×Czy chodziło Ci o lądem?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Search for the most beautiful word
surplus reserve
rehabilitative

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w lutym"

Tłumaczenie

"w lutym" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o lądem?
 

Podobne tłumaczenia

"w lutym" - podobne tłumaczenia na angielski

 w

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w lutym" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W lutym, jak Państwu wiadomo, ogłosiliśmy konsultacje społeczne w tej sprawie.

You know that in February, we launched a public consultation on this subject.

Roczna stopa wzrostu M3 w marcu 2012 r. wyniosła 3,2%, w porównaniu z 2,8% w lutym.

The annual growth rate of M3 was 3.2% in March 2012, compared with 2.8% in February.

Rada zamierza przedyskutować przypadek Grecji. Mamy nadzieję, że nastąpi to w lutym.

The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.

Nowy mandat w lutym, a głosowanie parlamentarne w marcu - oto nasza propozycja.

A new mandate in February and Parliament's vote in March, that is what we are proposing.

Mamy nadzieję, że omówimy te ważne kwestie podczas wzmożonych rozmów w styczniu i w lutym.

We hope to discuss these important issues in an intensive dialogue in January and February.

Wyprawa rozpoczęła się w lutym zeszłego roku, Duży zespół wsparcia,.

And the expedition started in February last year. ~~~ Big support team.

A na tutejszej konferencji TED w lutym ich pasja i mistrzostwo zaparło nam dech w piersiach.

And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.

Oficjalnie nadal nie otrzymaliśmy wyników tej rewizji, która została przeprowadzona w lutym.

Officially, we still do not have these results yet. That was in February.

W lutym 2010 roku uruchomiono Forum TIK na rzecz efektywności energetycznej.

In February 2010 the ICT for Energy Efficiency Forum was launched.

W lutym 2011 r. Komisja zarejestrowała swój tysięczny znak jakości dla produktu żywnościowego.

In February 2011, the Commission registered its 1 000th quality food name.

W lutym 2009 roku przedstawiliśmy plan działania i od tamtej chwili podjęliśmy szereg środków.

We presented a plan of action in February 2009 and have since taken a number of measures.

Głosowanie odbędzie się w trakcie pierwszego posiedzenia w lutym.

The vote will take place during the first part-session in February.

Dokument ten zostanie opublikowany w pozostałych językach oficjalnych Wspólnoty w lutym 2005 r.

This document will be published in the other official Community languages in February 2005.

Taki będzie główny cel szczytów Rady Europejskiej w lutym i marcu przyszłego roku.

That will be the main objective of the European Council meetings of February and March next year.

Powinniśmy ruszyć z pracami nad tą rezolucją, ponieważ za wszelką cenę należy ją uchwalić w lutym.

We should like to move a resolution on Haiti, which must, at all costs, be decided in February.

Panie Przewodniczący! W lutym pojechałem do Sri Lanki z delegacją ds. stosunków z Azją Południową.

Mr President, in February, I went to Sri Lanka with the Delegation for Relations with South Asia.

W lutym przyjąłem tutaj wizytę 60 Koptów apelujących o pomoc.

Last February, I received 60 Copts here and they called out for help.

W lutym 2009 była tam głośna sprawa zwana "Uciec przed kotem".

There was a big case in February 2009 called "Elude the Cat."

Następnie w lutym 2007 r. zatwierdzono dodatkowy wniosek dotyczący stosowania pasty doustnej u koni.

The extension application for the oral paste in horses was subsequently approved in February 2007.

W lutym 2007 roku w Monachium miała miejsce prapremiera sztuki „Die Probe” („Próba”) Lukasa Bärfussa.

This was followed in February 2007 by the world premiere of Lukas Bärfuss's "The Proof" at Munich.
 

Wyniki z forum

"w lutym" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-lutym · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.