Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "szczęście"

 

"szczęście" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-40 z 622

szczęście {rzeczownik}

szczęście {n.} (też: radość, zachwyt, uradowanie)

happiness {rzecz.}

Czyż to nie umysł zamienia zewnętrzne warunki w szczęście lub nieszczęście?

Isn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?

Wytwarzamy szczęście, choć myślimy, że szęście to rzecz, którą można znaleźć.

(Laughter) ~~~ We synthesize happiness, but we think happiness is a thing to be found.

Szczęście jast najbardziej popularnym słowem, które słyszeliśmy poprzez ostatnie 2 lata.

So happiness is the most popular word we have heard through the past two years.

Oczywiście intuicyjnie wiemy, że szczęście nie jest wyłącznie brakiem cierpienia.

And of course we know this intuitively, that happiness is not just the absence of misery.

Myliłam szczęście z czym innym, z brakiem uczuć, dekadencją czy samolubstwem.

I mistook happiness for a lot of other things, like numbness or decadence or selfishness.

szczęście {n.} (też: szansa, traf, wena)

luck {rzecz.}

Jednak to co ma największe znaczenie - większe niż trening i szczęście - jest serce.

However, what matters most -- more than training or luck -- is the heart.

Jego matka bardzo chciała mieć syna, więc pożyczyła moją kieckę na szczeście.

His mother wanted to have a son, so she borrowed my panties for luck.

Może się zdarzyć, że za kilka lat sytuacja się odwróci i wtedy my będziemy mieć szczęście.

It may happen that it comes the other way round in a few years time, then it will be our good luck.

Ale szczęście to sprawa drugorzędna... jeśli masz taki swing który można opisać tylko słowem " niebiański ".

But luck is not an issue... when you have a golf swing that can only be described as heavenly.

Liczba 13 zawsze przynosiła mi szczęście.

The number 13 has always brought me luck.

szczęście {n.} (też: powodzenie, majątek, krocie, fortuna)

fortune {rzecz.}

Jestem bardziej nietykalny niż Achilles; szczęście nie mogło mnie tknąć."

I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."

odważnym szczęście sprzyja

fortune favours the brave

odważnym szczęście sprzyja

fortune favors the brave

Ponieważ mamy to szczęście - czy też wyzwanie - że żyjemy u progu zmiany cywilizacyjnej.

Because we have the good fortune, or the challenge, of living at the dawn of a change of civilisation.

Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową.

Southern Sudan had the good fortune to have oil.

szczęście {n.} (też: atak, strajk, uderzenie)

strike {rzecz.}

szczęście {n.} (też: wena)

good fortune {rzecz.}

Ponieważ mamy to szczęście - czy też wyzwanie - że żyjemy u progu zmiany cywilizacyjnej.

Because we have the good fortune, or the challenge, of living at the dawn of a change of civilisation.

Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową.

Southern Sudan had the good fortune to have oil.

Teraz my mamy szczęście otworzyć ludziom drogę w przestrzeń kosmiczną.

Now we have the good fortune to open up space.

Dawno temu odkrywcy tacy jak Vasco da Gama i Kolumb mieli szczęście otworzyć przed ludzkością cały glob.

In the olden days, explorers like Vasco da Gama and Columbus had the good fortune to open up the terrestrial globe.

Mam to szczęście, że jestem filmowcem-rezydentem w Center of Digital Imaging Arts na Boston University.

I have the good fortune of being a filmmaker-in-residence at the Center of Digital Imaging Arts at Boston University.
good luck {rzecz.}

Może się zdarzyć, że za kilka lat sytuacja się odwróci i wtedy my będziemy mieć szczęście.

It may happen that it comes the other way round in a few years time, then it will be our good luck.

Miał niesamowitą kępkę włosów rosnących na pieprzyku z lewej strony jego twarzy, powiedział mi, że to przynosi mu szczęście.

He had this amazing series of hairs growing out of a mole on the left side of his face, which I'm told is very good luck.

My mamy pecha, oni mają szczęście.

It is our bad luck and their good luck.

To się chyba nazywa "mieć szczęście”.

I think that's good luck.

No cóż, ma szczęście, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ta idiotyczna polityka doprowadzi do skutków katastrofalnych dla wszystkich zainteresowanych.

Well good luck to her, but what is more likely to happen is that this idiotic policy results in disaster for all concerned.

szczęście {n.} (też: trafność)

felicity {rzecz.}

szczęście {n.} (też: błogosławieństwo)

blessing {rzecz.}

I czasem, gdy szczęście nam dopisze, za którymś z pozoru pechowym zakrętem, czeka błogosławieństwo.

And sometimes, if we're real lucky...... there's a blessing waiting for us at the end of that wrong turn.
cess {rzecz.} [Irl.] [slg.]

szczęście {n.} (też: pełnia szczęścia)

gladfulness {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "szczęście":

 

Podobne tłumaczenia

"szczęście" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "szczęście" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W tym duchu pragnę rozpocząć od życzenia szczęścia wszystkim mieszkańcom Europy.

In that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.

Na szczęście sprawozdawcy podnieśli niektóre z tych kwestii dzisiejszego wieczoru.

Thankfully, the rapporteurs have addressed some of these issues here this evening.

Na szczęście propozycja ta napotkała na opór ze strony państw członkowskich.

Fortunately this proposal has encountered resistance from the Member States.

Na szczęście słyszałem, że głosowanie w Wielkiej Brytanii odbędzie się już niedługo.

Fortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.

Gdym był zawiścią poruszon przeciwko szalonym, widząc szczęście niepobożnych.

For I was envious at the arrogant, When I saw the prosperity of the wicked.

Na zakończenie powiem, że na szczęście dla nas, kobiet, nie jest to trudne.

In conclusion, let me say that luckily for us women, this is not difficult.

Wiem, że słuchanie opowieści o szczęściu innych ludzi jest niebywale nudne.

I know that it's incredibly boring to hear about other people's happinesses.

Miałem szczęście być obecny przy narodzinach dwójki z trojga moich dzieci.

I was lucky enough to be present at the deliveries of two of my three children.

Na szczęście w naszej rezolucji zwracamy uwagę na rolę, jaką mają do odegrania Chiny.

Fortunately in our resolution we recognised that China has a role to play.

Przez ostatnie trzydzieści lat pomiędzy obydwoma krajami, na szczęście, panował pokój.

For the past thirty years, the two countries have, mercifully, been at peace.

Tym razem, na szczęście, nie z powodu wojny, ale z powodu starzenia się społeczeństwa.

This time, not because of a war, fortunately, but because of an ageing population.

Na szczęście, pańskie oświadczenie wyraźnie nie daje powodów do obaw w tej kwestii.

Fortunately your clear speech, Commissioner, gives no cause for concern on this score.

Na szczęście nasza instytucja i Rada są gotowe niezwłocznie porozumieć się.

It is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.

Na szczęście moja poprawka, dotycząca wykorzystania regionów i miast, została przyjęta.

Fortunately, my amendment on the use of regions and cities has been adopted.

Może będziemy mieli szczęście i odkryjemy magiczną formułę, ale nie sądzę.

Maybe we'll be lucky and discover some magic thing, but I don't think so.

Na szczęście nie wiedziałam, jak znany był ten człowiek w świecie sportu.

And I thank god I didn't know just how huge this man is in the track and field world.

Na szczęście pan przewodniczący Buzek wydał w imieniu Parlamentu stosowne oświadczenie.

Fortunately, President Buzek has made a statement on behalf of Parliament.

Na szczęście nikt nie został ranny, ale straty materialne były dość duże.

Fortunately, no one was injured but there was significant material damage.

Mówimy o błędach popełnionych w związku z zamachem, który na szczęście się nie powiódł.

We are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.

Na szczęście propozycja ta została dziś odrzucona przez większość państw członkowskich.

Thankfully, this proposal was today rejected by the majority of the Member States.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pełnomocnik, kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.