Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "tym bardziej"

 

"tym bardziej" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 284

tym bardziej {przysłówek}

tym bardziej {przysł.} (też: co więcej)

a fortiori {przysł.} [form.]

tym bardziej {przysł.} (też: tym)

all the more {przysł.}

Jest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.

This is all the more significant because of the current economic crisis.

W rzeczywistości tym bardziej należy zapewnić, że zrealizujemy główne jej cele.

It is, in fact, all the more reason to ensure that we deliver on the Strategy's key aims.

Jeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.

If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.

Tym bardziej, że powszechne jest przekonanie, że jest pusta w większym stopniu niż tylko 5 %.

All the more so, because there is a widespread belief that it is more than just 5% empty.

Jeśli są wątpliwości, to tym bardziej kary tej nie wolno stosować.

If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "tym bardziej":

 

Podobne tłumaczenia

"tym bardziej" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tym bardziej" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I im większy odnoszą sukces, i im więcej mają władzy, tym bardziej są nieszczęśliwi.

And the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.

Jednakże im silniejsza staje się Rosja, tym bardziej powinniśmy mówić jednym głosem.

However, the stronger Russia becomes, the more we should speak with one voice.

Im dalej na południe i wschód tym bardziej rozprzestrzenia się kultura korupcji.

The further we go to the south and east, the worse the culture of corruption becomes.

Podkreślenie roli uniwersytetów w tym kontekście jest bardziej niż uczciwe.

It is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.

W związku z tym rezolucja ta jest bardziej istotna niż to prawdopodobnie uznano.

Accordingly, this resolution is more important than is probably recognised.

Tym bardziej nie chciałabym, aby nasze podstawowe prawo do prywatności było łamane.

Still less do I want to see our fundamental privacy rights being violated.

Im bardziej bezkarni będą się czuć, tym bardziej będzie wzrastała ich liczba.

The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.

Dlatego tym bardziej konieczne jest szybkie przyjęcie odpowiednich reguł rynkowych.

It is therefore even more important to adopt appropriate rules for the markets quickly.

Poza tym wniosek umożliwi bardziej efektywną współpracę między policją różnych krajów.

Besides, this proposal will allow for more effective cooperation between police forces.

Nie jest to wina ani Parlamentu Europejskiego, ani tym bardziej Komisji.

That is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.

Nie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.

I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.

Jesteśmy ich przyjaciółmi, ale nie chcemy być ich wasalami, a tym bardziej sługusami.

We are their friends, but we do not wish to be their vassals and still less their lackeys.

Ale jest i druga rzecz -- a im jestem starszy tym bardziej jestem przekonany, że to prawda.

But the second part of it -- and the older I get, the more convinced I am that that's true.

Przedsiębiorstwa nie będą w stanie go spłacić, a tym bardziej budżety państw członkowskich.

Businesses will not be able to pay it, Member States' budgets even less so.

Wnioski w tym sprawozdaniu pogarszają tym bardziej i tak już poważne problemy integracyjne.

The proposals in this report will only make the already serious integration problems worse.

Wszystkie zawsze kończą jako fotografie, albo, jak w tym przypadku, bardziej jako akwaforty.

These always end up being a photograph at the end, or more like an etching in this case.

A im mniej się z nimi stykamy, tym bardziej urzekające się nam wydają.

The less experience we have with them, the more glamorous they are.

Tym bardziej musimy działać zgodnie z prawdą i zdecydowanie, działać przejrzyście i z odwagą.

That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.

Dążenie do uproszczeń za wszelką cenę czasem grozi tym, że sprawy bardziej się skomplikują.

In seeking always to simplify, there is sometimes the risk of making things more complicated.

Ani odysei do naszego Księżyca, tym bardziej do księżyców Jowisza.

And there is no odyssey to our own moon, much less the moons of Jupiter.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

tykwa · tylda · tyle · tylec · tylekroć · tylka · tylko · tylno-boczny · tylny · tym · tym-bardziej · Tymbark · tymczasem · tymczasowo · tymczasowość · tymczasowy · tymianek · tymocyt · Tymoteusz · tympanon · tynk

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.