Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wgląd"

 

"wgląd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 26

wgląd {rzeczownik}

wgląd {m.}

insight {rzecz.}

Muszą dawać faktyczny wgląd w rzeczywisty zakres nieprawidłowości i nadużyć.

They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.

Masz wielki wgląd w ten temat, masz tyle empatii dla swoich pacjentów.

You speak about these things with so much insight and empathy for your patients.

I to właśnie ten niesamowity wgląd zmienia całkowicie stan rzeczy.

Compassion is fun. ~~~ And that mind-blowing insight changes the entire game.

Myślenie obrazowe dało mi ogromny wgląd w umysł zwierzęcy.

Now, visual thinking gave me a whole lot of insight into the animal mind.

Daje nam wgląd w to, co być może działa nieprawidłowo.

It provides us with an insight into what may be going wrong.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wgląd":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wgląd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest ważne, aby nie tylko Parlament miał pełen wgląd do takich dokumentów.

It is important that not only Parliament have full access to these documents.

Dzięki nim mamy wgląd w to, co w nadchodzących latach wydarzy się w UE.

They give us a vital glimpse at what will happen over the coming years in the EU.

Każda wersja daje dzieciom wgląd w to, co się sprawdza, a co nie.

And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work.

Jeżeli chcą, aby ludzie mieli do nich zaufanie, powinni robić tylko to, co zapewnia pełny wgląd.

They should do anything that can be seen if they want people to believe in them.

Chciałem pokazać aktualny stan rzeczy i dać wam lepszy wgląd w sytuację.

I wanted to update that video and give you a new look at it.

Myślę, że powinieneś mieć wgląd do akt skoro tak chcesz.

I think you shouldjust look in your file if you want to.

Zwracanie uwagi na takie szczegóły dało mi wielki wgląd w zwierzęta.

There's a ton of information on that fire hydrant.

Ten wspaniały wgląd w życie mógł mieć miejsce tylko gdy zaczęliśmy rozumieć czas.

There it was, moments after it was discovered.

umożliwia wgląd wewnątrz ciała.

OK, I'm going to do another cut.

Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.

The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.

Myślenie obrazowe dało mi ogromny wgląd w umysł zwierzęcy. ~~~ Zastanówcie się - myślenie zwierząt opiera się na zmysłach.

Because think about it: An animal is a sensory-based thinker, not verbal -- thinks in pictures, thinks in sounds, thinks in smells.

Mam wgląd do jego projektu.

I have the relevant draft agreement available to me.

Komisja przyjęła przykładowy program energetyki jądrowej, dający wgląd w stan wspólnotowego sektora jądrowego.

In 2007, the Commission adopted the Nuclear Illustrative Programme which provides an overview of the status of the EU nuclear sector.

Ale ma też wgląd w historię leczenia.

But there's another thing.

Raport ten zapewnia ogólny wgląd w to, jakie czynności podejmują klienci oraz jakie strony odwiedzają na drodze do dokonania konwersji.

This report gives you a high-level look at the steps your customers take or pages they look at on their way to completing a conversion.

Na przykład moment wielkiej twórczej inspiracji, kiedy czuliście "flow" albo nagle uzyskaliście wgląd albo byliście w uniesieniu miłosnym.

It might have been at the moment of some great, creative inspiration you might have had when you just entered this flow stage.

Dziś, 45 lat później, taki wgląd i perspektywa są z pewnością nie mniej potrzebne, a dziś mamy już lepszą technologię.

And today, 45 years later, we clearly have no less need for this kind of clarity and perspective, but what we do have is improved technology.

Tylko poprzez tą procedurę zyskamy, bowiem pełnię uprawnień legislacyjnych i wgląd w proces implementacji danego prawodawstwa.

For it is only by this procedure that we will gain full legislative power and a role in the implementation process of any piece of legislation.

Zasada przejrzystości, która umożliwia lobbystom wgląd w prace instytucji, powinna odnosić się także do nich samych.

The principle of transparency pursuant to which lobbyists can access the work of the institutions should also be applied to the lobbyists themselves.

Zespół ma wgląd na wszystkie kluczowe elementy tworzące daną strukturę i może dokonywać wyborów oraz obserwować rezultat, który jest widoczny na ekranie.

So a team can actually look at all the key components that heat the structure and make choices and then see the end result that is visualized on this screen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.