Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "udowodnienie"

Wyniki dla "udowodnić". "udowodnienie" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"udowodnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-18 z 18

udowodnić {czasownik}

udowodnić {czas.} (też: dowieść, udowadniać, potwierdzać, dokazać)

Zwycięzca nie zawsze ma rację, choć zawsze próbuje udowodnić, że ma rację.

The victor is not always right, although they always try to prove they are right.

Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.

If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.

Dzieje się tak dlatego, że trudno jest udowodnić, że świadczone usługi były złej jakości.

This is because it is difficult to prove that the service rendered was of poor quality.

Rząd w Katmandu musi udowodnić, że jest w stanie oprzeć się wpływom Chin.

The government in Kathmandu must prove that it can liberate itself from Chinese influence.

Panie i panowie! Chcecie udowodnić wyborcom, że odpowiedzialnie zarządzacie ich pieniędzmi.

Ladies and gentlemen, you want to prove to the voters that you manage their funds responsibly.

udowodnić {czas.}

Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "udowodnienie".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "udowodnić":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "udowodnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jednak istnienie karteli a udowodnienie, że istnieją, to dwie różne sprawy.

Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.

Zbliżają się igrzyska olimpijskie, które są dla Chin dobrą okazją na udowodnienie prawdziwego zapału do reform.

The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.

Teraz jest czas na przyjęcie proaktywnej postawy wobec dostępu do rynku, udowodnienie, że bariery w handlu nikomu nie pomogą.

Now is the time to be proactive about market access, to make the case that trade barriers will help nobody.

Jest to obszar ułatwiający dążenie do modernizacji i zrównoważonego wzrostu, a także udowodnienie pewnej solidarności.

This is an area that facilitates the pursuit of modernisation and sustainable growth as well as demonstrating some solidarity.

Dziękuję obojgu państwu za udowodnienie takiej możliwości, co świadczy o słuszności tego, o co wielu z nas od tak dawna zabiegało.

Thank you both for demonstrating that, which has made the point that many of us have long sought to make.

Podmiot aplikujący został także poproszony o udowodnienie korzystnego wpływu perindoprilu poza efektem redukcji ryzyka zawału serca.

The Applicant was also requested to justify the beneficial effect of Perindopril beyond a mere reduction of MI.

Preparat Valtropin został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym (Humatrope).

Valtropin was studied to show that it is comparable with the reference medicine, Humatrope.

Jeżeli chodzi o udowodnienie wiarygodności, konieczne jest faktyczne zapewnienie tych 7,2 miliarda euro przed konferencją w Meksyku.

In terms of showing credibility, the EUR 7.2 billion must actually be realised before Mexico.

Preparat Biograstim został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.

Biograstim was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.

Preparat Tevagrastim został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.

Tevagrastim was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.

Preparat Ratiograstim został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.

Ratiograstim was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.

Uważam, że dla Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma objęcie wiodącej roli i udowodnienie, że ta kwestia stanowi dla nas istotny priorytet.

I believe that it is extremely important for the European Union to show leadership and the high priority that we attach to this issue.

Preparat Filgrastim ratiopharm został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.

Filgrastim ratiopharm was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.

Musimy być stanowczy, aby przekonać Chiny, że w ich najlepszym interesie leży udowodnienie pełnego poszanowania praw człowieka we wszystkich możliwych aspektach.

Determined to convince China that it is in its own best interest to establish full respect for human rights across the board.

Oczywiste jest, że producenci i importerzy powinno odpowiadać za udowodnienie, że produkt jest nieszkodliwy. Dodam, że, o ile się nie mylę, tak właśnie uważa większość konsumentów.

I would add that, wrongly perhaps, this is what most consumers already believe.

Ponieważ wyroby te podlegają swobodnemu importowi, udowodnienie ich kraju pochodzenia wydaje się niepotrzebne, jednakże istnieją wątpliwości dotyczące tego upraszczającego działania.

Since these products can be freely imported, proving their origin is apparently unnecessary, but there are still some doubts about this facilitating measure.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.