"szary" - angielskie tłumaczenie

PL

"szary" po angielsku

volume_up
szary {przym. m.}

PL szary
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

szary (też: popielaty, jesionowy, popiołowy, ziemisty)
volume_up
ashen {przym.}
szary (też: popielaty)
volume_up
ashy {przym.}
szary (też: ponury, bury)
volume_up
drab {przym.}
szary (też: ponury, nudny, posępny, monotonny)
volume_up
drear {przym.}
szary (też: smutny, ponury, nudny, posępny)
volume_up
dreary {przym.}
szary
volume_up
gray {przym.} [Amer.]
Liczby pośrednie dają szary obszar niepewności.
And numbers in between give you the gray levels of uncertainty.
The gray market's a big issue.
Te cienkie szare linie to połączenia między nimi. ~~~ Te połączenia czynią naturę odporną.
And those little gray lines are the connections that connect them together.
szary (też: siwy)
volume_up
grey {przym.} [Bryt.]
Tym samym zmniejsza się liczba „szarych obszarów”, co pozwoli ograniczyć chaos i niepewność w przyszłości.
There are now fewer grey areas to cause confusion and uncertainty in the future.
Krótko mówiąc jest to kwestia zapobiegania szarej strefie.
In a word, it is about prevention of the grey economy.
Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.
With your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.

Przykłady użycia - "szary" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie wiem, czy zwykły, szary obywatel rozumie, co to oznacza.
I do not know whether the ordinary man or woman in the street understands what we mean by that.
PolishTo jest mierzący 12 stóp, wielki sześciopar szary.
That's a 12-foot-long giant sixgill shark.
Polish" Często jest to ograniczająca lub przypierająca do muru sytuacja, w której to znajduje się niefortunny szary człowiek i która zmusza go do zapłacenia łapówki.
Often it is the constraining or the back-to-the-wall situation that the hapless common man finds himself or herself in that leads him to pay a bribe.