"w pobliżu" - angielskie tłumaczenie

PL

"w pobliżu" po angielsku

PL w pobliżu
volume_up
{przysłówek}

w pobliżu (też: opodal, blisko)
volume_up
near {przysł.}
Samolot, którym leci, znajduje się gdzieś w pobliżu Strasburga, ale nie może wylądować.
She is on an aeroplane somewhere near Strasbourg, but is unable to land.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
On the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
W pobliżu wierzchołka temperatury spadają do 40 stopni poniżej zera.
Near the summit, temperatures can be 40 degrees below zero.
w pobliżu (też: wszędzie, w przybliżeniu, prawie, niemal)
volume_up
about {przysł.}
Możemy więc o nich nie myśleć, ale zawsze są w pobliżu.
So we may not think about them, but they're always around.
To około 5000 papugoryb długonosych składających ikrę w pobliżu jednej z Wysp Phoenix.
Parrotfish spawning -- this is about 5,000 longnose parrotfish spawning at the entrance to one of the Phoenix Islands.
Po drugie produkt musi być dodatkowo oznaczony, a w pobliżu nazwy handlowej musi znaleźć się określenie "połączone części mięsne”.
The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
w pobliżu (też: blisko, nieopodal)
volume_up
nearby {przysł.}
Oczywiście wymaga to istnienia w pobliżu odpowiedniej infrastruktury.
Of course, this requires there to be sufficient facilities nearby.
Chcę mówić o tym, że idealną polewą na tym cmentarnym torcie jest mauzoleum rodziny Barricini stojące w pobliżu.
I do want to talk -- the absolute icing on this cemetery cake is the Barricini family mausoleum nearby.
Każdy był lokalnożercą, nawet w pobliżu Nowego Jorku były świńskie farmy, a rozwożenie jedzenia po całym kraju było śmiesznym pomysłem.
Everyone was a locavore: even New York had pig farms nearby, and shipping food all over the place was a ridiculous notion.
w pobliżu (też: na pieszo, na piechotę)
Prawdopodobieństwo, że zamieszkam w pobliżu elektrowni lub zakładów chemicznych -- co zresztą ma miejsce, jest pięciokrotnie większe.
I am five times more likely to live within walking distance of a power plant or chemical facility -- which I do.

Synonimy (polski) dla "w pobliżu":

w pobliżu

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "w pobliżu"

w przyimek
w zaimek
English
pobliże rzeczownik
English

Przykłady użycia - "w pobliżu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishznajdować się w pobliżu
Polishznajdować się w pobliżu
PolishJeśli byliście szczęściarzami, był tam telefon, zawieszony w pobliżu.
If you were lucky there was a public phone hanging in the corridor or somewhere.
PolishW pobliżu były bomardowania, nie tak blisko, ale słychać było huk.
They were bombing -- not very close -- but you could hear the noise of the bombs.
PolishW pobliżu mojego pojazdu spadła bomba... dość daleko, ale ten ogłuszający huk.
A bomb fell not far from my car -- well, far enough, but big noise.
PolishPlanowana jest budowa kilku takich elektrowni w pobliżu granicy z Litwą, Estonią i Polską.
Several such power plants are planned for the region in Lithuania, Estonia and Poland.
PolishNajpierw twój przyjaciel Tod...... później Terry i znowu ty w pobliżu.
First, your friend Tod... then Terry Chaney, while you were at the scene.
PolishPonieważ, kiedy wino jest dobre, a w pobliżu jest człowiek, otwieram je.
Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.
PolishPoczątek historii, gdzie to oznacza faceta, a to jest przechodząca w pobliżu dziewczyna z kucykiem.
The start of the story, where this means guy, and that is a ponytail on a passer-by.
PolishW kopalniach węgla, ten kanarek miał znajdować się w pobliżu górników.
In coal mines, this canary was supposed to be close to the miners.
PolishAle najciekawszy obszar leży na północy, w pobliżu bieguna.
And we wanted to find out -- and we see all kinds of glacial features on it.
PolishTe konkretne, ciekawa rzecz, są 644 km na północ stąd, w pobliżu Barrow-in-Furness w Cumbrii.
These ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.
PolishJednym z zadanych pytań było: "Czy w pobliżu mieszka ktoś innej rasy?"
One simple question they asked is, "Does anyone of the opposite race live in your neighborhood?"
Polish23 lata temu po raz pierwszy odwiedziłam obozy w pobliżu Tindouf.
I visited the camps close to Tindouf for the first time 23 years ago.
PolishNarażone są szczególnie dzieci i kobiety, gdyż to one przebywają w pobliżu paleniska.
Kids and women are especially affected by it, because they're the ones who are around the cooking fires.
PolishI tak napotykasz zwierzęta żyjące w pobliżu mających temperaturę 500 stopni Celsjusza słupów wodnych.
And so, you're seeing animals that are living next to a 500-degree-Centigrade water plumes.
PolishPrzechowywać w lodówce (2°C - 8°C), należy unikać przechowywania leku w pobliżu komory zamrażalnika.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C) away from the cooling element.
PolishJak widzicie, kilka z nich krąży teraz w pobliżu kursora.
You can see a few of them are swarming around the cursor right now.