Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wszystkiego najlepszego"

 

"wszystkiego najlepszego" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 43

wszystkiego najlepszego

wszystkiego najlepszego (też: wszystkiego najlepszego z okazji urodzin)

Wszystkiego najlepszego panno Ned Ashton... ode mnie i innych panno Ned Ashton.

Happy birthday, Mrs. Ned Ashton... from me, the other Mrs. Ned Ashton.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym złożyć panu Harbourowi życzenia wszystkiego najlepszego.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, may I wish Mr Harbour a happy birthday.

prezydent Republiki Estonii. - (ET) Moi przyjaciele! Pozwólcie, iż rozpocznę od życzeń wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

President of the Republic of Estonia. - (ET) My friends, let me start by wishing you a happy birthday.

Wszystkiego najlepszego, euro!

Happy birthday to the euro!

Prezydium otrzymało informację, że dzisiaj przypadają urodziny pana posła Leinena, zatem wszystkiego najlepszego, Panie Pośle Leinen.

The Presidency has been informed that today is Mr Leinen's birthday, so happy birthday, Mr Leinen.

Wszystkiego najlepszego, zatem, aby pomyślnie udało się ustanowić te podstawowe zasady.

All the best, then, in successfully establishing these fundamental principles.

Mając to na uwadze, życzę Unii Europejskiej wszystkiego najlepszego na przyszłość.

With this in mind, I wish the European Union all the best for the future.

Panie przewodniczący! My również życzymy panu wszystkiego najlepszego w nowym roku.

Mr President, naturally, we also wish you all the best for the New Year.

Chciałabym szczególnie mocno podziękować pani Hieronymi i życzyć jej wszystkiego najlepszego.

I should especially like to thank Mrs Hieronymi and wish her all the best.

Przysłał mi maila ze słowami: „Jeśli uda ci się wystartować, życzę ci wszystkiego najlepszego.”

He sent me an email, saying, "If you get this thing off the ground I wish you all the best."
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"wszystkiego najlepszego" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wszystkiego najlepszego" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Gdyby tak miało się stać, to ja i moja grupa życzymy wszystkiego najlepszego.

Should that be the case, my best wishes and those of my group go out to you.

Kończąc, życzę prezydencji czeskiej wszystkiego najlepszego i powodzenia.

In conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.

Dziękuję państwu i życzę wszystkiego najlepszego przy wdrażaniu programu.

Thank you very much, and my best wishes for the implementation of the programme.

Jest to kolejna szczęśliwa okazja i dobry powód, aby życzyć jej wszystkiego najlepszego.

That is another happy occasion, and good reason to wish her many happy returns of the day.

Życzę Komisji wszystkiego najlepszego w realizacji celów, które sobie wyznaczyła.

I wish the Commission well in terms of the goals that it has set out.

GA Panie komisarzu! Życzę panu wszystkiego najlepszego w tej ważnej pracy.

GA I wish you the best of luck in this important work, Commissioner.

Życzę wszystkiego najlepszego Węgrom - mojej ojczyźnie, która umiłowała wolność.

I wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.

Będziemy kontynuować naszą pracę, życząc byłemu koledze wszystkiego najlepszego i powodzenia.

We will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.

Mając właśnie to na myśli, pragnę jeszcze raz życzyć państwu wszystkiego najlepszego w 2008 r.

It is very much with this in mind that I would again wish you all the very best for 2008.

Jestem pewien, że wielu kolegów życzy panu wszystkiego najlepszego z okazji odejścia na emeryturę.

I am sure you have the best wishes of many colleagues in your retirement.

Jednak życzę panu posłowi Corbettowi wszystkiego najlepszego po tym, jak w lipcu opuści to miejsce.

But I wish Mr Corbett well in whatever he does after he leaves this place in July.

Panie komisarzu! Życzę panu wszystkiego najlepszego na pana nowym stanowisku.

I wish you the best of luck, Commissioner, in your new role.

Po pierwsze, pragnę życzyć wszystkiego najlepszego panu Bowisowi, z którym wspólnie ciężko pracowaliśmy.

Firstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.

(SV) Wszystkiego najlepszego z okazji 60. urodzin panie Karl-Heinz.

(SV) Karl-Heinz, congratulations on your 60th birthday.

Jestem przekonana, że życzymy również wszystkiego najlepszego naszemu nowemu koledze.

I am sure we wish good luck to our new colleague also.

Panie i panowie! Wszystkiego najlepszego z okazji Europejskiego Dnia Morza!

Ladies and gentlemen, Happy European Maritime Day!

(GA) Życzę panu jutro wszystkiego najlepszego.

(GA) I wish you the very best of luck tomorrow.

Zeszłego roku przemawiałem na jego nabożeństwie żałobnym i życzyłem mu wszystkiego najlepszego po drugiej stronie.

And last year I spoke at his memorial service and wished him well in this life.

Życzę Komisji wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku.

I wish the Commission well in the year ahead.

Raz jeszcze życzę pani poseł Kauppi wszystkiego najlepszego.

Again, I express my best wishes to Ms Kauppi.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

wszędobylski · wszędzie · wszelaki · wszelki · wszerz · wszy · wszyć · wszyscy · wszystek · wszystkie · wszystkiego-najlepszego · wszystko · wszystkożerny · wt. · WTA · wtajemniczeni · wtajemniczony · wtajemniczyć · wtapiać · wtargnąć · wtargnięcia

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.