Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w innym miejscu"

 

"w innym miejscu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 34

w innym miejscu {przysłówek}

w innym miejscu {przysł.} (też: gdzie indziej, do innego miejsca)

elsewhere {przysł.}

Udało się to w innym miejscu w Europie - dlaczego więc w końcu nie na Bałkanach?

It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?

Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.

We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.

Jest to problem globalny i w innym miejscu należy się nim zająć.

This is a global problem and should be dealt with elsewhere.

Wszystkie mogą jednak obecnie skorzystać z wyników badań oraz struktur już istniejących w innym miejscu.

However, all of them can now benefit from research findings and the structures already in place elsewhere.

Takie porozumienie można było łatwiej osiągnąć na Bali, w Indonezji, niż w innym miejscu na naszej planecie.

Such an agreement was easier to reach in Bali, Indonesia, than elsewhere on our planet.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"w innym miejscu" - podobne tłumaczenia na angielski

 w

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w innym miejscu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.

If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.

Jeśli w strzykawce pojawi się krew, należy wyjąć igłę i wykonać wkłucie w innym miejscu.

If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.

Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na

Apply a new patch as described above but on another part of the skin.

Jeśli nie, ludzie opuszczą przywódcę, i założą osady w innym miejscu.

If not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.

Jeśli w strzykawce pojawi się krew, należy wyjąć igłę i wykonać ponowne wkłucie w innym miejscu.

If you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.

Ale jesteśmy na tej wspólnej drodze pojednania już w innym miejscu.

However, although we are on this common road of reconciliation, we are, today, in a different place.

Zwiększa to możliwości ukrycia aktywów w innym miejscu.

That means that the opportunities to hide assets on the other side of the hill are steadily growing.

Każdy system transdermalny należy nakleić w innym miejscu na skórze.

A new skin area must be selected for each application.

Płacą składki na zabezpieczenie społeczne w innym miejscu niż to, gdzie będą odbierać korzyści później.

They pay their social security contributions in another place than where they will reap the benefits later.

Za każdym razem wykonywać wstrzyknięcie w innym miejscu, aby nie doprowadzić do bolesności w jednym miejscu.

Change the place that you inject each time so that you do not become sore in one area.

Każdy z nich osiedlił się w innym miejscu na ziemi.

And they all moved to different parts of the planet.

Jeśli nie ma możliwości ponownego naklejenia tego samego plastra, należy nakleić nowy plaster w innym miejscu.

If the same patch cannot be reapplied, a new patch should be applied to another location.

Na świecie jest 700 milionów ludzi, którzy twierdzą, że chcą osiedlić się na stałe w innym miejscu.

Around the world, there's 700 million people who say they'd like to move permanently someplace else right now.

Plaster pozostaje na skórze przez trzy lub cztery dni, po czym zastępuje się go nowym plastrem w innym miejscu.

The patch remains on the skin for three or four days and is then replaced by a new patch in a different place.

Każdego dnia, iniekcji należy dokonać w innym miejscu.

A new injection site should be used each day.

Plaster pozostawia się na skórze przez 24 godziny, po czym zastępuje się go nowym plastrem naklejanym w innym miejscu.

The patch remains on the skin for 24 hours and will then be replaced by a new one at a different site of application.

Plaster pozostawia się na skórze przez 24 godziny, po czym zastępuje się go nowym plastrem naklejanym w innym miejscu.

The patch remains on the skin for 24 hours and is then replaced by a new one in a different place.

Możesz też przeciągać arkusze i upuszczać je w innym miejscu, klikając karty arkuszy i przeciągając je do odpowiedniego miejsca.

You can also drag and drop sheets by clicking and dragging a sheet tab until it is in the location you'd like.

Pan poseł się ukrył w innym miejscu.

You were hiding somewhere else.

System aukcji prowadzi jedynie do usunięcia zanieczyszczeń z Europy i składowania ich w innym miejscu, a u nas przyczynia się do bezrobocia.

An auction simply takes pollution away from Europe, dumps it somewhere else, and brings us unemployment.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

volta · Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w-innym-miejscu · w.k.k.w. · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.