Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "tabela"

 

"tabela" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 71

tabela {rzeczownik}

tabela {f.} [komp.]

table {rzecz.} [komp.]

Końcowa analiza skuteczności objęła 810 pacjentów (403 R- FC, 407 FC) (Tabela 6).

A total of 810 patients (403 R-FC, 407 FC) were analyzed for efficacy (Table 6).

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

Tabela 11 Indukcja remisji klinicznej i odpowiedzi na leczenie (odsetek pacjentów)

Table 11 Induction of Clinical Remission and Response (Percent of Patients) Week 4

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą.

For adult patients, refer to the following table and adjust the dose as indicated.

Duże krwawienie występuje dużo częściej w miejscu nakłucia powłok (patrz tabela 3).

Major bleeding occurred most frequently at the sheath puncture site (see Table 3).

tabela {f.} (też: tabelka, stół, rubryka)

table {rzecz.}

tabela {f.} (też: karta, tabelka, wykres)

chart {rzecz.}

Patrz tabela 1 z przelicznikami dawek oraz tabele 2 i 3 służące do określania dawki.

See Table 1 for a conversion chart and Tables 2 and 3 for the dose determination charts.

Poniższa tabela pomoże określić, czy dana osoba ma nadwagę i czy alli jest dla niej wskazany.

The chart below will help you find out whether you are overweight and whether alli is right for you.

Poniższa tabela przedstawia funkcje Google Maila obsługiwane w zależności od wybranego sposobu dostępu.

Use the chart below to see which Google Mail features are supported for each of the different access choices.

Poniższa tabela wskazuje sposób określenia docelowej ilości tłuszczu w oparciu o ilość kalorii, jaka może być spożyta dziennie.

The following chart shows how to set your fat target based on the amount of calories you are allowed per day.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "tabela":

 

Podobne tłumaczenia

"tabela" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tabela" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

znacząco wyższy niż u pacjentów otrzymujących ≤ 10, 6 mg/ kg mc. rybawiryny (Tabela 6).

Sustained virological response (% patients HCV negative) PegIntron monotherapy

Poniższa tabela przedstawia zalecane zmiany dawkowania z powodu toksyczności:

The following are the recommended dose modifications for toxicity:

Tabela wyników rynku wewnętrznego - Ochrona konsumentów - SOLVIT (debata)

Internal Market Scoreboard - Consumer protection - SOLVIT (debate)

3 pacjentów ważących > 105 kg otrzymywało dawkę 1400 mg) (Tabela 7).

Twenty-four % had bridging fibrosis or cirrhosis (Knodell 3/4).

Tabela objaśnia to wszystko bardzo przystępnie. ~~~ I to działa.

So it spells those out in very clean terms, and that works.

Uzyskane wyniki podsumowano w tabeli zamieszczonej poniżej.

RESPONSES OF PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS IN PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Percent of Patients

Częstość występowania objawów niepożądanych podczas leczenia produktem Dynepo podano w tabeli poniżej.

The frequency of adverse events that were experienced during Dynepo therapy is tabulated below.

Stworzyli oni coś, co nazwali tabelą z informacją o leku.

And they created this thing called the "drug facts box."

31 grudnia 1998 r.: tabela z nieodwołalnymi kursami wymiany walut krajowych na euro.© Wspólnota Europejska

Willem F. Duisenberg presenting the irrevocable exchange rates on 31 December 1998 © European Community

7/ 17 Status MRL substancji pomocniczych jest zgodny z poniższą tabelą

7/ 17 The MRL status of the excipients is as follows:

O tej tabeli można powiedzieć, że przedstawia obraz uczuć na świecie z ostatnich godzin.

This grid is then said to represent the picture of the world's feelings in the last few hours, if you will.

Tabela 1 przedstawia podsumowania działań niepożądanych leku pochodzących z badań klinicznych nad łuszczycą.

The adverse reactions are classified by System Organ Class and frequency, using the following convention:

Tabela: rozpoczynanie leczenia (pierwsze 4 tygodnie) Tydzień

Start of the treatment (the first 4 weeks) Week

W Montażu wszystkie uczucia zawierające fotografie są wyodrębnione i przedstawione w postaci tabeli.

Montage causes all of the feelings that contain photographs to become extracted and display themselves in a grid.

Patrz tabela dawkowania u dorosłych (Tabela 1)

Duration of treatment in children and adolescents Genotype 1:

Nazwa substancji znajdującej się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:

The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:

Następujące substancje znajdują się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:

The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:

Tabela wyników rynku wewnętrznego powinna być także częściej wykorzystywana w dyskusjach nad stanem rynku wewnętrznego.

The internal market scoreboard should also be used more frequently in discussions about the state of the internal market.

Reakcje podano używając terminów zalecanych przez MedDRA w tabeli uwzględniającej klasyfikację układów i narządów MedDRA.

The reactions are reported as MedDRA preferred terms under the MedDRA primary system organ class.

Tabela czy plakat pokazująca 1945 najpowszechniejrzych znaków, według ustaleń Ministerwstwa Edukacji z 1981.

This is a Tablet rather, or a poster of the 1,945 common-use characters as determined by the Ministry of Education in 1981.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.