polsko-angielskie tłumaczenie słowa "tła"

PL tła polskie tłumaczenie

tła {niemęskoos.}
ciocia {f.}

PL tła
play_circle_outline
{niemęskoosobowy}

tła (też: środowiska, konteksty)

Synonimy (polski) dla "ciocia":

ciocia

Przykłady użycia - "tła" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmikrofalowe promieniowania tła
PolishGdy tylko zespół Picasa naprawi problem, obraz tła powinien być ponownie dostępny.
As soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
Polish. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.
But the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.
PolishUsługa Picasa jest aktualnie niedostępna, dlatego nie można wyświetlić obrazu tła.
Picasa is unavailable right now so the background image can't be shown.
PolishObraz tła można dodać do strony głównej Google w następujących przeglądarkach:
or ipv6.google.com ~~~ You can add a background image to Google using the following browsers:
PolishNarzędzie Maluj formatowanie umożliwia skopiowanie kształtu lub tła i stylu linii obiektu.
With the Paint Format tool, you can copy a shape or object’s background and line style.
PolishObrazy tła nie będą działać na ipv4.google.com ani na ipv6.google.com.
In Picasa, you can resize photos. ~~~ Background images will not work on ipv4.google.com
PolishAby zmienić kolor tła tabeli lub zakresu komórek w tabeli, wybierz zakres komórek.
To change the background color of a table or a cell range within a table, select a range of cells.
PolishMożesz zastosować obraz tła do pojedynczego slajdu lub do wszystkich slajdów w prezentacji.
You can apply a background image to a single slide or to all of the slides in your presentation.
PolishBardzo ważne jest zbadanie rzeczywistego tła tego konfliktu.
It is very important to examine the real background to this conflict.
PolishObrazy tła to funkcja umożliwiająca dostosowywanie slajdów za pomocą obrazów zapisanych na komputerze.
Background images let you customize your slides using an image that’s saved to your computer.
PolishAby wstawić obraz tła do slajdu, wykonaj następujące kroki:
To insert a background image in a slide, follow these steps:
PolishBędą odcinać się jasnością od zimnego tła.
So these creatures will be bright against the cold surroundings.
PolishJest to melodia tła wzornictwa przemysłowego.
This is the background noise of industrial design.
PolishW czasie cofania pokr tła nastawiania dawki nale y uwa a, aby nie wcisn przycisku podania dawki, gdy mo e to spowodowa wyciek insuliny.
When turning the dose selector be careful not to push the push- button as insulin will come out.
PolishPiksele słów zmieszane z pikselami tła.
And the next thing my brain says to me is, "Wow!
PolishObraz tła jest tymczasowo niedostępny.
The background image is temporarily unavailable.
PolishMotywy, obrazy tła i układy to świetny sposób na dostosowanie prezentacji pod kątem określonych odbiorców.
Themes, background images, and layouts are a good way for you to customize your presentation and tailor it to a particular audience.
PolishAle zacznę od tła historycznego.
But I will start with a historical background.
PolishObraz tła nie jest już dostępny.