polsko-angielskie tłumaczenie słowa "tęsknić"

PL tęsknić polskie tłumaczenie

tęsknić {czas.}

PL tęsknić
volume_up
[tęsknię|tęskniłbym] {czasownik}

tęsknić (też: omijać, ominąć, opuścić, przepuścić)
Może być pan spokojny, będziemy tęsknić również za panem, za pana pracą i poświęceniem.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
Ciekawe, czy będę tęsknić za łączeniem rodzin.
Wondered if I'd miss or bring this family together.
Za czym miałabym tęsknić?
tęsknić (też: współczuć)
Czyż to nie pięknie jest tak tęsknić?
Na tym etapie życia zacząłem tęsknić za starymi czasami, dlatego chciałbym wam wyznać, że kiedy byłem dzieckiem, tak naprawdę byłem konserwatystą.
And I'm at a stage in life where I'm yearning for my old days, so I want to confess to you that when I was a kid, indeed, I was a conservative.
To część z was, która naprawdę tęskni za Bogiem.
It's the part of you that yearns, really, for God.
tęsknić
tęsknić (też: pragnąć, zatęsknić, wzdychać do)
(DE) Panie Przewodniczący! Uważam, że wielu młodych ludzi mieszkających w tych krajach tęskni za demokracją, unowocześnieniem i wolnością.
(DE) Mr President, I believe that many of the young people who live in these countries long for democracy, modernisation and freedom.
Rozmawiali o tym, jak bardzo tęsknili za kresem reżimu, zatem musimy powiedzieć wprost: Kaddafi musi zostać odsunięty od władzy, a jego reżim musi upaść.
They talked of how they longed for the end of the regime, so let us also be clear: Gaddafi must go from power and must end his regime.
tęsknić (też: westchnąć, pożądać)
(DE) Panie Przewodniczący! Uważam, że wielu młodych ludzi mieszkających w tych krajach tęskni za demokracją, unowocześnieniem i wolnością.
(DE) Mr President, I believe that many of the young people who live in these countries long for democracy, modernisation and freedom.
tęsknić

Synonimy (polski) dla "tęsknić":

tęsknić

Przykłady użycia - "tęsknić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAle do ziemi, do której tęsknić będziecie, abyście się tam wrócili, nie wrócicie się.
But to the land whereunto their soul longeth to return, thither shall they not return.
PolishMoże być pan spokojny, będziemy tęsknić również za panem, za pana pracą i poświęceniem.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
PolishA wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić.
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.
PolishCiekawe, czy będę tęsknić za łączeniem rodzin.
Wondered if I'd miss or bring this family together.
PolishCzyż to nie pięknie jest tak tęsknić?
PolishTam również odbędą się wybory prezydenckie, a ludność tego kraju niewątpliwie będzie tęsknić za wizjonerskim przywództwem Álvaro Uribe.
It, too, will hold a presidential election and its people will undoubtedly miss the visionary leadership of Álvaro Uribe.
PolishBędziemy za tobą tęsknić, Jimmy.
PolishZa czym miałabym tęsknić?
PolishNa tym etapie życia zacząłem tęsknić za starymi czasami, dlatego chciałbym wam wyznać, że kiedy byłem dzieckiem, tak naprawdę byłem konserwatystą.
And I'm at a stage in life where I'm yearning for my old days, so I want to confess to you that when I was a kid, indeed, I was a conservative.
PolishZapytałam ją, czy się czegoś boi, czy będzie tęsknić za czymś z Mathare, a ona na to: "Czego miałabym się bać, po tym, co mnie spotkało?
When I asked her if she feared anything, or whether she would miss anything from Mathare, she said, "What would I fear that I haven't confronted already?