Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "uszy"

 

"uszy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 28

uszy {rzeczownik}

uszy {niemęskoos.}

ears {l.mn.}

Widzi wiele rzeczy, a wszakże nie zrozumiewa; otworzone ma uszy, wszakże nie słyszy.

Thou seest many things, but thou observest not; his ears are open, but he heareth not.

Te uszy są oczywiście bardzo ważnym wskaźnikiem stanu emocjonalnego konia.

The ears are obviously a very important emotional indicator of the horse.

I wnet się otworzyły uszy jego, i rozwiązała się związka języka jego, i wymawiał dobrze.

And his ears were opened, and the bond of his tongue was loosed, and he spake plain.

I nie będą się błąkać oczy widzących, i uszy słuchających pilnie słuchać będą.

And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.

Słuchajcież z pilnością mowy mojej, a powieść moja niech przyjdzie w uszy wasze.

Hear diligently my speech, And let my declaration be in your ears.

ucho {rzeczownik}

ucho {n.} (też: konfident)

ear {rzecz.}

Kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu, i modlitwa jego jest obrzydliwością.

He that turneth away his ear from hearing the law, Even his prayer is an abomination.

I otwiera im ucho, aby przyjęli karanie, a mówi, aby się nawrócili od nieprawości.

He openeth also their ear to instruction, And commandeth that they return from iniquity.

Wyrwie utrapionego z utrapienia jego, a otworzy w uciśnieniu ucho jego.

He delivereth the afflicted by their affliction, And openeth their ear in oppression.

Każdy z nich kontroluje albo ucho, każde z osobna, albo głowę i porusza nią w górę i w dół.

Each one of them operates either an ear, separately, or the head, up and down.

Ucho (nie stwierdzono częstych ani niezbyt częstych działań niepożądanych); rzadko: ból uszu.

Ear (no effects were found to be common or uncommon); rare: ear pain.

ucho {n.} (też: oko, oczko)

eye {rzecz.}

Przedtem tylko ucho słyszało o tobie; ale teraz oko moje widzi cię.

I had heard of thee by the hearing of the ear; But now mine eye seeth thee:

Ucho, które słyszy, i oko, które widzi, Pan to oboje uczynił.

The hearing ear, and the seeing eye, Jehovah hath made even both of them.

Bo ucho słuchające błogosławiło mię, a oko widzące dawało o mnie świadectwo,

For when the ear heard [me], then it blessed me; And when the eye saw [me], it gave witness unto me:

Snadniej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do królestwa Bożego.

It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

A jeźliby rzekło ucho: Ponieważem nie jest okiem, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała?

And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; it is not therefore not of the body.

ucho {n.}

lug {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

ucho {n.} [żegl.] (też: oko)

becket {rzecz.} [żegl.]

ucho {n.}

lughole {rzecz.} [Bryt.] [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ucho":

 

Podobne tłumaczenia

"uszy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "uszy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Maszli tedy rozum, słuchaj tego, a przyjmuj w uszy swe głos mowy mojej.

If now [thou hast] understanding, hear this: Hearken to the voice of my words.

Nie można nakładać dodatkowych kar finansowych na kraj, który już jest zadłużony po uszy.

You cannot impose additional monetary penalties on a country that is already heavily in debt.

Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekłół uszy; całopalenia i ofiary za grzech nie żądałeś.

Then said I, Lo, I am come; In the roll of the book it is written of me:

Pomyśleliśmy, a gdyby tak „zatkać" bakteriom „usta” i „uszy”?

We thought, what if we made these bacteria so they can't talk or they can't hear?

Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich;

The face of Jehovah is against them that do evil, To cut off the remembrance of them from the earth.

I zaczął rzecz swą temi słowy: Wstań Balaku, a słuchaj: przyjmij w uszy swe słowa moje, synu Seforów.

And he took up his parable, and said, Rise up, Balak, and hear; Hearken unto me, thou son of Zippor:

A wszakżeś rzekł w uszy moje, i słyszałem głos słów moich.

Surely thou hast spoken in my hearing, And I have heard the voice of [thy] words, [saying],

RG: Może pamiętasz, zakochaliśmy się w sobie po uszy.

RG: You may remember, we fell head over heels in love.

W porządku. ~~~ Pewnie obił wam się o uszy termin wzajemna zależność który odnosi się do współczesnego świata.

You've probably heard the term "interdependence" applied to the modern world.

Kierownik musiał widzieć, że wpadł po uszy.

Well, the foreman could see he was in over his head, I guess.

Słuchajcie tego wszystkie narody; bierzcie to w uszy wszyscy mieszkający na okręgu ziemi

Both low and high, Rich and poor together.

No dobra, niech będzie, siedzę po uszy w gównie.

Yeah, okay, I'm caught up in that shit.

I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mię czyhają; o złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje.

The righteous shall flourish like the palm-tree: He shall grow like a cedar in Lebanon.

Na własne uszy słyszałem, jaka była wasza propozycja.

I myself heard your proposals.

Wyobraźmy sobie, nie samo słowo lecz zająca Długie uszy łapy pomagają nam wyobrazić sobie, uczucie kicania drżenia

The hare itself, the animal -- not a cat, not a dog, a hare -- why a hare? ~~~ Because think of the picture -- not the word, the picture.

Mają małe uszy, ale świetny słuch.

And they're similar.

Tak samo, kiedy słuchamy muzyki, zakładamy, że uszy to jedyna droga, Tak samo, kiedy słuchamy muzyki, zakładamy, że uszy to jedyna droga, że tak doświadcza się muzyki.

In the same way that when we listen to music, we assume that it's all being fed through here. ~~~ This is how we experience music.

Wyobraźcie sobie, co to oznacza dla waszego osobistego bezpieczeństwa, jeśli uzbrojone po uszy społeczeństwo będzie coraz bardziej wściekłe o to, dlaczego dopuszczono do takiej sytuacji.

Imagine what it means for your personal security as a heavily armed civilian population gets angrier and angrier about why this was allowed to happen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.