Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "tła"

 

"tła" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 45

tła {rzeczownik}

tła {niemęskoos.} (też: konteksty, środowiska)

backgrounds {l.mn.}

ciocia {rzeczownik}

ciocia {f.} [jęz. dziec.] (też: ciocia, ciotka, stryjenka)

aunt {rzecz.}

Pastor Ford przyjaźni się z ciocią.

Reverend Ford and his wife are with Aunt Polly now.

Cieszę się, że ciocia mnie wzięła.

I'm very glad you sent for me, Aunt Polly.

Moja Ciocia Polly wezwie policję.

My Aunt Polly will send for the police.

Chciał się ożenić z Ciocią?

You think he's gonna marry Aunt Polly?

Ciocia Polly jest bardzo ładna.

Aunt Polly's very pretty.

ciocia {f.} [jęz. dziec.]

auntie {rzecz.} [pot.]

Moja mama, moja siostra, moja ciocia, wszyscy wysiedli, ale mój ojciec i ja zostaliśmy w limuzynie. ~~~ I jak tylko kobiety wysiadły wybuchnął płaczem.

My mother, my sister, my auntie, they all get out, but my father and I stayed in the limousine, and no sooner than the women got out, he burst out crying.

ciocia {f.} [jęz. dziec.]

aunty {rzecz.} [pot.]

Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.

Aunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.

ciocia {f.} (też: ciotka, stryjenka, ciocia)

aunt {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ciocia":

 

Podobne tłumaczenia

"tła" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tła" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Gdy tylko zespół Picasa naprawi problem, obraz tła powinien być ponownie dostępny.

As soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.

Usługa Picasa jest aktualnie niedostępna, dlatego nie można wyświetlić obrazu tła.

Picasa is unavailable right now so the background image can't be shown.

Narzędzie Maluj formatowanie umożliwia skopiowanie kształtu lub tła i stylu linii obiektu.

With the Paint Format tool, you can copy a shape or object’s background and line style.

Obrazy tła nie będą działać na ipv4.google.com ani na ipv6.google.com.

In Picasa, you can resize photos. ~~~ Background images will not work on ipv4.google.com

Ale tak mógłby wyglądać ten kontrast. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.

But the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.

Obraz tła można dodać do strony głównej Google w następujących przeglądarkach:

or ipv6.google.com ~~~ You can add a background image to Google using the following browsers:

Możesz zastosować obraz tła do pojedynczego slajdu lub do wszystkich slajdów w prezentacji.

You can apply a background image to a single slide or to all of the slides in your presentation.

Aby zmienić kolor tła tabeli lub zakresu komórek w tabeli, wybierz zakres komórek.

To change the background color of a table or a cell range within a table, select a range of cells.

Bardzo ważne jest zbadanie rzeczywistego tła tego konfliktu.

It is very important to examine the real background to this conflict.

Aby wstawić obraz tła do slajdu, wykonaj następujące kroki:

To insert a background image in a slide, follow these steps:

Obrazy tła to funkcja umożliwiająca dostosowywanie slajdów za pomocą obrazów zapisanych na komputerze.

Background images let you customize your slides using an image that’s saved to your computer.

Jest to melodia tła wzornictwa przemysłowego.

This is the background noise of industrial design.

Będą odcinać się jasnością od zimnego tła.

So these creatures will be bright against the cold surroundings.

Piksele słów zmieszane z pikselami tła.

And the next thing my brain says to me is, "Wow!

Obraz tła jest tymczasowo niedostępny.

The background image is temporarily unavailable.

Ale zacznę od tła historycznego.

But I will start with a historical background.

Obraz tła nie jest już dostępny.

The background image is no longer available.

Motywy, obrazy tła i układy to świetny sposób na dostosowanie prezentacji pod kątem określonych odbiorców.

Themes, background images, and layouts are a good way for you to customize your presentation and tailor it to a particular audience.

Tak wyglądałby normalny wzór fali, ale to, co widzą w odległych częściach kosmicznego, mikrofalowego tła jest takie dziwne falowanie.

But what they're seeing, way out there in the far reaches of the microwave background, is this kind of odd undulation.

W czasie cofania pokr tła nastawiania dawki nale y uwa a, aby nie wcisn przycisku podania dawki, gdy mo e to spowodowa wyciek insuliny.

When turning the dose selector be careful not to push the push- button as insulin will come out.
 

Wyniki z forum

"tła" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tytuły · tył · tyłeczek · tyłek · tyłem · tyłomózgowie · tyłozgięcie · tyły · tzn. · tzw. · tła · tłamsić · tło · tłoczek · tłoczenia · tłoczenie · tłoczny · tłoczyć · tłok · tłuc · tłuczek

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.