Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wspomnienie"

 

"wspomnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-14 z 14

wspomnienie {rzeczownik}

wspomnienie {n.} (też: pamięć)

memory {rzecz.}

Straciły całe znaczenie, bo w pamięci pozostał niesmak. ~~~ Wspomnienie zostało zrujnowane a tylko wspomnienie mu pozostało.

They counted for nothing because he was left with a memory; the memory was ruined, and the memory was all that he had gotten to keep.

A to tzw. "fotograficzne wspomnienie", powstaje, kiedy wszystkie elementy łączą się, aby zdefiniować nie tylko zdarzenie, ale mój emocjonalny związek z nim.

But this flashbulb memory, as it's called, is when all the elements came together to define not just the event, but my emotional connection to it.

Była to jednak konstrukcja tymczasowa, którą w końcu zniszczono, i teraz istnieje tylko wspomnienie dawnej obecności, ale projekt nadal żyje w postaci jadalnej.

Anyway, it's a temporary structure that was ultimately destroyed, and so it's now a memory of an apparition, actually, but it continues to live in edible form.

Wspomnienie staje się archiwistą”, mówi Brigitte Burmeister, archiwistą zarówno emocji, jak i materialnego świata NRD, z którego niemal nic nie pozostało.

Memory thus becomes the archivist’, says Burmeister, both of the emotions and of the sensuously tangible East German world of things, which has almost entirely disappeared.

W grudniu będziemy świętować i mam nadzieję, że to, co nastąpi potem, to nie będzie kac, lecz pozytywne wspomnienie samego świętowania i jego powodów.

We will be celebrating in December, and I hope that what will come afterwards will not be a hangover but the positive memory of the celebration itself and the reasons for it.

wspomnienie {n.} (też: pamięć)

recollection {rzecz.}

wspomnienie {n.} (też: pamięć)

remembrance {rzecz.}
memoir {rzecz.}
flashback {rzecz.}

wspomnienie {n.} (też: reminiscencja)

reminiscence {rzecz.}

Wspomnienie mojego dużego kutasa.

The reminiscence of my big prick.

wspomnienie {n.} (też: wzmianka)

mention {rzecz.}

Po trzecie, kluczowe jest również wspomnienie na tym etapie o znaczeniu partnerów społecznych, znaczeniu związków zawodowych.

Thirdly, it is vital to also mention at this stage the importance of social partners, the importance of trade unions.

Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji.

I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wspomnienie":

 

Podobne tłumaczenia

"wspomnienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wspomnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I żebyście połączyli wspomnienie tego uczucia z Waszym życiem, jakim jest obecnie.

And begin to build to build from the emotion of that into how that connects with your life now.

Dla nas, Włochów, budzi to wspomnienie powszechnie znanego włoskiego przypadku Cassa del Mezzogiorno.

To us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.

Pozostało wspomnienie po Bliskim Wschodzie jako całości, gdzie ludzie różnych wyznań mogli żyć razem.

It left a dream of the Middle East as a unit, and a unit where people of different faiths could live together.

Pani komisarz, jestem wdzięczny za wspomnienie o współzależności gospodarczej, która jest najlepszą polityką bezpieczeństwa, jaką możemy dysponować.

Commissioner, I am grateful for the fact that you have referred to our mutual economic interdependence, which is the best security policy we could have.

Mężczyna 5: Najwcześniejsze wspomnienie... (Mężczyna 6: Matka nauczyła mnie,) Mężczyzna 5: ... z mojego dzieciństwa.

Fifth Man: The first thing I remember ... (Sixth Man: That's how I learned, by my mother,) Fifth Man: ... from my childhood, (Sixth Man: that you should respect humans.)

Co do drugiej kwestii, chcę powiedzieć, że z zadowoleniem przyjąłem Pani wspomnienie o smutnym losie Gilada Szalita, który już od prawie pięciu lat przebywa w więzieniu.

My second point is that I was very pleased that you made reference to the sad fate of Gilad Shalit, who has now been incarcerated for nearly five years.
 

Wyniki z forum

"wspomnienie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.