Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w mniejszym stopniu"

 

"w mniejszym stopniu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 62

w mniejszym stopniu {przysłówek}

to a lesser extent {przysł.}

Metabolity są wydalane głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.

Metabolites are excreted mainly in the urine and to a lesser extent in the faeces.

Irbesartan jest metabolizowany głównie przez CYP2C9, a w mniejszym stopniu ulega glukuronidacji.

Irbesartan is mainly metabolised by CYP2C9 and to a lesser extent by glucuronidation.

Cmax i w mniejszym stopniu AUC zwiększają się nieproporcjonalnie po dawkach większych niż 40 mg.

Cmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.

Sitaksentanu sodu jest inhibitorem CYP2C9 oraz, w mniejszym stopniu, CYP2C19, CYP3A4/ 5 i CYP 2C8.

Sitaxentan sodium is an inhibitor of CYP2C9 and, to a lesser extent, CYP2C19, CYP3A4/ 5 and CYP2C8.

Metabolity są wydalane głównie z moczem (51 % podanej dawki) i w mniejszym stopniu z kałem.

Metabolites are excreted mainly in the urine (51 % of the dose), and to a lesser extent in the faeces.
to a lesser degree {przysł.}

Wszystkie metabolity są aktywne, lecz w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.

All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.

Wszystkie metabolity są biologicznie czynne, jednak w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.

All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.

Wydalanie Parathormon jest metabolizowany w wątrobie i w mniejszym stopniu w nerkach.

Elimination Parathyroid hormone is metabolised in the liver and to a lesser degree in the kidney.

Handel pomiędzy czterema partnerami wzrósł, choć w mniejszym stopniu niż pierwotnie oczekiwano.

Trade between the four partners has increased, although to a lesser degree than was initially expected.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"w mniejszym stopniu" - podobne tłumaczenia na angielski

 w

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w mniejszym stopniu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W mniejszym stopniu hamuje zapoczątkowaną przez kolagen agregację trombocytów.

To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.

Nie uważam, że teraz Parlament jest w mniejszym stopniu głosem Europy niż był wtedy.

I do not think that Parliament is any less the voice of Europe now than it was then.

Głównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.

It is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.

W mniejszym stopniu hamuje także agregację trombocytów wywołaną kolagenem.

To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.

(DE) Chodziło mi w mniejszym stopniu o rozporządzenie, a w większym - o wizję.

(DE) I was concerned less with the regulation and more with the vision.

W mniejszym stopniu hamuje wywoływaną kolagenem agregację trombocytów.

To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.

Wszystkie metabolity są aktywne, lecz w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.

All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.

W mniejszym stopniu bleomycyna wpływa również na syntezę RNA i białek.

In a lower degree bleomycin also affects the RNA and protein synthesis.

W mniejszym stopniu, hamuje również zlepianie się trombocytów wywołane obecnością kolagenu.

To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.

Wszystkie metabolity są biologicznie czynne, jednak w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.

All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.

u są również oporne na telitromycynę, jednak w mniejszym stopniu.

resistance mechanisms but to lesser extent than erythromycin.

Panie przewodniczący! Jestem w mniejszym stopniu dyplomatą niż większość moich kolegów w tej Izbie.

Mr President, I am less diplomatic than most of my colleagues in this House.

Atorwastatyna jest w mniejszym stopniu zależna od metabolizmu za pośrednictwem CYP3A4.

Atorvastatin is less dependent on CYP3A4 for metabolism.

Pacjenci ze stężeniem IgE poniżej 76 j. m. / ml w mniejszym stopniu odnieśli korzyść (patrz punkt 5. 1).

Patients with IgE lower than 76 IU/ ml were less likely to experience benefit (see section 5.1).

Metabolizm atorwastatyny w mniejszym stopniu zależy od izoenzymu CYP3A.

Atorvastatin is less dependent on CYP3A for metabolism.

Pod względem polityki wkład UE w mniejszym stopniu zasługuje na pochwałę.

Politically, the EU's contribution is less commendable.

Europa jako całość stała się w mniejszym stopniu pojedynczym narodem, niż mogłoby być w przeciwnym razie.

Europe as a whole has become even less of a single people than it might otherwise have been.

Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, ale w mniejszym stopniu niż związek macierzysty.

The metabolites display in-vitro antimicrobial activity but to a lower degree than the parent compound.

Dlatego w mniejszym stopniu musieliśmy się skoncentrować na aspektach technicznych, a w większym - na gospodarczych.

Therefore, we had to focus less on the technical aspects and more on the economic ones.

Możliwe jest takie dokonywanie redukcji emisji, które w mniejszym stopniu narazi je na załamania rynku i spekulację.

Reductions in emissions could be made in a way that makes them less exposed to market failure and speculation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-mniejszym-stopniu · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.