polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wspomnienie"

PL wspomnienie polskie tłumaczenie

PL wspomnienie
play_circle_outline
{nijaki}

wspomnienie (też: pamięć)
wspomnienie
wspomnienie (też: pamięć)
wspomnienie
wspomnienie (też: reminiscencja)
Wspomnienie mojego dużego kutasa.
wspomnienie (też: pamięć)
wspomnienie (też: wzmianka)
Jestem niezwykle wdzięczna panu posłowi Liese za wspomnienie o problemie z antybiotykami.
I am extremely grateful to Mr Liese for mentioning the antibiotics problem.
Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji.
I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee.
Po trzecie, kluczowe jest również wspomnienie na tym etapie o znaczeniu partnerów społecznych, znaczeniu związków zawodowych.
Thirdly, it is vital to also mention at this stage the importance of social partners, the importance of trade unions.

Synonimy (polski) dla "wspomnienie":

wspomnienie

Przykłady użycia - "wspomnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI żebyście połączyli wspomnienie tego uczucia z Waszym życiem, jakim jest obecnie.
And begin to build to build from the emotion of that into how that connects with your life now.
PolishDla nas, Włochów, budzi to wspomnienie powszechnie znanego włoskiego przypadku Cassa del Mezzogiorno.
To us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.
PolishPozostało wspomnienie po Bliskim Wschodzie jako całości, gdzie ludzie różnych wyznań mogli żyć razem.
It left a dream of the Middle East as a unit, and a unit where people of different faiths could live together.
PolishMężczyna 5: Najwcześniejsze wspomnienie... (Mężczyna 6: Matka nauczyła mnie,) Mężczyzna 5: ... z mojego dzieciństwa.
Fifth Man: The first thing I remember ... (Sixth Man: That's how I learned, by my mother,) Fifth Man: ... from my childhood, (Sixth Man: that you should respect humans.)
PolishPani komisarz, jestem wdzięczny za wspomnienie o współzależności gospodarczej, która jest najlepszą polityką bezpieczeństwa, jaką możemy dysponować.
Commissioner, I am grateful for the fact that you have referred to our mutual economic interdependence, which is the best security policy we could have.
PolishCo do drugiej kwestii, chcę powiedzieć, że z zadowoleniem przyjąłem Pani wspomnienie o smutnym losie Gilada Szalita, który już od prawie pięciu lat przebywa w więzieniu.
My second point is that I was very pleased that you made reference to the sad fate of Gilad Shalit, who has now been incarcerated for nearly five years.