Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "tęsknić"

 

"tęsknić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 44

tęsknić {czasownik}

tęsknić [tęsknię|tęsknił] {czas.} (też: zatęsknić, przegapić, chybić, odczuwać brak)

Może być pan spokojny, będziemy tęsknić również za panem, za pana pracą i poświęceniem.

Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.

tęsknić za kimś

to miss sb.

Ciekawe, czy będę tęsknić za łączeniem rodzin.

Wondered if I'd miss or bring this family together.

Będziemy za tobą tęsknić, Jimmy.

We're gonna miss you, Jimmy.

Za czym miałabym tęsknić?

And she said, "What would I miss?

tęsknić [tęsknię|tęsknił] {czas.} (też: pragnąć, zatęsknić, wzdychać do)

tęsknić do czegoś

to long for sth

Rozmawiali o tym, jak bardzo tęsknili za kresem reżimu, zatem musimy powiedzieć wprost: Kaddafi musi zostać odsunięty od władzy, a jego reżim musi upaść.

They talked of how they longed for the end of the regime, so let us also be clear: Gaddafi must go from power and must end his regime.

tęsknić [tęsknię|tęsknił] {czas.} (też: współczuć)

To część z was, która naprawdę tęskni za Bogiem.

It's the part of you that yearns, really, for God.

tęsknić [tęsknię|tęsknił] {czas.} (też: westchnąć, pożądać)

to long for {czas.}

tęsknić do czegoś

to long for sth
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "tęsknić":

 

Podobne tłumaczenia

"tęsknić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tęsknić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale do ziemi, do której tęsknić będziecie, abyście się tam wrócili, nie wrócicie się.

But to the land whereunto their soul longeth to return, thither shall they not return.

Może być pan spokojny, będziemy tęsknić również za panem, za pana pracą i poświęceniem.

Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.

Złamane, wykpione, znajdujące się tam, skąd nie pochodzą, nie chcą, aby ktoś za nimi tęsknił.

Broken, dissed, placed where they're not from, don't want to be missed.

Tęskni dusza moja po zbawieniu twojem, oczekuję na słowo twoje.

My soul fainteth for thy salvation; [But] I hope in thy word.

A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić.

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.

Give my love to…and tell them how much I miss them.

To część z was, która naprawdę tęskni za Bogiem.

It's the part of you that yearns, really, for God.

Ciekawe, czy będę tęsknić za łączeniem rodzin.

Wondered if I'd miss or bring this family together.

Nie, on tęskni za jego rodziną i chce umrzeć.

No, no, he misses his family and he wants to die.

Tęskni sobie dusza moja w żywocie moim; rozpuszczę przeciw sobie narzekanie moje, a będę mówił w gorzkości duszy mojej.

My soul is weary of my life; I will give free course to my complaint; I will speak in the bitterness of my soul.

Chcą, by ktoś tęsknił, gdy odejdą.

They want to be missed when they're gone.

Czyż to nie pięknie jest tak tęsknić?

Isn't it nice to be yearned for?

Milo: Tęsknię za starym domem.

Milo: I just really miss my old house, that's all.

Będziemy za tobą tęsknić, Jimmy.

We're gonna miss you, Jimmy.

Za czym miałabym tęsknić?

And she said, "What would I miss?

Tam również odbędą się wybory prezydenckie, a ludność tego kraju niewątpliwie będzie tęsknić za wizjonerskim przywództwem Álvaro Uribe.

It, too, will hold a presidential election and its people will undoubtedly miss the visionary leadership of Álvaro Uribe.

Moi drodzy przyjaciele i koledzy, koledzy w dosłownym tego słowa znaczeniu, przyjaciele, za którymi tęskniłem przez ostatnie półtora roku.

My dear friends and colleagues, colleagues in the most exact sense of the word, friends whom I have missed for the past year and a half.

(DE) Panie Przewodniczący! Uważam, że wielu młodych ludzi mieszkających w tych krajach tęskni za demokracją, unowocześnieniem i wolnością.

(DE) Mr President, I believe that many of the young people who live in these countries long for democracy, modernisation and freedom.

Teraz odbywam codzienną pielgrzymkę by odwiedzić pewną wierzbę płaczącą w Seine i tęsknię za zielonymi polami między krzakami poza Bukavu.

Now I make a daily pilgrimage to visit a particular weeping willow by the Seine, and I hunger for the green fields in the bush outside Bukavu.

Na tym etapie życia zacząłem tęsknić za starymi czasami, dlatego chciałbym wam wyznać, że kiedy byłem dzieckiem, tak naprawdę byłem konserwatystą.

And I'm at a stage in life where I'm yearning for my old days, so I want to confess to you that when I was a kid, indeed, I was a conservative.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.