"wolność" - angielskie tłumaczenie

PL

"wolność" po angielsku

PL wolność
volume_up
{żeński}

wolność (też: swoboda)
volume_up
freedom {rzecz.}
Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą.
It involves freedom for the media, freedom of expression and economic freedom.
Oczywiście wolność wyznania jest bardzo ważna, ale równie ważna jest wolność od wyznania.
Of course, freedom of religion is important, but freedom from religion is also important.
wolność
volume_up
liberty {rzecz.}
Oznaczało to wolność i równość dla ludzi oraz braterstwo pomiędzy wszystkimi.
It meant liberty and equality for the people and fraternity amongst all the people.
Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.
I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.
Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność.
Now the Lord is the Spirit: and where the Spirit of the Lord is, [there] is liberty.

Przykłady użycia - "wolność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzostać wypuszczonym na wolność za kaucją
Polishwyjść na wolność za kaucją
PolishWolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
PolishTak naprawdę nie chodzi o reprodukcyjną wolność wyboru, to czysta hipokryzja.
These are not really about choices in pregnancy, that is pure hypocrisy.
PolishTo wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.
A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
PolishGłównie ponieważ oni wszyscy są wolni - wiatr we włosach - wolność.
Because they were all about being free, the wind in your hair -- just to be free.
PolishJak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?
How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
PolishTym czymś jest wola, wolność wypowiedzi i wolny duch narodu chińskiego.
That something is the will, free speech and the spirit of the Chinese people themselves.
PolishŻądamy teraz bezzwłocznego wypuszczenia na wolność Perwiza Kambakhsha.
We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.
PolishRepresyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.
Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.
PolishMłody umysł, młody mózg z potencjałem musi mieć wolność poszukiwania.
A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
PolishWiększość obywateli wysłanych do tych obozów nigdy nie wychodzi na wolność.
The majority of those sent to these camps are no longer released.
PolishWolność słowa jest podstawową wartością naszego społeczeństwa i kamieniem węgielnym naszej demokracji.
Free speech is a core value of our society and the cornerstone of our democracy.
PolishWbrew temu artykułowi, niestety, w niektórych krajach wolność wyznania jest słabo przestrzegana.
Despite this, it is, unfortunately, a right that is little respected in some countries.
PolishMusimy posiadać wolność realizowania naszych myśli, ponieważ jest to niezbędne w poszukiwaniu prawdy.
We need to be free to follow our thoughts because this is essential in getting at the truth.
PolishPopieram wolność handlu, ale tylko jeśli jej podstawą są równe zasady kierujące produkcją i informacją.
I am in favour of free trade, but under symmetric conditions of production and information.
PolishWolność słowa jest wartością wielką - wiemy o tym wszyscy - i dlatego należy ją poddać poważnej debacie.
We all know this, which is why we should have a serious debate.
PolishW istocie naklejamy etykietkę z ceną na wolność słowa.
Whoever has the most money gets the loudest voice, dominating the visual and mental environment.
PolishCóż, jaka jest cena za wolność słowa, jaka jest cena za demokrację?
Well, what price free speech, what price democracy?
PolishTeraz odzyskał wolność, po dłuższym uwięzieniu.
He's now free again, having been detained, as you know, for some time.