, 25.8.2006, pdf 25 kB, en .

Opinion on a legal basis for the euro cash changeover and frontloading and sub-frontloading (CON/2006/43)Slovenia, 25.8.2006, pdf 25 kB, en .

W badaniach klinicznych wtórnie zakażonych ran otwartych, skuteczność retapamuliny była niewystarczająca u pacjentów z zakażeniami wywołanymi opornym na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA).

In clinical studies of secondarily infected open wounds, the efficacy of retapamulin was inadequate in patients with infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.