Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "tak samo jak"

Tłumaczenie

"tak samo jak" tłumaczenie angielskie

 

Podobne tłumaczenia

"tak samo jak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tak samo jak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Komisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.

The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.

Unia Europejska potrzebuje Rosji tak samo, jak Gruzji, o ile nie bardziej.

The European Union needs Russia as much as it needs Georgia, if not more.

Sprawozdanie pana posła Arifa pełne jest dobrych intencji tak samo jak droga do piekła.

The report by Mr Arif is paved with good intentions, as is the road to hell.

Tak samo jak rodzina z małymi dziećmi, my również musimy wybierać nasze priorytety.

Just as in a family with young children, we must decide on our priorities here as well.

W ciągu ostatnich 50 lat, łowiliśmy ryby bez opamiętania tak samo, jak wycinaliśmy lasy.

For the past 50 years, we've been fishing the seas like we clear-cut forests.

Moja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie.

My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.

Wszystkie języki są równe, tak samo jak równe są wszystkie istoty ludzkie.

All languages are equal, the same way that all human beings are equal.

Nie dam się jednak ogłupić, tak samo jak nie da się ogłupić wielu moich kolegów.

Well I am not fooled, and many of my colleagues are not fooled either.

Tak samo jak pan Gauzès i inni, chciałabym zadać Komisji trzy pytania.

There are three questions I want to ask the Commission, like Mr Gauzès and others.

Gwiazdy okrążają czarną dziurę tak samo jak planety okrążają słońce.

Stars will orbit the black hole in the very same way that planets orbit the sun.

Tak samo, jak ważne jest połączenie aspektów cywilnych i wojskowych.

The combination of civil and military aspects is of major importance.

Tak samo jak pani De Keyser sądzę, że ich jedynym celem jest uprawomocnienie obecnego rządu.

Like Mrs De Keyser, I think that their sole purpose is to legitimise the government in place.

Wciąż żyją tak samo jak dawniej, choć ich wrogowie dawno zniknęli.

They still do what they've done for ages, their enemies long gone.

Współczucia nie można zredukować do świętości tak samo jak nie można go zredukować do litości.

Compassion can't be reduced to sainthood any more than it can be reduced to pity.

Tak samo jak ma to korzyści dla zwierząt, tak też daje korzyści ludziom.

Just like there's benefits to animals, there's benefits to humans.

Panie przewodniczący! Nie cierpię ekstremizmu tak samo jak każdy.

on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, I detest extremism as much as anyone.

Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.

Your users care about your community and are annoyed by spam too.

Liczymy na bardzo ścisłą współpracę, tak samo jak to miało miejsce w przeszłości.

We hope to be very closely involved, as we have been in the past.

Związki mają swoją rolę do odegrania w demokracji społecznej, tak samo jak przywódcy polityczni.

The unions have a role of social democracy, just as political leaders do.

Chcemy demokracji w Rosji tak samo, jak chcą jej sami jej obywatele.

We want to see democracy in Russia, just as much as the citizens of Russia want this themselves.
 

Wyniki z forum

"tak samo jak" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tajnik · tajność · tajny · tajpan · tajpejski · Tajski · Tajwan · Tajwańczyk · tajwański · tak · tak-samo-jak · taki · takielarz · takielować · takielunek · takiż · taklować · tako · takowy · takoż · taksa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.