Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w spokoju"

 

"w spokoju" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 44

w spokoju

Naprawdę, najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić dla naszych kochanych dzieci, to zostawić je w spokoju!

No, really, the best favour you can do for our dear little darlings is to leave them in peace!

Ale odkąd jestem w Sesepa, zostawili mnie w spokoju.

But since I joined Sesepa, they left me in peace.

Ten mówi: "Pozwól mi umrzeć w spokoju."

This one says, "Please let me die in peace."

Pierwszym krokiem na drodze Pakistanu do stabilności jest zagwarantowanie, że Sąd Najwyższy będzie mógł pracować w spokoju i w sposób niezawisły.

The first step for Pakistan's stability is to guarantee that the Supreme Court can work independently and in peace.

Dlatego wzywamy nie tylko do pozostawienia natychmiast w spokoju pana Olega Orłowa, ale także udzielenia mu wsparcia w jego godnej pochwały pracy na rzecz praw człowieka.

Therefore, we are calling not only for Mr Oleg Orlov to be left in peace immediately, but also for him to be given support for his commendable work on behalf of human rights.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"w spokoju" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w spokoju" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.

You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.

Ocean ma niesamowite możliwości regeneracji, jeśli tylko zostawimy go w spokoju.

The ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.

Czy może powinniśmy uszanować jego prywatność, chronić jego godność i zostawić go w spokoju?

Or should we respect his privacy, protect his dignity and leave him alone?

Unia Europejska musi uczynić, co w jej mocy, aby pomóc w zapewnieniu zwycięstwa spokoju i rozwagi.

The European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.

Jestem wniebowzięty mogąc odpocząć od spokoju panującego w Westminister i Whitehall.

Can I say how delighted I am to be away from the calm of Westminster and Whitehall? ~~~ (Laughter)

Idź do swojego zdradzieckiego brata i zostaw mnie w spokoju.

You go to your traitor brother and leave me to my business.

Modlitwa przebiegała w niezwykłym spokoju i koncentracji.

The prayers took place in an incredible atmosphere of quietness and concentration.

Nie zostawią mnie w spokoju, dopóki nie pozwolę im posiadać części, lecz to nie było uprzejme."

They would not leave me alone until I let them have a piece, but it was not a good one." ~~~ (Laughter)

Wszyscy angielscy producenci wina proszą, aby zostawić ich w spokoju i pozwolić im swobodnie konkurować.

All English wine-producers ask is to be left free to compete.

Były poza ogrodzeniem placówki, więc jest zostawiliśmy w spokoju.

They were outside the perimeter, so we left them alone.

Zostaw moją rękę w spokoju, wiesz, że niczego nie czuję.

And leave my hand alone, you know I can't feel it

Nasze przesłanie jest następujące: zostawcie w spokoju wniosek komisarza Rehna.

Our message is: leave Mr Rehn's proposal alone!

Więc urodziłam dziecko -- szalony pomysl -- mając nadzieję, że jeśli będzie miał własne, to moje zostawi w spokoju.

So I had a baby by him -- insane -- thinking that if I gave him his own kid, he would leave mine alone.

Przyznam, że życie w Komisji nie jest wcale takie proste, nie przebiega w spokoju i ciszy aż do wieku emerytalnego.

I must say that it is not such an easy life inside the Commission and not so calm and quiet until pensionable age.

Wyraża również nadzieję, iż referendum odbędzie się w atmosferze spokoju i w sposób przejrzysty.

It also expresses the hope that the referendum will take place in a peaceful atmosphere and in a transparent manner.

Musimy apelować o zachowanie spokoju w tej sytuacji.

We must also urge calm in such a situation.

Piękno i obcość pozostawić w spokoju, jakby były jakąś niedostępną strefą”.

Leaving beauty and strangeness alone like a forbidden zone," is how Petras describes his own way of working as a director.

Powinniśmy zostawić ten temat w spokoju.

We should let the subject rest.

Czy powinniśmy zostawić go w spokoju?

Or should we leave him alone?

Podejdźmy do tego w spokoju.

Let us take a calm approach to this.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-spokoju · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.