Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "taryfa"

 

"taryfa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-15 z 15

taryfa {rzeczownik}

taryfa {f.} (też: wysokość, wskaźnik, współczynnik)

rate {rzecz.}

taryfa {f.} (też: waga, skala, łuska, gama)

scale {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "taryfa":

 

Podobne tłumaczenia

"taryfa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "taryfa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jak nawiązujesz połączenie przez sieć GSM, opłata jest naliczana zgodnie z taryfą operatora.

So if you start a call on your cellular network and you come home, you keep being billed.

Państwa członkowskie ustanawiają zharmonizowaną taryfę celną dla węgla i stali.

Member States set into place a harmonised tariff for coal and steel.

Dzięki temu europejscy rybacy byliby chronieni rozsądną i elastyczną taryfą celną, jak również oznakowaniem ekologicznym.

In this way, European fishermen would be protected by a reasonable and flexible tariff as well as by an ecolabel.

Ich istota musi odnowić pierwszeństwo Wspólnoty oraz przywrócić ducha traktatu rzymskiego, który ustanowił wspólną taryfę zewnętrzną.

They must restore the Community preference and revive the spirit of the Treaty of Rome, which established the common external tariff.

Kontyngent taryfowy spełnia bardzo istotną rolę, ponieważ przemysł fermentacyjny musi pozostać konkurencyjny na rynkach międzynarodowych.

The tariff quota serves a very important function, because the fermentation industry must remain internationally competitive.

Mickey, bierz taryfę.

Mickey, get your cab.

Pan komisarz powiedział, że spadek ten został przewidziany w związku z porozumieniem genewskim; miejmy na uwadze że, ta taryfa wynosi 114 euro.

The Commissioner said that it was provided for in relation to the Geneva Agreement; let us bear in mind that this tariff is EUR 114.

Osiemnaście miesięcy przed przewidzianym terminem zniesione zostają cła na towary przemysłowe i wprowadzona zostaje wspólna taryfa celna.

Customs duties between the member states on industrial goods are completely abolished, 18 months ahead of schedule, and a common external tariff is introduced.

Wiadomości tekstowe objęte taryfą roamingową, które wysyłane są w chwili wejścia klienta w sieć zagraniczną, będą obejmować także odniesienie do unikalnego numeru alarmowego 112.

Text messages charged on a roaming tariff, which are sent once the consumer enters a foreign network, will also include a reference to the unique emergency number 112.

Ta sprawa pozostawia wiele do życzenia, nawet w krajach, które uważają się za "motory” integracji, zwłaszcza, gdy mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony Komisji Europejskiej.

This area leaves much to be desired, even in countries that think of themselves as the 'engines' of integration, particularly when they can count on a lenient tariff from the European Commission.

    Ustęp 2 nie ma zastosowania do krajów i terytoriów, które z racji ich szczególnych zobowiązań międzynarodowych, którymi są związane, stosują już niedyskryminacyjną taryfę celną.5.

Paragraph 2 shall not apply to countries and territories which, by reason of the particular international obligations by which they are bound, already apply a non-discriminatory customs tariff.5.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

tarnik · tarnina · tarować · tarpan · tarragon · tarta · tartak · tarteletka · tartinka · tarty · taryfa · taryfikator · taryfy · tarzać · tarło · tasak · tasergal · tasiemcowy · tasiemczyca · tasiemiec · tasiemka

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.