Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wciąż"

 

"wciąż" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 880

wciąż {przysłówek}

wciąż {przysł.} (też: jeszcze, spokojnie, ciągle, mimo to)

still {przysł.}

Kobieta, która odbywała karę więzienia, a dwójka jej dzieci wciąż w nim przebywa?

A woman who served time in prison, and two of whose children are still in prison?

na piśmie. - (PL) Europa wciąż nie ma skutecznego systemu ochrony praw człowieka.

Europe still does not have an effective system for the protection of human rights.

Wciąż wiele pracy jest przed nami, przed rozpoczęciem wdrażania nowych tekstów.

We still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.

Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.

For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.

Wciąż brakuje jednak innych przepisów, chociażby dotyczących żeglugi morskiej.

However, other rules, for maritime navigation for example, are still lacking.

wciąż {przysł.} (też: zawsze, ciągle, stale, zawżdy)

always {przysł.}

Musimy ją definiować wciąż od nowa, mając zawsze na uwadze ostateczny cel.

We constantly need to redefine the route, always keeping the destination firmly in sight.

Nie odpowiadam, bo nie robię "wciąż", tylko tak, jak zawsze robiłam.

I don't answer because I'm not doing things still, I'm doing it like I always did.

Wobec czego oni wciąż próbują ustalić: co jest błędem maszyny?

So they are always trying to figure out, what's machine error?

Osiągnęliśmy - ponieważ naszej grupie wciąż się robi wyrzuty z tego powodu - znaczny postęp.

We have - because our group is always being reproached with this - achieved considerable progress.

Wolno mi więc zapytać dlaczego wciąż rozmawiamy na ten temat?

It should therefore be justified to ask why we are always talking about it.

wciąż {przysł.} (też: nadal)

continually {przysł.}

W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.

In many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.

Nie możemy pozwolić, by Unię wciąż reprezentowali wyłącznie mężczyźni.

We cannot allow the Union to be represented continually only by the faces of men.

Dlatego też próbujemy wciąż osiągnąć rozwiązanie wynegocjowane.

This is why we are trying continually to achieve a negotiated solution.

Najwyższy czas praktycznie realizować wciąż niespełnioną ideę równości kobiet i mężczyzn.

It is high time for the continually unfulfilled ideal of the equality of women and men to be made a practical reality.

Podczas konfliktów zbrojnych w wielu miejscach w Afryce i Azji wciąż dochodzi do okrucieństw stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości.

In armed conflicts in a number of locations in Africa and Asia cruelties representing crimes against humanity continually take place.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wciąż":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wciąż" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...

If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...

Ale zapotrzebowanie wciąż rosło i było trudno manipulować istniejące dokumenty.

But demand was ever-growing and it was difficult to tamper with existing documents.

Wciąż mówi się o uciążliwych procedurach i prosi się mnie o ich dostosowanie.

People keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.

Fakt, że zniszczeń wciąż dokonuje naród uznawany za zachodni, jest niezrozumiały.

That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.

Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.

We continue to request the release of all those being detained on political grounds.

Wszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.

We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.

Nawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.

It continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.

Moim zdaniem ważne jest, abyśmy wciąż zachęcali obywateli do takich działań.

I consider it important that we continue to encourage people in this regard.

Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

This is why we continue to push for the release of all political prisoners.

Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.

But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.

Mamy jednak problem z percepcją zmian, ponieważ wciąż zbyt mało ludzi je dostrzega.

But what we have is a perception problem because not enough people really get it yet.

Nie mogę powiedzieć nic ponadto, ponieważ wciąż czekamy na wniosek Komisji.

I cannot tell you more because we are waiting for the proposal from the Commission.

Musimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.

We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.

Nigdy się tu jednak nie pojawiają, ponieważ nie chcą wciąż słyszeć tego samego.

However, they are never here because they do not want to keep hearing the same thing.

Nic się nie zmienia: ci, którzy spowodowali kryzys, wciąż na nim się bogacą.

Nothing changes: those who caused the crisis continue to profit most from the crisis.

Choć granice fizyczne zostały zlikwidowane, bariery prawne wciąż istnieją.

Although physical borders have been removed, legal borders continue to remain.

Ludności na świecie wciąż bardzo szybko przybywa, a jej przyrost jest geometryczny.

The human population is growing very rapidly and is growing exponentially.

Odkąd ją założyłam, firma rozrosła się co najmniej dwukrotnie, i wciąż się rozrasta.

The company has been doubling in size ever since I founded it, or greater.

Nowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.

Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.

Zachęcono nas, abyśmy wciąż byli liderem w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi.

We have been encouraged to maintain our leadership in the field of climate change.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.