Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "tęsknić"

 

"tęsknić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 46

tęsknić {czasownik}

tęsknić {czas.} (też: zatęsknić, omijać, ominąć, przegapić)

Może być pan spokojny, będziemy tęsknić również za panem, za pana pracą i poświęceniem.

Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.

tęsknić za kimś

to miss sb.

Ciekawe, czy będę tęsknić za łączeniem rodzin.

Wondered if I'd miss or bring this family together.

Będziemy za tobą tęsknić, Jimmy.

We're gonna miss you, Jimmy.

Za czym miałabym tęsknić?

And she said, "What would I miss?

tęsknić {czas.} (też: pragnąć, zatęsknić, wzdychać do)

tęsknić {czas.}

to pine [pined|pined] {czas.}

tęsknić {czas.} (też: współczuć)

Czy będą tęsknić za moją aprobatą, moją miłością, głosem?

Would they yearn for my approval, my love, my voice?

Dusza jest tą częścią was, która tęskni za znaczeniem w życiu, i która szuka czegoś poza tym życiem.

Your soul is that part of you that yearns for meaning in life, and which seeks for something beyond this life.

To część z was, która naprawdę tęskni za Bogiem.

It's the part of you that yearns, really, for God.

tęsknić {czas.} (też: westchnąć, wzdychać, pożądać)

to long for {czas.}

tęsknić {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "tęsknić":

 

Podobne tłumaczenia

"tęsknić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tęsknić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale do ziemi, do której tęsknić będziecie, abyście się tam wrócili, nie wrócicie się.

But to the land whereunto their soul longeth to return, thither shall they not return.

Może być pan spokojny, będziemy tęsknić również za panem, za pana pracą i poświęceniem.

Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.

Zamierzasz mi powiedzieć jak bardzo za mną tęskniłeś, czy mnie zastrzelisz?

You gonna tell me how much you missed me, or are you gonna shoot me?

Złamane, wykpione, znajdujące się tam, skąd nie pochodzą, nie chcą, aby ktoś za nimi tęsknił.

Broken, dissed, placed where they're not from, don't want to be missed.

I wziąwszy z sobą Piotra, i Jakóba, i Jana, począł się lękać, i bardzo tęsknić;

And he taketh with him Peter and James and John, and began to be greatly amazed, and sore troubled.

Tęskni dusza moja po zbawieniu twojem, oczekuję na słowo twoje.

My soul fainteth for thy salvation; [But] I hope in thy word.

A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić.

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.

Naprawdę tęsknię za starym telemarketem (Śmiech) Ponieważ miało się szansę.

(Laughter) I do, because at least there you stood a chance.

Czy będą tęsknić za moją aprobatą, moją miłością, głosem?

Would they yearn for my approval, my love, my voice?

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Dusza jest tą częścią was, która tęskni za znaczeniem w życiu, i która szuka czegoś poza tym życiem.

Your soul is that part of you that yearns for meaning in life, and which seeks for something beyond this life.

Sousa tęsknił za czasami, gdy młodzi śpiewali razem nowe i stare piosenki.

It's how they understand access to this culture.

To część z was, która naprawdę tęskni za Bogiem.

It's the part of you that yearns, really, for God.

Ciekawe, czy będę tęsknić za łączeniem rodzin.

Wondered if I'd miss or bring this family together.

Nie, on tęskni za jego rodziną i chce umrzeć.

No, no, he misses his family and he wants to die.

Tęskni sobie dusza moja w żywocie moim; rozpuszczę przeciw sobie narzekanie moje, a będę mówił w gorzkości duszy mojej.

My soul is weary of my life; I will give free course to my complaint; I will speak in the bitterness of my soul.

Rozłąka sprawia, że zaczynamy tęsknić Elmo.

Absence makes the heart grow fonder Elmo

Chcą, by ktoś tęsknił, gdy odejdą.

They want to be missed when they're gone.

Czyż to nie pięknie jest tak tęsknić?

Isn't it nice to be yearned for?

Milo: Tęsknię za starym domem.

Milo: I just really miss my old house, that's all.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.