Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "szczyt góry"

 

"szczyt góry" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-17 z 17

szczyt góry {rzeczownik}

szczyt góry {m.} (też: szczyt, wierzchołek, szczyt górski)

mountain top {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"szczyt góry" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "szczyt góry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Coraz wyższa temperatura na szczycie góry sprawia, że strefa wegetacji ulega zmianom.

As it's gotten warmer on the top of the mountain, the vegetation zone is actually changing.

A potem wszedł na najwyższy szczyt największej góry w centrum świata, zwanej Meru.

And then he went to the top-most peak of the greatest mountain of the center of the world called Meru.

Kiedy docieram na szczyt stromej góry z dala od zgiełku, czuję się młody, niezwyciężony, nieśmiertelny.

When I reach the summit of a steep mountain in the middle of nowhere, I feel young, invincible, eternal.

To tygodniowa prognoza na szczycie Góry Waszyngtona.

And there you see a week of weather at 9,400 feet on Mount Washington.

Ustaliliśmy rok 2020 jako nasz rok docelowy do zera, do zdobycia szczytu, szczytu Góry Zrównoważonego Rozwoju.

We've set 2020 as our target year for zero, for reaching the top, the summit of Mount Sustainability.

A na szczycie góry pękają, tworząc dolinę ryftową.

And the top of this mountain range is splitting apart, creating a rift valley.

Ale to jeszcze nie szczyt góry.

But you'll notice we're not at the top of the mountain yet.

Suche powietrze jest naprawdę dobre dla teleskopów, a chmury znajdują się poniżej szczytu góry, więc teleskopy mają około 300 dni bezchmurnego nieba.

The dry air is really good for telescopes, and also, the cloud cover is below the summit of these mountains so that the telescopes have about 300 days of clear skies.

A kiedy jesteś w połowie drogi na szczyt góry jadąc w deszczu, próbujesz przeczytać coś na tych wymyślnych monitorach, to odpowiedź brzmi, że nie będziesz w stanie tego zrobić.

And when you are halfway up a mountain in driving rain, you try to read these new-fangled monitors and the answer is you will not be able to do it.

Więc uciekamy daleko, na szczyt góry, zakładając, że usadowienie się wysoko da nam potrzebne wytchnienie by uporządkować bałagan, codzienny chaos i odnaleźć siebie na nowo.

So we go far away to the top of a mountain, assuming that perching ourselves on a piece is bound to give us the respite we need to sort the clutter, the chaotic everyday, and find ourselves again.

Demokrację buduje się od dołu, a nie od góry, ze szczytu niedostępnego zamku.

Democracy is built from the bottom upwards: not downwards from some ivory tower up above.

Dlatego zdecydowałem podejść pod Mount Everest, najwyższą górę na ziemi, i symbolicznie przepłynąć u pod szczytem Mount Everest.

And so I decided to walk up to Mt. Everest, the highest mountain on this earth, and go and do a symbolic swim underneath the summit of Mt.

Idą po ścianie do samej góry, a kiedy osiągną szczyt, odbijają się, po czym rozpadają na drobne kawałeczki i ulatują w powietrze.

They go to the top of the wall and when they reach all the way to the top, after they've bounced around, they disperse into bits and go off into the atmosphere.

Prostym ruchem od góry wcisnąć końcówkę kolca urządzenia do przygotowywania zawiesiny w środek gumowego korka fiolki do chwili, aż urządzenie zatrzaśnie się bezpiecznie na szczycie fiolki.

With a straight push down movement press the spike tip of the vial access device through the centre of the vial's rubber stopper until the device securely snaps onto the vial top.
 

Wyniki z forum

"szczyt góry" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.