×Czy chodziło Ci o lądem?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w lutym"

Tłumaczenie

"w lutym" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o lądem?
Wyślij prośbę o dodanie tego tłumaczenia. Staramy się uzupełniać słownik o nowe hasła w ciągu 24 godzin.
Jeśli szukasz tłumaczenia całego zwrotu lub zdania, możesz zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"w lutym" - podobne tłumaczenia na angielski

 w

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w lutym" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W lutym, jak Państwu wiadomo, ogłosiliśmy konsultacje społeczne w tej sprawie.

You know that in February, we launched a public consultation on this subject.

Roczna stopa wzrostu M3 w marcu 2012 r. wyniosła 3,2%, w porównaniu z 2,8% w lutym.

The annual growth rate of M3 was 3.2% in March 2012, compared with 2.8% in February.

Rada zamierza przedyskutować przypadek Grecji. Mamy nadzieję, że nastąpi to w lutym.

The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.

Nowy mandat w lutym, a głosowanie parlamentarne w marcu - oto nasza propozycja.

A new mandate in February and Parliament's vote in March, that is what we are proposing.

Mamy nadzieję, że omówimy te ważne kwestie podczas wzmożonych rozmów w styczniu i w lutym.

We hope to discuss these important issues in an intensive dialogue in January and February.

Wyprawa rozpoczęła się w lutym zeszłego roku, Duży zespół wsparcia,.

And the expedition started in February last year. ~~~ Big support team.

A na tutejszej konferencji TED w lutym ich pasja i mistrzostwo zaparło nam dech w piersiach.

And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.

Oficjalnie nadal nie otrzymaliśmy wyników tej rewizji, która została przeprowadzona w lutym.

Officially, we still do not have these results yet. That was in February.

W lutym 2010 roku uruchomiono Forum TIK na rzecz efektywności energetycznej.

In February 2010 the ICT for Energy Efficiency Forum was launched.

W lutym 2011 r. Komisja zarejestrowała swój tysięczny znak jakości dla produktu żywnościowego.

In February 2011, the Commission registered its 1 000th quality food name.

W lutym 2009 roku przedstawiliśmy plan działania i od tamtej chwili podjęliśmy szereg środków.

We presented a plan of action in February 2009 and have since taken a number of measures.

Głosowanie odbędzie się w trakcie pierwszego posiedzenia w lutym.

The vote will take place during the first part-session in February.

Dokument ten zostanie opublikowany w pozostałych językach oficjalnych Wspólnoty w lutym 2005 r.

This document will be published in the other official Community languages in February 2005.

Taki będzie główny cel szczytów Rady Europejskiej w lutym i marcu przyszłego roku.

That will be the main objective of the European Council meetings of February and March next year.

Powinniśmy ruszyć z pracami nad tą rezolucją, ponieważ za wszelką cenę należy ją uchwalić w lutym.

We should like to move a resolution on Haiti, which must, at all costs, be decided in February.

Panie Przewodniczący! W lutym pojechałem do Sri Lanki z delegacją ds. stosunków z Azją Południową.

Mr President, in February, I went to Sri Lanka with the Delegation for Relations with South Asia.

W lutym przyjąłem tutaj wizytę 60 Koptów apelujących o pomoc.

Last February, I received 60 Copts here and they called out for help.

W lutym 2009 była tam głośna sprawa zwana "Uciec przed kotem".

There was a big case in February 2009 called "Elude the Cat."

Następnie w lutym 2007 r. zatwierdzono dodatkowy wniosek dotyczący stosowania pasty doustnej u koni.

The extension application for the oral paste in horses was subsequently approved in February 2007.

W lutym 2007 roku w Monachium miała miejsce prapremiera sztuki „Die Probe” („Próba”) Lukasa Bärfussa.

This was followed in February 2007 by the world premiere of Lukas Bärfuss's "The Proof" at Munich.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył przewód sądowy za co należą sie gratulacje., Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo , rozziew, wychwalać, odtąd

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-lutym · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.