polsko-angielskie tłumaczenie słowa "tabela"

PL tabela polskie tłumaczenie

PL tabela
volume_up
{żeński}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

tabela (też: karta, wykres, tabelka)
volume_up
chart {rzecz.}
Patrz tabela 1 z przelicznikami dawek oraz tabele 2 i 3 służące do określania dawki.
See Table 1 for a conversion chart and Tables 2 and 3 for the dose determination charts.
Poniższa tabela pomoże określić, czy dana osoba ma nadwagę i czy alli jest dla niej wskazany.
The chart below will help you find out whether you are overweight and whether alli is right for you.
Poniższa tabela przedstawia funkcje Google Maila obsługiwane w zależności od wybranego sposobu dostępu.
Use the chart below to see which Google Mail features are supported for each of the different access choices.
tabela (też: rubryka, tabelka, stół)
volume_up
table {rzecz.}
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).
A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).
Tabela 1 przedstawia podsumowanie głównych wyników badań z łącznej analizy.
A summary of the key study results from the combined analysis is shown in Table 1.

2. IT

tabela
volume_up
table {rzecz.} [komp.]
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).
A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).
Tabela 1 przedstawia podsumowanie głównych wyników badań z łącznej analizy.
A summary of the key study results from the combined analysis is shown in Table 1.

Synonimy (polski) dla "tabela":

tabela
Polish

Przykłady użycia - "tabela" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPoniższa tabela przedstawia zalecane zmiany dawkowania z powodu toksyczności:
The following are the recommended dose modifications for toxicity:
PolishTabela wyników rynku wewnętrznego - Ochrona konsumentów - SOLVIT (debata)
Internal Market Scoreboard - Consumer protection - SOLVIT (debate)
Polish3 pacjentów ważących > 105 kg otrzymywało dawkę 1400 mg) (Tabela 7).
Twenty-four % had bridging fibrosis or cirrhosis (Knodell 3/4).
Polish7/ 17 Status MRL substancji pomocniczych jest zgodny z poniższą tabelą
7/ 17 The MRL status of the excipients is as follows:
PolishTabela objaśnia to wszystko bardzo przystępnie. ~~~ I to działa.
So it spells those out in very clean terms, and that works.
PolishStworzyli oni coś, co nazwali tabelą z informacją o leku.
And they created this thing called the "drug facts box."
Polish.: tabela z nieodwołalnymi kursami wymiany walut krajowych na euro.© Wspólnota Europejska
Willem F. Duisenberg presenting the irrevocable exchange rates on 31 December 1998 © European Community
PolishTabela: rozpoczynanie leczenia (pierwsze 4 tygodnie) Tydzień
Start of the treatment (the first 4 weeks) Week
PolishPatrz tabela dawkowania u dorosłych (Tabela 1)
Duration of treatment in children and adolescents Genotype 1:
PolishTabela 1 przedstawia podsumowania działań niepożądanych leku pochodzących z badań klinicznych nad łuszczycą.
The adverse reactions are classified by System Organ Class and frequency, using the following convention:
PolishTabela czy plakat pokazująca 1945 najpowszechniejrzych znaków, według ustaleń Ministerwstwa Edukacji z 1981.
This is a Tablet rather, or a poster of the 1,945 common-use characters as determined by the Ministry of Education in 1981.
PolishNazwa substancji znajdującej się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:
The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:
PolishNastępujące substancje znajdują się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:
The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:
PolishTabela wyników rynku wewnętrznego powinna być także częściej wykorzystywana w dyskusjach nad stanem rynku wewnętrznego.
The internal market scoreboard should also be used more frequently in discussions about the state of the internal market.
PolishTabela 3 Trwała odpowiedź wirusologiczna po zastosowaniu preparatu IntronA + rybawiryna (jeden rok leczenia) w zależności od genotypu i miana wirusa
virologic response rates with IntronA + ribavirin (one year of treatment) by genotype and viral load
PolishW związku z tą tabelą wyników dzień dzisiejszy jest dniem radości. Jest to dzień, w którym wszyscy możemy się zgodzić, że te tabele wyników sprawdzają się bardzo dobrze.
It is a day on which we can all agree that these scoreboards are working extremely well.
PolishTabela 2 Podsumowanie EES w Badaniu 1
PolishSubstancje wchodzące w skład produktu gotowego znajdują się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:
The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:
PolishTabela 13 Trwała odpowiedź wirusologiczna w badaniu HALT – C w zależności od poprzedniego leczenia w populacji z brakiem odpowiedzi.
Ribavirin 1000/ 1200 mg 48 weeks Interferon Pegylated interferon Interferon plus ribavirin Pegylated interferon plus ribavirin
PolishTabela 3 Trwała odpowiedź wirusologiczna po zastosowaniu preparatu Viraferon + rybawiryna (jeden rok leczenia) w zależności od genotypu i miana wirusa op
Sustained virologic response rates with Viraferon + ribavirin (one year of treatment) by genotype and viral load