Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w pobliżu"

 

"w pobliżu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 104

w pobliżu {przysłówek}

w pobliżu {przysł.} (też: prawie, wstecz, wszędzie, w przybliżeniu)

about {przysł.}

Możemy więc o nich nie myśleć, ale zawsze są w pobliżu.

So we may not think about them, but they're always around.

znajdować się w pobliżu

to float about

To około 5000 papugoryb długonosych składających ikrę w pobliżu jednej z Wysp Phoenix.

Parrotfish spawning -- this is about 5,000 longnose parrotfish spawning at the entrance to one of the Phoenix Islands.

Po drugie produkt musi być dodatkowo oznaczony, a w pobliżu nazwy handlowej musi znaleźć się określenie "połączone części mięsne”.

The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.

Dobrze pamiętam, jak mieszkańcy terenów znajdujących się w pobliżu granic swych państw chcieli poznać parametry bezpieczeństwa pobliskich elektrowni jądrowych.

I remember very well how people living in areas close to national borders wanted to find out about the safety features of nearby nuclear power stations.

w pobliżu {przysł.} (też: blisko, opodal)

near {przysł.}

Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.

On the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.

Samolot, którym leci, znajduje się gdzieś w pobliżu Strasburga, ale nie może wylądować.

She is on an aeroplane somewhere near Strasbourg, but is unable to land.

Jeśli u pacjenta występuje nowotwór skóry w miejscu lub w pobliżu miejsca stosowania leku

If you have a skin tumour at or near the site of application of REGRANEX.

To są tacos zjedzone w Meksyku, w pobliżu dworca, między 5 a 6 lipca.

These are all tacos eaten in Mexico City near a train station on July fifth to July sixth.

Stosy bagassy leżą po prostu w pobliżu cukrowni do momentu spalenia.

It just sits in a pile near the sugar mill until eventually they burn it.

w pobliżu {przysł.} (też: blisko, nieopodal)

nearby {przysł.}

Oczywiście wymaga to istnienia w pobliżu odpowiedniej infrastruktury.

Of course, this requires there to be sufficient facilities nearby.

Chcę mówić o tym, że idealną polewą na tym cmentarnym torcie jest mauzoleum rodziny Barricini stojące w pobliżu.

I do want to talk -- the absolute icing on this cemetery cake is the Barricini family mausoleum nearby.

Każdy był lokalnożercą, nawet w pobliżu Nowego Jorku były świńskie farmy, a rozwożenie jedzenia po całym kraju było śmiesznym pomysłem.

Everyone was a locavore: even New York had pig farms nearby, and shipping food all over the place was a ridiculous notion.

Dobrze pamiętam, jak mieszkańcy terenów znajdujących się w pobliżu granic swych państw chcieli poznać parametry bezpieczeństwa pobliskich elektrowni jądrowych.

I remember very well how people living in areas close to national borders wanted to find out about the safety features of nearby nuclear power stations.

Działania niepożądane mogą być wynikiem nieprecyzyjnego wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A, co powoduje przemijające porażenie położonych w pobliżu grup mięśniowych.

Undesirable effects may occur from misplaced injections of Botulinum neurotoxin type A temporarily paralysing nearby muscle groups.

w pobliżu {przysł.} (też: na pieszo, na piechotę)

Prawdopodobieństwo, że zamieszkam w pobliżu elektrowni lub zakładów chemicznych -- co zresztą ma miejsce, jest pięciokrotnie większe.

I am five times more likely to live within walking distance of a power plant or chemical facility -- which I do.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "w pobliżu":

 

Podobne tłumaczenia

"w pobliżu" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w pobliżu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Najpierw twój przyjaciel Tod...... później Terry i znowu ty w pobliżu.

First, your friend Tod... then Terry Chaney, while you were at the scene.

Planowana jest budowa kilku takich elektrowni w pobliżu granicy z Litwą, Estonią i Polską.

Several such power plants are planned for the region in Lithuania, Estonia and Poland.

Jeśli byliście szczęściarzami, był tam telefon, zawieszony w pobliżu.

If you were lucky there was a public phone hanging in the corridor or somewhere.

Ponieważ, kiedy wino jest dobre, a w pobliżu jest człowiek, otwieram je.

Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.

W pobliżu mojego pojazdu spadła bomba... dość daleko, ale ten ogłuszający huk.

A bomb fell not far from my car -- well, far enough, but big noise.

Te konkretne, ciekawa rzecz, są 644 km na północ stąd, w pobliżu Barrow-in-Furness w Cumbrii.

These ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.

W kopalniach węgla, ten kanarek miał znajdować się w pobliżu górników.

In coal mines, this canary was supposed to be close to the miners.

W pobliżu były bomardowania, nie tak blisko, ale słychać było huk.

They were bombing -- not very close -- but you could hear the noise of the bombs.

23 lata temu po raz pierwszy odwiedziłam obozy w pobliżu Tindouf.

I visited the camps close to Tindouf for the first time 23 years ago.

Jednym z zadanych pytań było: "Czy w pobliżu mieszka ktoś innej rasy?"

One simple question they asked is, "Does anyone of the opposite race live in your neighborhood?"

Początek historii, gdzie to oznacza faceta, a to jest przechodząca w pobliżu dziewczyna z kucykiem.

The start of the story, where this means guy, and that is a ponytail on a passer-by.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C), należy unikać przechowywania leku w pobliżu komory zamrażalnika.

Store in a refrigerator (2°C – 8°C) away from the cooling element.

Ale najciekawszy obszar leży na północy, w pobliżu bieguna.

And we wanted to find out -- and we see all kinds of glacial features on it.

Ładunki niebezpieczne często przewożone są w pobliżu miast.

Dangerous goods are often transported in the vicinity of towns.

Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.

Insulin lispro is closely related to human insulin which is a natural hormone made by the pancreas.

I tak napotykasz zwierzęta żyjące w pobliżu mających temperaturę 500 stopni Celsjusza słupów wodnych.

And so, you're seeing animals that are living next to a 500-degree-Centigrade water plumes.

Jak widzicie, kilka z nich krąży teraz w pobliżu kursora.

You can see a few of them are swarming around the cursor right now.

Wśród państw położonych w pobliżu Unii Europejskiej region Bałkanów Zachodnich to szczególny przypadek.

The Western Balkans region is a special case among the countries which the European Union is close to.

Miałem przyjemność znaleźć się w pobliżu tej wielkiej kobry królewskiej, która schwytała jadowitą żmiję.

I had the pleasure of being close to this large king cobra who had caught a venomous pit viper.

Narażone są szczególnie dzieci i kobiety, gdyż to one przebywają w pobliżu paleniska.

Kids and women are especially affected by it, because they're the ones who are around the cooking fires.
 

Wyniki z forum

"w pobliżu" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-pobliżu · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.