Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ulotka"

 

"ulotka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 137

ulotka {rzeczownik}

ulotka {f.} (też: listek)

leaflet {rzecz.}

ULOTKA INFORMACYJNA DRAXXIN 100 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

PACKAGE LEAFLET DRAXXIN 100 mg/ ml solution for injection for cattle and pigs

Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie i ulotka dla pacjenta zaproponowane

The Summary of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the

Zawiera rycynowy glicerol makrogolu, sorbitol oraz etanol (patrz Ulotka dla pacjenta)

Contains macrogolglycerol ricinoleate, sorbitol and ethanol (see package leaflet)

59/ 64 ULOTKA INFORMACYJNA Dicural 50 mg/ ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła

59/ 64 PACKAGE LEAFLET Dicural 50 mg/ ml, solution for injection for cattle

14/ 18 [ Version 6 ULOTKA INFORMACYJNA Equilis Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni

13/ 16 PACKAGE LEAFLET FOR Equilis Te, suspension for injection, for horses

ulotka {f.} (też: broszura)

brochure {rzecz.}

ulotka {f.} [mark.]

handout {rzecz.} [mark.]

ulotka {f.}

flier (handbill) {rzecz.}

ulotka {f.} (też: okólnik)

flyer {rzecz.}

ulotka (reklamowa) {f.} [mark.]

handbill {rzecz.} [mark.]

ulotka {f.}

flysheet {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ulotka":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ulotka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

ANEKS III ole nia na do pu sz cz e OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

LABELLING lon ge ra uth ori sed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

ANEKS III ol en ia na do pu sz c OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

LABELLING lo n ge ra ut ho ris ed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

If you have further questions, please ask your doctor or your pharmacist.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Liprolog 100 U/ml solution for injection in cartridge (insulin lispro)

Do każdego rodzaju insuliny dołączona jest inna ulotka dla pacjenta.

But your doctor will have told you exactly how much to use, when to use it, and how often.

niego odpadów zamieszczone są na ulotce dołączonej do opakowania. ne

Precautions for disposal of unused product or waste material see package insert. tn

Po przypadkowym spożyciu należy wezwać lekarza i pokazać ulotkę informacyjną.

In case of accidental ingestion seek medical advice immediately and show label to physician.

W wyniku tego Komitet uznał, że w Charakterystyce produktu leczniczego i Ulotce dla pacjenta

The Committee, as a consequence, concluded that the following information should be included

W przypadku samodzielnego podawania leku GONAL- f, należy uważnie przeczytać poniższą ulotkę:

If you administer GONAL-f to yourself, please carefully read the following instructions:

Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne - przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Accidental injection is dangerous – see package insert before use.

Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne – przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.

Accidental injection is dangerous – see package insert before use

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

Te działania niepożądane są opisane w ulotce dla pacjenta dotyczącej cisplatyny.

Those effects are described in the cisplatin patient information.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne – przed stosowaniem zapoznaj się z ulotką dołączoną

Accidental injection is dangerous – see package insert before use.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

You must also keep a close watch on your blood sugar levels by testing your blood glucose often.

Przed zastosowaniem { Nazwa własna } krem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce.

Do not use for other skin conditions. < Invented Name > cream is for external use only.

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

Już wyjaśniam. ~~~ Ulotkę zignorujemy. ~~~ Rząd musi je tam wsadzać, pewnie żeby nas zmylić.

Ignore the instructions, that's what the government has to put in there to confuse you, I'm sure.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.