polsko-angielskie tłumaczenie słowa "uczyć się"

PL uczyć się polskie tłumaczenie

volume_up
uczyć się {czas. zwr.}

PL uczyć się
volume_up
[uczę się|uczyłbym się] {czasownik zwrotny}

uczyć się (też: poznać, poznawać, zauważyć, doświadczyć)
Presja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
Powinniśmy koordynować płaszczyznę współpracy i uczyć się od siebie nawzajem.
We must coordinate our cooperation and learn from each other.
Rząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
uczyć się (też: badać, przerabiać, przerobić, kształcić się)
Uważam, że przedstawiciele mniejszości powinni uczyć się języka większości i vice versa.
I believe that it is not only minorities who should have to study the language of the majority, but also vice versa.
Uważam, że trzeba także zwrócić uwagę na młodzież, która chce uczyć się w innych krajach Unii Europejskiej.
I think attention should also be paid to young people who want to study in other Member States of the European Union.
Państwa członkowskie mogą uczyć się od Szwecji i innych krajów skandynawskich i podjąć podobne działania.
The Member States that so wish may do well to study Sweden and other Scandinavian countries and copy the measures that they have taken.

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "uczyć się"

uczyć czasownik
English
się zaimek
odezwać się czasownik

Przykłady użycia - "uczyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishuczyć się angielskiego
Polishuczyć się języka angielskiego
Polishuczyć się na błędach
Polishuczyć się na błędach
Polishuczyć się na własnych błędach
Polishuczyć się na własnych błędach
Polishuczyć się na własnych błędach
Polishuczyć się na własnych błędach
Polishuczyć się na cudzych błędach
Polishuczyć się o czymś
Polishuczyć się od podstaw
Polishuczyć się czegoś na pamięć
PolishDrugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Polish. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.
Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
PolishMusimy przyjrzeć się, jak inne kraje UE radzą sobie z tymi sprawami i uczyć się od nich.
We must look at how other EU countries deal with these issues and learn from them.
PolishJeśli nie będziecie uczyć się na błędach, jesteście skazani na powtarzanie ich.
If you do not learn from your mistakes, you are doomed to repeat them.
PolishCzęsto rodzice nie mogą po prosty się uczyć, ponieważ nie mają gdzie zostawić swoich dzieci.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
PolishPresja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
PolishBo dopiero zaczynamy uczyć się o tym, skąd pochodzimy i czym jesteśmy.
Because we're just beginning to learn where we came from and what we are.