×Czy chodziło Ci o wprost proporcjonalnie?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Search for the most beautiful word
salty
huffy

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wprost proporcjonalny"

Tłumaczenie

"wprost proporcjonalny" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o wprost proporcjonalnie?
 

Podobne tłumaczenia

"wprost proporcjonalny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wprost proporcjonalny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Po podaniu domięśniowym, podobnie jak po podaniu doustnym, Cmax i pole pod krzywą AUC są wprost proporcjonalne do podanej dawki.

As with oral use, Cmax and area under the curve after intramuscular use are directly proportional to the dose administered.

Klirensy: osoczowy i nerkowy pregabaliny są wprost proporcjonalne do klirensu kreatyniny (patrz punkt 5. 2 Zaburzenie czynności nerek).

Pregabalin plasma clearance and renal clearance are directly proportional to creatinine clearance (see section 5.2 Renal impairment).

Lutropina alfa wykazuje farmakokinetykę liniową, co stwierdzono na podstawie wartości AUC, które są wprost proporcjonalne do podanej dawki.

Lutropin alfa shows linear pharmacokinetics, as assessed by AUC which is directly proportional to the dose administered.

Po podaniu doustnym AUC oraz Cmax wardenafilu zwiększają się niemal wprost proporcjonalnie do dawki w zalecanym przedziale dawek (5- 20 mg).

After oral dosing of vardenafil AUC and Cmax increase almost dose proportionally over the recommended dose range (5 – 20 mg).

(RO) Potencjał solidnej współpracy z Federacją Rosyjską jest wprost proporcjonalny do wyzwań i trudności, z którymi musimy się mierzyć.

(RO) The potential for solid cooperation with the Russian Federation is directly proportional to the challenges and difficulties which we have to face.

Musimy wyjaśnić, że cokolwiek stanie się na polu polityki społecznej w Unii Europejskiej, zależy i wpływa wprost proporcjonalnie na rozwój gospodarczy.

We must make plain that whatever happens in the social policy field in the European Union goes hand in hand with economic progress.

Ponadto plaga alkoholizmu występuje niestety w sposób wprost proporcjonalny do poziomu podatku akcyzowego: im wyższa stawka akcyzy, tym większa plaga alkoholizmu w kraju.

Moreover, the scourge of alcoholism is, unfortunately, directly in proportion to the level of excise duty; the higher the rate of excise duty, the greater the scourge of alcoholism in countries.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

wpoić · wpoł · wprawa · wprawdzie · wprawić · wprawka · wprawnie · wprawny · wprosić · wprost · wprost-proporcjonalny · wprowadzać · wprowadzająca · wprowadzające · wprowadzający · wprowadzenie · wprowadzić · wprowadzony · wprząc · wprzód · wprzódy

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.