Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "szary"

 

"szary" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 43

szary {przymiotnik}

szary {przym. m.} (też: siwy)

grey {przym.} [Bryt.]

Należy sprawdzić, czy szary wskaźnik przycisku wstrzykiwacza przestaje być widoczny.

Check that the grey indicator on the injection button is no longer visible.

Z jednym pozytywnym wyjątkiem - że jest to ponury, szary i kosztowny byt.

With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.

Nie wiem jak wy, ale jak widzę Aubrey de Grey, natychmiast przychodzi mi do głowy Gandalf the Grey / "Gandalf Szary".

I don't know about you, but when I see Aubrey de Grey, I immediately go to Gandalf the Grey.

Zobaczysz szary komunikat ze stanem wskazujący postęp synchronizacji lub czas ostatniej synchronizacji listy dokumentów.

You'll see a grey status message indicating sync progress or the time when your Documents List was last synced.

Nasz budżet nie był bielszy niż biel, ale intensywnie szary, a miejscami ciemniejszy od czerni, i bardzo mnie to martwi.

Our budget was not whiter than white, but greyer than grey and darker than dark and I am very unhappy about that.

szary {przym. m.}

gray {przym.} [Amer.]

I zobaczyła, że jeśli nie ma żadnego zapalenia, to obraz będzie cały szary.

And she saw that if there is no inflammation then the scan is a uniform gray.

Liczby pośrednie dają szary obszar niepewności.

And numbers in between give you the gray levels of uncertainty.

Szary rynek to poważny problem.

The gray market's a big issue.

Aby do arkusza kalkulacyjnego dodać wiersz lub kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy szary obszar zawierający literę kolumny lub numer wiersza.

To add a row or column to a spreadsheet, right-click on the gray area containing the column letter or the row number.

Widzicie tutaj czerwony dach i szary dach, a pomiędzy nimi będzie maska, która jest po prostu pustym ekranem, przez około ćwierć sekundy.

You see here the red roof and the gray roof, and in between them there will be a mask, which is just a blank screen, for about a quarter of a second.

szary {przym. m.} (też: nudny, smutny, posępny, ponury)

dreary {przym.}

szary {przym. m.} (też: bury, ponury)

drab {przym.}

szary {przym. m.} (też: popielaty, jesionowy, popiołowy, ziemisty)

ashen {przym.}

szary {przym. m.} (też: popielaty)

ashy {przym.}

szary {przym. m.} (też: nudny, posępny, ponury, monotonny)

drear {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "szary":

 

Podobne tłumaczenia

"szary" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "szary" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Po zaznaczeniu opcji „Tak” zostanie wyświetlone szare pole z dodatkowymi ustawieniami.

You can choose to designate a service area by distance or by location.

wysyła sygnały do struktury mózgu zwanej ciałem grzybkowatym, zaznaczonej tu na szaro.

So this anatomy suggests that the mushroom bodies have something to do with action choice.

że w twojej spowitej półmrokiem kuchni, twojej pralni, na twoim szarym betonowym podwórzu,

that in your dim kitchen, your laundry, your bleak concrete yard,

Normalność nie istnieje. ~~~ Jeśliby istniała, kto by chciał poznać taką normalną, szarą osobę?

There's no normal, and would you want to meet that poor, beige person if they existed?

Rotawirus łatwo szerzy się drogą ręce- usta poprzez kontakt z kałem zakażonej osoby.

Rotavirus is easily spread from hand-to-mouth due to contact with stools from an infected person.

Należy jednym pociągnięciem zdjąć szarą nasadkę Osłonka zabezpieczająca

Do not try to put the needle cap back onto the pre-filled pen

Uszczelka gumowa wykonana jest z gumy bromobutylowej, szarej.

The crimp cap is made of aluminium and the rubber seal is made of bromobutyl rubber.

Nie wiem, czy zwykły, szary obywatel rozumie, co to oznacza.

I do not know whether the ordinary man or woman in the street understands what we mean by that.

Więc na scenę wkracza padlinożerca, którym jest wielki sześcioszpar szary.

So this scavenger comes in, which is a giant sixgill shark.

Ksenofobia się szerzy - handel kobietami i dziewczętami.

Xenophobia's on the rise. ~~~ The trafficking of women and girls.

Na samej górze znajdują się, matematyka i języki, potem humanistyczne, a artystyczne są na szarym końcu.

At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.

Wirusy Canarypox nie szerzą się ani nie namnażają u kotów, lecz wytwarzają białka z genów wirusa FeLV.

The canarypox viruses do not spread or multiply in the cat but they do produce proteins from the FeLV genes.

Na świecie szerzą się rasizm, niesprawiedliwość i przemoc, przynosząc tragiczny plon w postaci niepokoju i śmierci.

Racism and injustice and violence sweep our world, bringing a tragic harvest of heartache and death.

To jest mierzący 12 stóp, wielki sześciopar szary.

That's a 12-foot-long giant sixgill shark.

jego wątróbki były raczej szare. ~~~ Były.

But he found this wild plant called the Lupin bush.

Brązowawe lub szaro- czerwone, owalne powlekane tabletki, bez rowka dzielącego, oznaczone „ LCE 100 ” po jednej stronie.

Brownish or greyish red, oval, unscored film-coated tablets marked with ‘ LCE 100’ on one side.

Film: Właśnie wypływamy z zatoki i to ten etap kiedy ktoś może się bać. ~~~ Wszystko po prostu wygląda szaro, wygląda zimno.

Narrator (Video): We're just sailing out of harbor now, and it's at this stage when one can have a bit of a wobble mentally.

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 15 mg na dobę (szaro- pomarańczowe, owalne, podłużne, powlekane) przez 7 dni.

The patient should take one 15 mg film-coated tablet per day (greyorange, oval-oblong film) for 7 days.

Brązowawe lub szaro- czerwone, okrągłe, wypukłe powlekane tabletki, bez rowka dzielącego, oznaczone „ LCE 50 ” po jednej stronie.

Brownish or greyish red, round, convex, unscored film-coated tablets marked with ‘ LCE 50’ on one side.

One szerzą się poprzez sieci.

They actually diffuse through networks.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.