Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w załączniku"

 

"w załączniku" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 39

w załączniku

Metoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,

The method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.

Zakazane jest kupno lub handel okazami gatunków wymienionych w załączniku A.

The purchase of or trade in specimens of species in Annex A is prohibited.

    Produkty wymienione w załączniku I podlegają postanowieniom artykułów III-227—III-232.4.

The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.

Wnioski naukowe przedstawiono w załączniku II wraz ze zmienionym ChPL w załączniku III.

The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.

Państwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.

Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"w załączniku" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w załączniku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musiałam długo szukać, zanim znalazłam słowo "kobiety”... i to w załączniku.

I really had to work to find at least once the word 'women' ... in the Annex.

Uważam też, że należy wskazać, jak wiele krajów uwzględniono w załączniku.

I also think that it needs to be pointed out how many countries are included in the Annex.

Pełna, ilustrowana instrukcja zamieszczona jest w załączniku do Ulotki dla Pacjenta.

A complete and illustrated set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.

w załączniku było zdjęcie tego spalonego ciała w samochodzie.

And the tone from the email was, you know, it had been a very bad day, obviously.

W związku z tym umieszczanie koralowca w załączniku II wydaje się zbędne i niepoparte przez dane naukowe.

Including coral in Appendix II therefore seems excessive and uncorroborated by scientific data.

Listę nazw objętych produktów zawarto w Załączniku I.

The list of product names concerned is given in the Annex I.

Chciałabym również zwrócić uwagę na zmianę w załączniku.

I would also draw attention to a change in the annex.

Istnieje oczywiście problem odrzutów w rybołówstwie i skutków klasyfikacji określonej w załączniku I dla rybaków.

There is the issue of discards and the impact of an Appendix I categorisation on this matter for fishermen.

W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.

Enclosed you will find two copies of the contract.

Wnioski naukowe zamieszczono w Załączniku II.

The scientific conclusions are provided in the Annex II.

Dlatego też musimy myśleć o tych ewentualnych konsekwencjach umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w załączniku II.

That is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.

Jednocześnie w załączniku I i III określamy maksymalne dopuszczalne poziomy skażenia środków spożywczych i pasz.

At the same time, Annexes I and III set out the maximum permitted levels of contamination of foodstuffs and feedingstuffs.

W załączniku do notatki Komisji jest też mowa o realizacji pierwszego planu działań w ramach wspólnej strategii Afryka/UE.

In the annex, the Commission's note also refers to implementation of the first Action Plan of the Joint Africa/EU Strategy.

W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.

Please find my résumé / CV attached.

Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.

We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.

W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.

Enclosed you will find our order.

Mam na myśli w szczególności propozycję umieszczenia w załączniku II do konwencji CITES śródziemnomorskiego czerwonego koralowca.

I am referring, in particular, to the proposal to include Mediterranean red coral in CITES Appendix II.

W załączniku określono wspólne kryteria przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie UE.

The Annex sets out common criteria for considering an EU-wide operating ban for safety reasons.

Komisja była jednak zmuszona do zrobienia tego w drodze procedury przekształcenia, ponieważ tekst zawiera drobne zmiany w załączniku.

However, the Commission was obliged to recast it, since the annex has been slightly amended.

Można oczywiście dopatrzeć się pewnej logiki w klasyfikacji podanej w załączniku I, ale są jeszcze zagadnienia społeczno-ekonomiczne.

On the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

volksdeutch · volta · Vorführgerät · voyeur · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w.k.k.w. · w-załączniku · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.